Liv M. Stubholt, partner i Selmer, har blitt medlem av lovutvalget for klima- og miljørett. Foto: Julie Messel

Se hvem som har blitt medlemmer av Advokatforeningens lovutvalg

Nesten kjønnsbalanse: 15 av 35 nyvalgte er kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Nytt år betyr også nye verv til Advokatforeningens lovutvalg. De opererer som foreningens ekspertorgan, og har som mål å påvirke rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene.

Medlemmene består da altså av ekspertadvokater på de ulike fagfeltene, som hvert år oppnevnes av Advokatforeningens hovedstyre.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

- Lovutvalgene gjør en svært viktig jobb ved at de skriver Advokatforeningens høringsuttalelser. Advokatforeningen avgir omkring hundre høringsuttalelser hvert år, og vi får svært ofte positive tilbakemeldinger både fra departement og Stortingspolitikere om at Advokatforeningens høringsuttalelser gir viktige innspill, sier generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith.

- Jeg er virkelig imponert over innsatsen til medlemmene av lovutvalgene – ikke minst tatt i betraktning at dette gjøres på fritiden.

Over 40 prosent kvinner

Totalt er det i år 35 nye medlemmer, hvorav 15 er kvinner. Det utgjør en kvinnelig andel på nesten 43 prosent av Advokatforeningens nyvalgte utvalgsmedlemmer.

Nytt av året er også fjorten ferske utvalgsledere, fordelt på tre kvinner og elleve menn. Sammenliknet med de nyoppnevnte medlemmene blir kvinneandelen dermed noe lavere her og ender på drøye 20 prosent.

Arbeidsrett

Lovutvalget for arbeidsrett har fått to nye medlemmer i Kristin F. Grung, partner i Adviso, og partner i Norman & Co, Oddvar Lindbekk. Sistnevnte har også nylig fått møterett for høyesrett.

BAHR-partner Tarjei Thorkildsen har rykket opp fra medlem til leder for utvalget.

Asyl- og utlendingsrett

Advokat Bjørn Skuggevik har blitt medlem av lovutvalget for asyl- og utlendingsrett sammen med André Møkkelgjerd, advokatfullmektig i advokatfirmaet Sulland.

Bank, finansiering og valuta

Hillevi T. Myhre, partner i SANDS, er årets eneste nye medlem av lovutvalget for bank, finansiering og valuta.

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Advokat i Harris, Ingrid Kyvig, har blitt medlem av lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Hjort-partner Liv Zimmermann, som også leder selskapets avdeling for fast eiendom og entreprise, er nyvalgt leder for utvalget.

Energirett

Stavanger-advokaten Anders Rødland i Arntzen de Besche har blitt medlem av lovutvalget for energirett, sammen med advokat Anne E. B. Wedum.

Europa- og konkurranserett

Til utvalget for Europa- og konkurranserett er det tre nye medlemmer av året: Line Voldstad i DLA Piper, partner i Arntzen de Besche Thea Skaug og Thommessen-partner Eivind J. Vesterkjær.

Partner i BAHR, Helge Stemshaug, har gått fra medlem til leder for utvalget.

Familierett, arv og skifte

Advokat Anders L. Navjord har blitt valgt som nytt medlem til lovutvalget for familierett, arv og skifte, mens Hanne S. Espeland, senioradvokat i Tenden, har tatt over som leder.

Fangst, fiskeri og havbruk

Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk har fått to nye medlemmer i Gerd A. Fagerli, advokat og partner i Harris, samt Schjødts Tore Fjørtoft. Kjetil Haare Johansen har inntatt utvalgets lederstol.

Fast eiendom

Partner og advokat i Deloitte, Christine H. Downing, er rykende ferskt medlem av lovutvalget for fast eiendom.

Forsikringsrett

Toralf Wågheim, advokat i Riisa & Co og Advokatbladets faste spaltist om advokatansvar, har blitt medlem av lovutvalget for forsikringsrett. Hans K. Viga-Gerhardsen fortsetter som leder.

Forvaltningsrett

Senioradvokat i Hjort, Kristian Brandt, har blitt medlem av lovutvalget for forvaltningsrett sammen med kommuneadvokat Knut E. M Harjang. Wikborg Reins Kaare A. Shetelig beholder lederhatten.

IKT og personvern

Advokat Eirin H. Haukvik og partner i Thommessen, Christopher S-E. Clausen, har blitt medlem av lovutvalget for IKT og personvern.

Klima- og miljørett

Selmer-partneren Liv M. Stubholt har blitt medlem av lovutvalget for klima- og miljørett sammen med Elisabeth Voldsund, advokatfullmektig i Advocator.

Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Assosiert partner i Thommessen, Reidar Myhre, har blitt medlem av lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Håvard Wiker fortsetter som leder.

Reindrift og samerett

Advokat og partner i Østgård, Brynjar Østgård, har blitt medlem av lovutvalget for reindrift og samerett. Østgård har for øvrig tidligere vært medlem av Advokatforeningens representantskap.

Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

Partner i SANDS Oddbjørn Slinning og Nina Hanevold-Sandvik, senioradvokat i Wikborg Rein, har blitt medlem av lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Thommessens Henrik Hagberg er nyvalgt utvalgsleder.

Selskapsrett

Hedvig B. Reiersen og Stig Berge, henholdsvis senioradvokat i Wikborg Rein og partner i Thommessen, er ferske medlemmer av lovutvalget for selskapsrett. Atle Degré har overtatt stafettpinnen som leder.

Sivilprosess og voldgift

Partner i Simonsen Vogt Wiig, Christian Reusch, har blitt medlem av lovutvalget for sivilprosess og voldgift sammen med Lene Sandberg, advokat i Hegg & Co. Reusch er også utvalgets nyeste leder.

Skatterett

Advokat Marius G. Noss, samt Deloittes Daniel M. H Herde og Runar N. Johnsen, har blitt medlem av lovutvalget for skatterett. Cecilie Amdahl sitter nå i førersetet som utvalgsleder.

Skjønns-, ekspropirasjons- og vassdragsrett

Mageli-advokat Stine R. B. Jarslett er årets eneste nye medlem til lovutvalget for skjønns-, ekspropirasjons- og vassdragsrett.

Velferdsrett

Advokat Bjarte Aarlie har blitt nytt medlem av lovutvalget for velferdsrett.

Det hører også med at BAHR-partner Are Stenvik er gjenvalgt som leder for lovutvalget for immatrial- og markedsføringsrett.

Powered by Labrador CMS