Mener markedet selv kan avgjøre spørsmålet om dobbeltrepresentasjon

Etter flere oppslag om hvorvidt et advokatfirma kan representere flere budgivere i en oppkjøpsprosess,
skriver Dagens Næringsliv på lederplass at det er gode grunner til at Advokatforeningen kan overlate spørsmålet til markedet.

Publisert Sist oppdatert

De siste par ukene har Dagens Næringsliv hatt flere oppslag om spørsmålet om dobbeltrepresentasjon i auksjonsprosesser.

I 2018 henvendte advokatfirmaene Thommessen og Wiersholm seg til Advokatforeningen og ba foreningen om å avklare spørsmålet om interessekonflikt ved dobbeltrepresentasjon.

Flere firmaer har i ettertid gitt skriftlige innspill om sine synspunkter til foreningen.

RGA om interessekonflikt

3.2 Interessekonflikter

3.2.1 (Hovedregel)

En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.

3.2.2 (Dobbeltrepresentasjon)

I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.

3.2.3 (Klientkollisjon)

En advokat kan bare ta oppdrag for en klient mot en av advokatens øvrige klienter dersom det må anses klart ubetenkelig som følge av oppdragenes forskjellige art eller type klient. Advokaten skal underrette oppdragsgiveren om forholdet.

3.2.5 (Betydningen av klientens samtykke)

Dersom en advokat ellers er avskåret fra å foreta handlinger eller aktiviteter for en eller flere klienter i henhold til dette punkt 3.2, skal dette bare gjelde i den utstrekning klienten eller klientene ikke har samtykket i at handlingen eller aktiviteten kan foretas.

Selv om klientene gir samtykke, er advokaten likevel avskåret fra å handle dersom hans plikt til lojalitet eller fortrolighet overfor en klient eller advokatens plikt til uavhengighet derved blir brutt.

Et samtykke fra klienten er bare gyldig dersom det er gitt på grunnlag av en henvendelse fra advokaten som gir klienten fullstendig og oppriktig opplysning om hva interessekonfliktproblemet består i.

En advokat som med klientenes uttrykkelige samtykke opptrer som megler eller voldgiftsdommer mellom to eller flere klienter med motstridende interesser, skal ikke anses for å overtre reglene i dette punkt 3.2. Dersom meglingen ikke fører til en løsning av tvisten, kan advokaten ved tvistens videre behandling ikke representere noen av partene.

Kilde: Lovdata

Etikkspørsmålet som Advokatforeningen er blitt bedt om å avklare, er om et advokatfirma kan ta oppdrag for to mulige kjøpere som gir bud på samme selskap.

Dagens Næringsliv har snakket med flere advokatfirmaer som mener at dobbeltrepresentasjon kan være problematisk ut fra de advokatetiske reglene, selv med samtykke fra klienten.

«Vår vurdering er at dobbeltrepresentasjon i auksjonsprosesser kan være problematisk ut fra de advokatetiske reglene, selv med samtykke fra klientene og selv om man oppretter chinese walls», sier Mona Søyland, managing partner i Simonsen Vogt Wiig, til DN.

Chinese walls

Partner Jacob Willum i advokatfirmaet CLP forteller at det oppfattes kontroversielt hos de fleste i bransjen når et firma representerer flere, og mener dette er en etisk gråsone.

Han mener at ingen norske advokatfirmaer er store nok til å lage vanntette vegger - såkalte chinese walls - mellom medarbeidere internt i firmaet, og at risikoen er stor for at noen vil lekke opplysninger.

Advokatfirmaet Schjødt har ikke ønsket å kommentere saken overfor DN, men vist til at saken er til behandling i Advokatforeningen.

I en artikkel har DN sitert fra et brev Schjødt har sendt til Advokatforeningen i sakens anledning. Ifølge DN, bekrefter Schjødt i brevet at firmaet har praktisert dobbeltrepresentasjon siden 2014.

- Ikke naturlig å kommentere nå

Schjødt ønsker ikke å kommentere brevet overfor Advokatbladet.

- Dette er en sak som er til behandling i Advokatforeningen, og hvor flere advokatfirmaer har deltatt, og hvor flere firmaer har gitt innlegg som er til behandling, sier partner Per M. Ristvedt.

- Vi ser det slik at denne saken behandles og håndteres av Advokatforeningen og det er derfor ikke naturlig å kommentere denne saken mens behandlingen foregår der. Det er derfor vi har meddelt DN at vi ikke har noen kommentarer i anledning saken, og vi anser det riktig å opprettholde denne holdningen også overfor Advokatbladet og andre, sier Ristvedt.

Vurderer praksisendring

DN har snakket med flere advokatfirmaer, deriblant Wiersholm, som gir uttrykk for at firmaet har valgt ikke å ta oppdrag for flere kjøpere i en oppkjøpsprosess, men vil vurdere å endre praksis hvis Advokatforeningen kommer til at reglene ikke står i veien for det.

Også Thommessen, BAHR, Wikborg Rein og Simonsen Vogt Wiig har uttalt seg.

- BAHR har en konservativ holdning til dette, og har meg bekjent ikke representert to kjøpere i samme auksjonsprosess, sier MP i BAHR, Thomas K. Svensen til DN.

- La markedet bestemme

lederplass i dag skriver DN om saken, og mener at Advokatforeningen «har havnet i en knipe», men at etikk kan være et konkurransefortrinn.

«Klientene i slike transaksjoner vil som regel være høyst oppegående og profesjonelle. Hvis de mener det er et problem at et firma også representerer en annen kjøper, kan de rett og slett velge en annen advokat.

Flere av de store firmaene som har hatt største vekst på transaksjonsområdet de siste årene, har nettopp tolket de etiske reglene slik at det holder med én klient per transaksjon. Det er muligens en litt uvant tanke i denne bransjen, men etikk kan faktisk være et konkurransefortrinn.

Såfremt klientene får god nok informasjon, er det gode grunner til at Advokatforeningen kan overlate dette spørsmålet til markedet», skriver DN.

- Et interessant synspunkt

– Reglene om interessekonflikt er helt grunnleggende for advokaters virksomhet. DN fremmer et interessant synspunkt. Advokatforeningen skal behandle spørsmålet i løpet av våren, sier generalsekretær Merete Smith.

Powered by Labrador CMS