De tre politikerne fra regjeringspartiene Høyre (Peter Frølich), Venstre (Sveinung Rotevatn) og Frp (Himanshu Gulati) møtte til debatt om prioriteringer med Representantskapet.
De tre politikerne fra regjeringspartiene Høyre (Peter Frølich), Venstre (Sveinung Rotevatn) og Frp (Himanshu Gulati) møtte til debatt om prioriteringer med Representantskapet.

– Staten utnytter vår stand

Publisert

Da regjeringen halverte reisesalæret over natten, var det etter modell fra hvordan store advokatfirmaer praktiserer dette overfor sine klienter.

Det fortalte Høyres justispolitiske talsmann, stortingsrepresentant Peter Frølich, da han sammen med statssekretær Sveinung Rotevatn (V) og medlem av justiskomiteen Himanshu Gulati (Frp) stilte til politisk debatt på vårmøtet i representantskapet i Oslo siste dagen i mai.

– Jeg skjønner at dette kom brått på og er et upopulært tema. Men selve konstruksjonen og innretningen på løsningen er ikke tatt helt ut av løse luften. Man har skjelet til privat sektor, og sett hvordan advokatfirmaene praktiserer dette overfor sine klienter, sier Frølich og fortsetter:

– Trenden er at man gjennomgående har gått bort fra å fakturere ett hundre prosent når man er på reise, og gått over til å fakturere femti prosent. Dette er tilfelle i alle fall i de større firmaene, og en trend de siste årene. Man er kommet frem til at klientene mener det er urimelig at advokaten skal kompenseres like mye for å kjøre bil som for å jobbe, sa han.

– Et distriktsfiendtlige vedtak

Utsagnet fra Frølich fikk flere advokater til å reagere, blant annet Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson.

– Det kan hende at de som selger spisset spesialkunnskap kan gå noe ned i timeprisen når de er på reise. Men salærsatsen er nå helt nede på grunnfjellet, og å halvere reisesalæret, var det mest distriktsfiendtlige vedtaket man kunne gjøre. Det rammer i det vesentlige distriktsadvokatene våre, og besparelsen er totalt sett svært liten. Vi ber om at dette rettes opp, sa Dietrichson.

Nestleder Anita Ryan Lykken i Trøndelag krets lurte på om politikerne visste hvor lite advokater som jobber på offentlig salær i distriktene sitter igjen med, når utgiftene er betalt.

– Staten utnytter vår stand, og jeg synes det er skammelig! Når vi vet at de store advokatfirmaene tar mellom tre og fem tusen kroner timen, og så sammenligner dere det med halveringen av offentlig sats på 1020 kroner. Dette er ikke lukrativt i det hele tatt. Jeg koker, sa Lykken, til applaus fra salen.

Jobbe og kjøre?

<html><head></head><body> Anita Ryan Løkken i Trøndelag krets har regnet ut at hun på enkelte dager med mye reising har en timelønn på 63 kroner, fortalte hun.</body></html>
Anita Ryan Løkken i Trøndelag krets har regnet ut at hun på enkelte dager med mye reising har en timelønn på 63 kroner, fortalte hun.

Debattleder Aslak Bonde spurte statssekretær Rotevatn om det stemmer at advokater forventes å jobbe med saker mens de for eksempel kjører bil.

– Jeg erkjenner selvfølgelig at man ikke kan jobbe ett hundre prosent når man tar fly og kjører bil, men ser at det er en forskjell på å ta tog og å kjøre bil, svarte Rotevatn.

De tre partilederne til regjeringspartiene er klar over situasjonen, sa statssekretær Rotevatn.

– Dette har Advokatforeningen tatt opp på hvert eneste møte de siste årene. Jeg har betydelig sympati med de innvendingene som kommer frem her, så får vi se fremover om det er mulig å prioritere endringer. Jeg skal ikke utelukke det, samtidig viser tall i departementet at det er god tilgang på advokater som ønsker å ta saker på offentlig salærsats, sa han og fortsetter:

– Men disse advokatene skal ikke være på C- eller D-laget. Mange brenner for sine fagfelt, og ære være dem for det. Så vi forstår at det er et engasjement her, sa Rotevatn.

Står på grunnfjellet

Frps Gulati sa at det han hadde hørt fra advokatene, gjorde dypt inntrykk.

– Vi er klar over at vi er på grunnfjellet, og at salærsatsene ses på. Men det er veldig vanskelig å love noe om hva som kommer i budsjettet til neste år eller senere. De diskusjonene må tas der de hører hjemme, sa Gulati.

Frølich sa at han «reagerte litt på ensidigheten i advokatenes argumentasjon», og innrømmet at han var blitt provosert over en advokat som i sosiale medier hadde hevdet at regjeringen kuttet 87 millioner kroner i fri rettshjelp.

– Det er snakk om rettighetsstyrte utgifter og er snakk om en teknisk justering, og at høyt utdannede advokater sier at dette er et kutt og at det er regjeringens onde vilje, da blir jeg provosert. Innlegget ble delt tusenvis av ganger, sa Frølich.

– Vi skjønner at det er nødvendig å prioritere, men vi vil bare at dere skal vite hvordan det er «in real life». Å gjøre en forsvarerjobb i Stavanger er nå kun for spesielt interesserte, det er lite attraktivt, sa Anne Kroken, nestleder i Forsvarergruppen, og fra Stavanger.

Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, kommenterte at han synes «grunnfjelldiskusjonen» lovte godt.

– Departementet kan ikke være bekjente av å komme tilbake ved neste korsvei og si at nå må dere skave av grunnfjellet, sa Hjort.