Totalt 2291 personer besvarte Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2020.

Advokater tjente 1.020.879 kroner i snitt i 2020

Advokater ansatt i advokatfirmaer og offentlig ansatte advokater hadde reallønnsnedgang i fjor. Lønnsutviklingen for disse gruppene vil trolig bli svak også i år, mener ekspert.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2020, som gjennomføres i samarbeid med Kantar, er klar. Dette er hovedtrekkene:

  • Bedriftsadvokater hadde et lønnshopp på 5,8 prosent, eller 68.775 kroner.
  • Organisasjonsadvokaters lønn økte med 6,6 prosent, eller 66.623 kroner.
  • Advokater ansatt i advokatfirmaer hadde en reallønnsnedgang på 0,8 prosent, eller 7806 kroner.
  • Også offentlige advokater hadde en reallønnsnedgang på 0,8 prosent, eller 7344 kroner.
  • Advokatfullmektiger hadde en lønnsøkning på 1,0 prosent, tilsvarende 6562 kroner.
  • Fullmektigers snittlønn lå i 2020 på 634.526 kroner.

– Det er vanskelig å vite når situasjonen stabiliserer seg, men jeg tror vi må forvente at 2021 blir vanskelig for mange. Jeg tror derfor at lønnsutviklingen for ansatte advokater i advokatfirmaer blir svak i år, noe som også vil gjelde for offentlig ansatte advokater, sier Harald Djupvik, som er ansvarlig for lønnsundersøkelsen i Kantar.

Igjen er det bedriftsadvokater som kommer best ut.

– Ser vi på trendutviklingen de siste årene. kan det se ut som spesielt bedriftsadvokatene, men også organisasjonsadvokatene, vil kunne fortsette med en positiv reallønnsutvikling i 2021, sier han.

For alle ansatte advokater og advokatfullmektiger økte lønnen med 3,4 prosent fra 2019 til 2020.

Størst økning hadde bedrifts- og organisasjonsadvokater, med en reallønnsvekst på 5,8 og 6,6 prosent. Bedriftsadvokater er den gruppen som i snitt tjener best. I motsatt ende finner vi offentlig ansatte advokater. Denne gruppen har derimot hatt den sterkeste lønnsveksten de siste ni årene.

Koronaeffekten

Sammenliknet med 2019 viser undersøkelsen at koronapandemien har vært merkbar for enkelte av advokatgruppene.

Harald Djupvik har i flere år hatt ansvar for Advokatforeningens lønnsundersøkelse.

Advokater ansatt i advokatfirmaer hadde en nominell lønnsvekst på 0,4 prosent. Det vil i realiteten si en reallønnsnedgang på 0,8 prosent. Tilsvarende var det også for offentlige advokater.

De siste nærmere ti årene har advokatenes lønnsutvikling i det store og hele fulgt konsumprisindeksen, forteller Djupvik.

– Alle advokatgrupper har hatt en stigende utvikling helt fram til 2017. Etter dette har offentlig ansatte advokater og advokater ansatt i advokatfirmaer hatt en flat utvikling, eller en faktisk nominell nedgang.

Lønner seg å bytte jobb

For dem som har byttet jobb, lå reallønnsveksten i snitt på ni prosent. For advokatene som holdt seg til både samme arbeidsplass og stilling, lå reallønnsveksten på fem prosent.

Mest lønnsomt er det å få bevilling. Å gå fra advokatfullmektig til advokat ga en vekst på 16 prosent, altså 104.174 kroner.

Tabellen viser virkningene av å bytte jobb for en gruppe advokater – 669 som ikke har byttet jobb, og 295 som har byttet jobb, som har svart både i 2019 og 2020. At lønnsutviklingen deres er høyere enn i de samlede tallene, forklarer Advokatforeningen slik: «Lønnsveksten for individer vil ofte avvike til dels betydelig fra snittet i gruppen grunnet sammensetningseffekter og naturlig lønnsvekst med ansiennitet.»
Powered by Labrador CMS