Trude Marie Wold i Advokatfirmaet Wold på Sortland er Advokatforeningens nestleder.

Wessel-Aas' promillekjøring behandles i hovedstyret i dag

Tilsynsrådet vil få saken på sitt bord når dom foreligger.

Publisert Sist oppdatert

Søndag kveld opplyste Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas at han i helgen ble tatt for promillekjøring.

«Lørdag formiddag ble jeg stanset av politiet i en rutinekontroll i Østerdalen, på vei hjem fra et seminar på Røros dagen før. Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88», skrev Wessel-Aas på sin Facebook-side.

Advokatforeningens hovedstyre, under ledelse av nestleder Trude Marie Wold, skal behandle saken i formiddag.

- Styrebehandles i Tilsynsrådet

Direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet opplyser til Advokatbladet at Tilsynsrådets styre behandler saker hvor advokater er dømt for promillekjøring, jf. domstolloven § 225. 

- Når dom foreligger vil saken bli fremlagt for Tilsynsrådets styre til behandling, sier Eriksen.

Han viser til domstolloven § 225 tredje ledd, der det heter følgende: 

«Dersom noen som Tilsynsrådet fører tilsyn med, har opptrådt i strid med regler gitt i eller i medhold av denne eller annen lov, kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en advarsel. Finner Tilsynsrådet at det bør treffes vedtak etter § 219 tredje ledd eller § 230, fremmer det forslag om det overfor Advokatbevillingsnemnden.»

 Eriksen opplyser at det ikke finnes noen eksempler i praksis der en advokat har mistet bevillingen som følge av en enkeltstående promillekjøring.

12 representanter

I Advokatforeningens hovedstyre sitter foruten Wessel-Aas og Wold følgende advokater: Karianne Tilseth Berg, Bjørn Dyrland, Bjarte Døssland, Ruth Nying Frøland, Silje Christine Hellesen, Else-Marie Merckoll, Cecilie Nakstad, Mohsin Ramani og Kaare Andreas Shetelig. Advokat Liv Minde er observatør på vegne av Yngre Advokater.

Powered by Labrador CMS