Hedvig B. Reiersen og Marit Asphaug er nyvalgte lovutvalgsledere i Advokatforeningen.

Dette er de nye tillitsvalgte i Advokatforeningen

Totalt har 18 advokater fått ferske verv i et av foreningens lovutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningen har rundt 400 tillitsvalgte fordelt på lovutvalg, faggrupper, faste utvalg, hovedstyret, representantskap og mer der til.

Lovutvalgene er foreningens ekspertorgan med mål om å påvirke rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene.

Like før jul utnevnte og gjenoppnevnte Advokatforeningens hovedstyre tillitsvalgte til de totalt 27 lovutvalgene. Mens 16 takket for seg, ble 15 advokater gjenoppnevnt og 18 oppnevnt for første gang.

- Skal ikke være redde for å ha en stemme

Blant dem finner vi Marit Asphaug (37), partner, styremedlem og advokat i Riisa. Hun er ny leder for lovutvalget for erstatningsrett. I Riisa jobber Asphaug med nettopp erstatnings- og forsikringsrett - særlig personskadeerstatning.

- Jeg ble innstilt av lovutvalget og tenkte at dette kunne bli en spennende utfordring. Jeg håper vi kan bidra til det rettspolitiske arbeidet, at vi blir synlige i fagmiljøet, samt at vi kan påvirke lovgivningsarbeidet på en god og fornuftig måte. 2020 har vært et relativt rolig år for erstatningsrett, så jeg satser på mer aktivitet til neste år, sier hun.

Asphaug ser særlig frem til spennende diskusjoner på tvers av rettsområdet.

- I lovutvalget har vi representanter både fra forsikrings- og skadevoldersiden og skadelidtesiden. Denne sammensetningen i utvalget mener jeg er viktig for resultatet av arbeidet vårt. Det kan være en utfordring å enes om et standpunkt når man har ulikt utgangspunkt i ulike spørsmål. Det å bli enige om ett produkt når man eksempelvis skriver en høringsuttalelse, kan by på interessante diskusjoner. Vi skal være synlige og ikke redde for å ha en stemme. Og så håper jeg at vi kan ha noen fysiske møter i løpet av året som kommer.

- Et bidrag til at selskapslovgivningen vår blir best mulig

Også Wikborg Reins Hedvig B. Reiersen (40) er nyvalgt lovutvalgsleder. Hun ble i 2020 en såkalt Specialist Counsel i firmaet, og har tatt over lederstolen til lovutvalget for selskapsrett. I 2014 disputerte Reiersen med sin doktoravhandling om aksjelovens utdelingsbegrep. Hun ble valgt inn som medlem i utvalget i fjor.

Reiersen viser til at høringsrunder er en grunnleggende del av rettsstaten vår, og at lovutvalgene spiller en viktig rolle som høringsinstans.

- Jeg synes derfor arbeidet i lovutvalget er en meningsfull måte å bruke kompetansen min på, sammen med utvalgets medlemmer. Jeg håper arbeidet vi gjør kan gi nyttige innspill til departementet, og på den måten være et bidrag til at selskapslovgivningen vår blir best mulig, sier hun og legger til:

- Lovutvalget for selskapsrett har som mål å gi uttalelser til alle selskapsrettslige lovforslag som blir sendt på høring.

Her følger en oversikt over de 18 nye tillitsvalgte i lovutvalgene:

LOVUTVALG: TILLITSVERV: NAVN:
Lovutvalget for asyl- og utlendingsrettMedlemFélix Olivier Helle (30) Oslo, Humlen Advokater AS
Lovutvalget for asyl- og utlendingsrettMedlemKjetil Sørensen (56), Oslo, Sørensen Advokater AS
Lovutvalget for asyl- og utlendingsrettMedlemElisabeth Løland (36) Oslo, Deloitte Advokatfirma AS
Lovutvalget for asyl- og utlendingsrettMedlemDaniel Riibe-Stokland (32) Sortland, Advokatfirmaet Wold AS
Lovutvalget for avgiftsrettMedlemTrond Egil Egebakken (50) Oslo, Orkla ASA
Lovutvalget for bank, finansiering og valutaMedlemEirik Solem (45) Oslo, DNB Bank ASA, Juridisk
Lovutvalget for bank, finansiering og valutaMedlemCarine Lindman-Johannesen (45) Hosle, Lindman Advokatfirma AS
Lovutvalget for bank, finansiering og valutaMedlemElisabeth Eriksson (34) Stavanger, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Lovutvalget for børs og verdipapirhandelrettMedlemAndreas Jarbø (36) Oslo, Advokatfirmaet Selmer AS
Lovutvalget for børs og verdipapirhandelrettMedlemSverre Sandvik (49) Oslo, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Lovutvalget for erstatningsrettLederMarit Asphaug (37) Oslo, Riisa
Lovutvalget for erstatningsrettMedlemJanne Eide Roalkvam (50) Stavanger, Advokatfirma Bull Årstad DA
Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbrukMedlemErik Staurset Andresen (36) Ørsta, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
Lovutvalget for reindrift og samerettMedlemJon-Andreas Lange (54) Oslo, Dalan Advokatfirma DA
Lovutvalget for reindrift og samerettMedlemStig Gøran Hagen (50) Oslo, Statnett SF
Lovutvalget for selskapsrettLederHedvig B. Reiersen (40) Oslo, Wikborg Rein
Lovutvalget for selskapsrettMedlemOlav F. Perland (49) Oslo, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Lovutvalget for sivilprosess og voldgiftMedlemMira Tengesdal Torstenbø (36) Stavanger, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Kilde: Advokatforeningen

Powered by Labrador CMS