Brynjar Østgård leder utvalget for reindrifts- og samerett, Kristian Brandt leder utvalget for forvaltningsrett, Kjersti Tøgard Trøbråten leder utvalget for bank, finansiering og valuta, Olga Halvorsen leder utvalget for asyl- og utlendingsrett, Ingrid Lauvås leder utvalget for barnevern, Tarjei Thorkildsen leder utvalget for arbeidsrett, Berit Reiss-Andersen leder utvalget for strafferett og straffeprosess, og Liv Zimmermann leder utvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

FORENINGSNYTT

14 ledige verv i Advokatforeningens utvalg

I 2021 bidro foreningens tillitsvalgte til hundre høringsuttalelser.

Publisert Sist oppdatert

3Som medlem i et lovutvalg er du med å påvirke rettsutviklingen, og får inngående kjennskap til nye lovforslag innenfor ditt fagfelt.

Totalt 524 advokater har engasjert seg som tillitsvalgt i Advokatforeningen, og flere av disse har verv i et av foreningens 28 lovutvalg, inkludert menneskerettighetsutvalget.

I 2021 bidro de tillitsvalgte til hundre høringsuttalelser, flest innen strafferett og straffeprosess (12 uttalelser), IKT og personvern (ti uttalelser), arbeidsrett (åtte uttalelser) og menneskerettigheter (åtte uttalelser).

Advokatforeningen har nå totalt 11 ledige verv i lovutvalgene:

 • Lovutvalget for arbeidsrett
 • Lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte
 • Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass
 • Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk
 • Lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)
 • Lovutvalget for forsikringsrett
 • Lovutvalget for miljø, klima og bærekraft
 • Lovutvalget for selskapsrett
 • Lovutvalget for sivilprosess og voldgift
 • Lovutvalget for velferds- og trygderett

Det er også tre ledige verv i faste utvalg:

 • Internadvokatutvalget
 • Mangfoldsutvalget
 • Etikkutvalget

Slik melder du interesse:

Send søknad med kortfattet CV vedlagt som pdf-fil til lovutvalg@advokatforeningen.no innen 31. oktober. Advokatforeningen oppfordrer alle kretsledere til å foreslå kandidater.

Powered by Labrador CMS