Advokatforeningen er kritiske til at Tolletaten skal kunne bære pepperspray. Foto: Henrik Evertsson

Advokatforeningen ut mot forslag om å gi tollere pepperspray:
- En uakseptabel utvidelse

- Jo flere grupper som har tilgang på våpen, desto mer utrygt vil samfunnet kunne oppleves, skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

Publisert Sist oppdatert

Finansdepartementet har foreslått å endre våpenforskriften § 9, slik at bestemmelsen åpner for at tolltjenestemenn kan utstyres med pepperspray. Forslaget er primært begrunnet med at dette vil kunne gi tjenestefolkene økt opplevelse av trygghet i forbindelse med kontroll av vareinnførsel til Norge.

Pr. idag er det kun forsvaret og politi som har lov til å bære pepperspray, men i forbindelse med et toårig prøveprosjekt fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 ble Tollvesenet gitt tillatelse til å inneha slike våpen.

Ingen tilfeller

I etterkant kom det frem at etaten hadde benyttet sprayen også i 2018 - etter at prøveprosjektet skulle vært avsluttet.

Advokatforeningen argumenterer i sin høringsuttalelse for at det er et viktig prinsipp at kun to instanser ivaretar Statens maktmonopol; forsvaret og politiet, og at bare disse skal kunne bære våpen.

«Advokatforeningen kan ikke se at høringsnotatet på noe vis gir en overbevisende begrunnelse for at det er nødvendig å utstyre tolltjenestemenn med pepperspray, som er et våpen med stort farepotensial. Det er i og for seg tilstrekkelig å vise til at etaten i to år har hatt tilgang til bruk av pepperspray uten at det i ett eneste tilfelle har vært benyttet. Heller ikke i den perioden pepperspray har vært båret ulovlig og uten hjemmel, har slike våpen vært benyttet», skriver foreningen i sin uttalelse.

- Paradoksalt og overraskende

I høringsnotatet er det vist til at det i perioden 2014 til 2017 ble rapportert inn 59 truende hendelser, men det er ikke argumentert for at pepperspray var et egnet virkemiddel til å avverge noen av disse hendelsene, tillegger foreningen.

De mener derfor at det i en slik situasjon er både paradoksalt og overraskende at myndighetene ønsker å åpne opp for bevæpning av nye arbeidsgrupper: Jo flere grupper som har tilgang på våpen, desto mer utrygt vil samfunnet kunne oppleves, mener Smith og Hjort.

En intern evalueringsrapport fra Tolletaten konkluderte med at pepperspray har gitt tjenestepersonell «en betydelig økt opplevd trygghet » . Advokatforeningen mener rapporten burde vært fremlagt med høringsnotatet slik at den kunne vært gjennomgått på en kritisk måte. Finansminister Siv Jensen (Frp) er blant dem som mener en innføring av pepperspray i Tolletaten vil gi de ansatte en tryggere hverdag.

Powered by Labrador CMS