Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte. Foto: Wikimedia Commons/KING RODRIGUEZ/Presidential Photo

Stadig flere advokater blir angrepet og drept på Filippinene

Minst 41 advokater og fem dommere har blitt drept på Filippinene siden 2016. Nå har Advokatforeningen og 76 andre organisasjoner sendt et felles bekymringsbrev til landets myndigheter.

Publisert

Etter at Rodrigo Dutarte kom til makten på Filippinene i 2016 skal antall angrep på advokater, og andre personer i juridiske posisjoner, ha økt betraktelig.

I tillegg til å bli utsatt for trakassering, trusler, overvåkning og andre typer angrep, skal minst 41 advokater og fem dommere ha blitt drept de siste tre årene.

Nå har totalt 77 organisasjoner og advokatforeninger fra hele verden, inkluderte foreningen her hjemme, gått sammen om å sende et felles bekymringsbrev til filippinske myndigheter.

Konsekvenser av «krigen mot narkotika»

Ifølge brevet er de mest utsatte advokatene forsvarere av terrorister og narkotikaforbrytere, men også de som forsvarer journalister, opposisjonsleder og menneskerettighetsforkjempere har blitt utsatt for angrep.

Angrepene skal være en konsekvens av «krigen mot narkotika», som bærer preg av utenomrettslig oppgjør, skriver Advokatforeningen på sine nettsider.

Før angrepene fant sted, skal flere av advokatene ha blitt stemplet som «kommunister» eller «terrorister» fra statlig hold, og dét blir ansett som en av hovedgrunnene til den økende voldsbruken, står det i brevet.

I sommer ba også elleve av FNs eksperter på menneskerettigheter om at den internasjonalen organisasjonen skal gjøre en uavhengig granskning av menneskerettighetsbruddene som finner sted på Filippinene. I en pressemelding skrev de blant annet:

«Istedenfor at myndighetene sender et tydelig signal om at disse drapene og angrepene er uakseptable, vokser den statlige motstanden mot myndighetskritiske stemmer, inkludert uavhengige medier, menneskerettighetsforkjempere, advokater og journalister».

Ber om at advokatenes sikkerhet garanteres

I brevet oppfordrer de totalt 77 organisasjonene filippinske myndigheter til å ta grep om situasjonen ved å:

1. Etterforske alle drap og angrep mot advokater og andre jurister omgående, effektivt, grundig og uavhengig, med sikte på å identifisere de ansvarlige og bringe dem for retten.

2. Ta nødvendige grep for å garantere advokaters og andre juristers sikkerhet.

3. Konsekvent foredømme alle former for trusler og angrep mot advokater.

4. Overholde og skape bevissthet rundt kjerneverdiene som ligger til grunn for det juridiske yrket - særlig overfor utøvende myndigheter, politi og militæret.

Siden «krigen mot narkotika» startet i 2016, erkjenner filippinske myndigheter at minst 6.600 mennesker har blitt drept av politiet. Legger man til drap gjort av borgerverngrupper og leiemordere, anslår Human Rights Watch at det er snakk om mer enn 12.000 ofre.

Powered by Labrador CMS