Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe avvikles

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett som har vært i virksomhet fra mars 2007 går nå inn i en avviklingsfase. Det innebærer at inntaksstoppen som ble innført 20. juni 2013 blir permanent. Saker innkommet før 20. juni 2013 vil bli ferdigbehandlet. Avviklingsperioden antas å vare til våren 2014. I denne perioden vil prosedyregruppens erfaringer og resultater bli nærmere dokumentert og kommentert. Materialet vil bl.a. bli benyttet som underlag for innspill til de politiske myndigheter og særlig konsentrere seg om følgende tre temaer:

  • Fri sakførsel til utlendinger/asylsøkere som ønsker å prøve lovligheten av UNEs vedtak.
  • Endring av reglene for administrativ klagebehandling, d.v.s. dagens UNE.
  • Lengeværende barns rettsstilling.

I de drøyt syv år Prosedyregruppen har vært i virksomhet har man gjennomgått totalt 1755 vedtak. Det er henvist 71 saker til rettslig prøvning. Prosedyregruppen har fått medhold ved dom, eller ved omgjøring av UNE, i ca 70 % av sakene. I tillegg til å ha hjulpet enkeltpersoner/familier til å vinne sin rett, har Prosedyregruppen:

  • Påvist et udekket rettshjelpbehov.
  • Korrigert ubalansen mellom saksøkende asylsøkere/utlendinger og staten.
  • Demonstrert betydningen av ”access to court” for den enkelte.
  • Medvirket til en mer nærgående domstolskontroll av UNEs vedtak. herunder avdekket svakheter i UNEs saksbehandling.
  • Medvirket til utviklingen av en mer nyansert rettspraksis på området.

Prosjektet hadde ikke kunnet gjennomføres uten positiv medvirkning fra store og små advokatfirmaer som har vært villige til å prosedere gratis. Stor takk til samtlige!

Powered by Labrador CMS