Både advokat Jon Anders Hasle og generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, er kritisk til det som virker til å være en manglende forståelse for advokatens rolle som forsvarer. Foto: Privat/Monica Kvaale

– Det er ille at advokater blir identifisert
med klienter i større og større grad

Tønsberg-advokat Jon Anders Hasle ser varsellampene blinke i kommentarfeltene til sosiale medier, og mener mange trenger en oppfriskning i hva advokatrollen faktisk innebærer. Advokatforeningen er helt enig.

Publisert Sist oppdatert

I starten av august sendte Tønsberg-advokaten Jon Anders Hasle et bekymringsbrev til Advokatforeningen på bakgrunn av det han opplever som tiltagende hets mot advokater.

At advokater flest må tåle at det går en kule varmt mot dem i deres virke, legger han ikke skjul på, og det er heller ikke det som får ham til å skrive. Det som får han til å reagere er hvordan stadig flere, inkludert folkevalgte politikere og stortingsrepresentanter, identifiserer advokaten med klient.

Det hører ikke noe sted hjemme at en aktør for rettsvesenet skal bli hetset på den måten. Det gjør situasjonen enda verre når politikere rører i det vannet.

Advokat Jon Anders Hasle

– Det er ille at advokater blir identifisert med klienter i større og større grad. Det hører ikke noe sted hjemme at en aktør for rettsvesenet skal bli hetset på den måten. Det gjør situasjonen enda verre når politikere rører i det vannet, med kjennskap om hva som vil komme ved å nettopp gjøre det, og deler artikler og omtaler advokater som «aktivister» for eksempel. Det er ødeleggende for rollen vår, og man må forvente at politikere er såpass reflekterte at de vet hvordan en rettsstat er bygget opp, sier han til Advokatbladet.

– Hvis man hamrer løs på en av rettstatens aktører over tid, i dette tilfelle advokaten, vil det kunne være ødeleggende for en rettsstat fordi advokater ikke lenger vil ha samme gjennomslagskraft.

«Hetsen får vokse og gro»

Hasle peker på flere eksempler fra sosiale medier, hvor kommentarfeltet har «tatt av» etter at spesielt politikere har delt nyhetsartikler om straffesaker med en tilhørende kritisk kommentar om advokatens håndtering og omtale av klienten.

«Det fremstår som klart for undertegnede at i alle fall de to ovennevnte politikere ikke forstår en advokats rolle i en rettstat. Når disse viderebringer sin manglende forståelse til allmennheten gjennom et medium som når mesteparten av Norges befolkning, sier det seg selv at den manglende innsikten får grobunn hos «folk flest». Advokatens rolle nedvurderes, og hetsen får vokse og gro», skriver han i brevet til Advokatforeningen.

Nå ber han foreningen ta til motmæle og friske opp hukommelsen til dem som tilsynelatende har glemt, eller ikke vet, hva advokatrollen innebærer.

«Denne nedvurderingen av advokater som nå skjer anføres rett og slett å skyldes mangel på forståelse for hva en rettsstat er. At også politikere uttaler seg som de gjør, underbygger dette.»

Kalte Italia «bananrepublikk»

Et av eksemplene som får Hasle til å se varsellampene blinke, er fra i sommer hvor tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gikk hardt ut mot mulla Krekars advokat Brynjar Meling, og nærmest kalte han «aktivist», etter Melings VG-intervju om den italienske domstolens rettsavgjørelse mot hans klient.

Kommentarfeltet som fulgte Solvik-Olsens innlegg eksploderte av kommentarer som «Driver vi fortsatt å betaler lønna til den klovnen av en advokat?», «Dette er fandens advokat» og «Før i tiden så var det en stolthet for en advokat å få frem sannheten. Nå er det viktigste for dem å få de skyldige mest mulig uskyldig.»

Til VG sa Meling blant annet:

- Italia fremstår som en bananrepublikk, og enhver oppegående person – med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet – som har litt kjennskap til rettsstaten, vil avsløre dette som et politisk makkverk.

- Må man være drittsekk

Også Advokatforeningen mener å se at politikere oftere retter søkelyset mot advokater i sosiale medier, og glipper på forståelsen av advokatens rolle.

- Må man være drittsekk for å forsvare en drittsekk?

Slik åpner Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith sitt siste blogginnlegg på foreningens nettsider, før hun selv svarer på spørsmålet:

- Selvfølgelig ikke. I det siste har jeg likevel sett utsagn om advokater som kan tyde på at mange ikke vet, eller glemmer hvilke rettigheter og plikter som ligger til forsvarergjerningen.

- Dette bekymrer meg

Smith skriver videre at hun har vært vitne til at advokater nærmest demoniseres i diverse kommentarfelt, gjerne uten å være skyldig i noe mer enn å gjøre jobben sin som forsvarer.

- En god forsvarer kan gjøre jobben sin uten å sympatisere med sin klients tankegods eller handlinger. For meg er dette en selvfølge, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith. Foto: Monica Kvaale/Advokatforeningen

- Dette bekymrer meg. Dette er en del av en nettkultur som brer om seg på mange områder. Jeg skal ikke begi meg inn på en debatt om hva advokater bør tåle eller ikke tåle, for grensen er ulik fra advokat til advokat. Det som bekymrer meg mer er når politikere gjentar slike holdninger i sosiale medier, og er med på å fyre opp under den hatske stemningen i kommentarfeltet, skriver generalsekretæren.

- Politikere er blant dem som virkelig burde kjenne til forsvarerens rolle. De burde vite at forsvareren har krav på ikke å bli identifisert med det hun anfører for sin klient, eller det syn og de interesser klienten har. Forsvareren er rett og slett ikke klienten.

- Mange trenger en oppfriskning i hva forsvarerens rolle egentlig er

Advokatforeningens generalsekretær mener mange trenger en påminnelse om hva forsvarernes rolle egentlig går ut på.

- Forsvareren skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Forsvarerens oppgave er ikke å presentere den objektive sannhet, eller å fremstille saken på en balansert og nyansert måte. Oppgaven med å bevise tiltaltes skyld påligger påtalemyndigheten. På et samfunnsmessig nivå er håpet at helheten i aktors og forsvarers bevisførsel og prosedyre, gir et tilstrekkelig godt bilde av hva som har foregått til at dommerne kan treffe en riktig avgjørelse.

Retten til en forsvarer er en av flere viktige rettssikkerhetsgarantier i vår rettsstat, understreker Smith.

- Den retten har du uavhengig av hvilke grusomme handlinger du måtte ha begått. Forsvarerens jobb er å sørge for klientens rettigheter blir ivaretatt gjennom hele rettsprosessen, sikre klientens rett til ikke å inkriminere seg selv eller blir presset til å avgi en forklaring mot sin vilje.

Generalsekretæren minner samtidig om at en advokat skal opptre saklig og korrekt, og i pakt med regler for god advokatskikk.

- En god forsvarer kan gjøre jobben sin uten å sympatisere med sin klients tankegods eller handlinger. For meg er dette en selvfølge, men sommerens kommentarfelt viser at det nok er mange som trenger en oppfriskning i hva forsvarerens rolle egentlig er.

Det har foreløpig ikke lyktes Advokatbladet å komme i kontakt med Ketil Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS