Monica Mæland (H) er kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Wikimedia Commons/Kjetil Ree

Advokatforeningen kritiserer kommunaldepartementet i ny høringsuttalelse

Advokatforeningen er lite imponert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til OGP-handlingsplan 4. Foreningen hevder at forslaget er basert på 15 minutters diskusjon og ideer skriblet ned på post it-lapper.

Selv om Advokatforeningen starter mykt med å rose intensjonen bak Open Government Partnership (OGP), som har til hensikt å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltningen, lar ikke kritikken vente på seg.

Til de foreslåtte tiltakene i seg selv, har ikke foreningen noen innvendinger. Derimot mener de at utformingen av handlingsplanen er "ufullstendig" med "uklart språk og skrivefeil", basert på en "uegnet arbeidsmetode" og "uten nevneverdig bearbeidelse".

Les utkastet til handlingsplanen HER!

Forslaget fremstår som uferdig

Forslaget er satt opp som et skjema for hvert tema eller problemstilling. Skjemaene inneholder ulike felt som skal fylles ut, slik som hva forpliktelsen er eller hvilket problem den skal løse.

Men - forslaget ser nærmest ut som et utkast skal vi tro Advokatforeningen. I høringsuttalelsen står det:

"Flere av skjemaene er kun delvis fylt ut. For eksempel mangler innhold i feltet «Hva er forpliktelsen?» for flere tema. Hva forpliktelsene består i må etter Advokatforeningens syn være det mest sentrale i en handlingsplan."

"Forslaget inneholder skrivefeil og har uklart språk. Etter Advokatforeningens syn må det stilles høyere kvalitetskrav til et forslag til en handlingsplan som skal danne grunnlag for forpliktelser for det offentlige."

Basert på ideer skrevet ned på post it-lapper

Forslaget er i hovedsak basert på et møte holdt 19. juni i år, hvor ulike interesseorganisasjoner, deriblant Advokatforeningen, ble invitert som representanter for det sivile samfunn.

Uten en mulighet til å forberede seg på forhånd, ble deltakerne delt inn i arbeidsgrupper hvor de skulle drøfte ulike problemstillinger, for så å skrive ned ideer til tiltak på post it-lapper.

Ifølge Advokatforeningen, virker det ikke til at disse ideene har blitt bearbeidet før de ble omgjort til et høringsforslag. Det er foreningen kritisk til:

"De forpliktelsene som kom med i forslaget er basert på ca. 10-15 min. tankevirksomhet hos deltakerne i gruppene uten forberedelse eller diskusjon. Deltakerne i gruppene hadde ikke nødvendigvis noen særskilt kompetanse om det temaet som skulle drøftes (...)"

"Det sier seg derfor selv at mange av forslagene ble relativ tilfeldige og ikke nødvendigvis særlig gjennomtenkte, presise eller velformulerte."

"De foreslåtte tiltakene og avstemningen har ingen forankring i demokratiske eller formelle prosesser hos de organisasjonene som hadde deltakere tilstede. Forslagene og voteringen er derfor kun et uttrykk for hva de personene som var tilstede mente."

Advokatforeningen mener arbeidsformen ikke egner seg, med mindre ideene bearbeides og utredes nærmere før de inntas som reelle forpliktelser for det offentlige.

Det har foreløpig ikke lyktes Advokatbladet å få en kommentar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere steder i departementets forslag til OGP-handlingsplan mangler det nødvendig informasjon. Foto: Skjermdump
I noen av skjemaene mangler det nødvendig informasjon om de ansvarlige for de ulike forpliktelsene. Foto: Skjermdump
Powered by Labrador CMS