Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith sammen med lederne for de øvrige nordiske advokatforeningene: Martin Lavesen (Danmark), Sigurður Örn Hilmarsson (Island), Hanna Räihä-Mäntyharju (Finland) og Eva-Maj Mühlenbock (Sverige).

IBA-KONFERANSEN 2023

– Best i klassen, men langt fra perfekt

– De nordiske landene anses vanligvis som «best i klassen» når det gjelder rettssikkerhet, men også her opplever vi en rekke utfordringer som det er viktig at de nordiske advokatforeningene håndterer i fellesskap, sier lederen for den danske advokatforeningen, Martin Lavesen.

Publisert Sist oppdatert

PARIS: Denne uka inviterte ledere og generalsekretærer for de fem nordiske advokatforeningene til en felles mottakelse i anledning IBA-konferansen i Paris.

Konferansen arrangeres årlig, men dette er første gang de nordiske advokatforeningene i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, samles i IBA-sammenheng.

– Det tette samarbeidet mellom de nordiske foreningene utspiller seg både i det store og i det lille, for vi støter på mange av de samme utfordringene som det er nyttig å håndtere i fellesskap, sa presidenten for Sveriges advokatsamfund, Eva-Maj Mühlenbock.

President i Sveriges advokatsamfund, Eva-Maj Mühlenbock.

Det var svenskene som tok initiativet til å samle Norden i Paris.

– De siste par årene har krigen i Ukraina blitt viet en del fokus, og særlig i urolige tider som nå mener jeg det er viktig at advokatforeningene står stødig sammen. Samlet har vi tusenvis av advokater i ryggen, og det gjør samarbeidet verdifullt, understreket hun.

Flere felles utfordringer på dagsorden

Rettssikkerhetsmessige utfordringer er en gjenganger også i de nordiske landene, påpekte Martin Lavesen, som er president i den danske advokatforeningen.

– De nordiske landene anses vanligvis som «best i klassen» når det gjelder rettssikkerhet, men sett fra advokatforeningenes perspektiv eksisterer det mange bekymringsverdige utfordringer også hos oss. Verden er i endring, og dette må vi sammen forholde oss til, sa han.

President i den danske advokatforeningen, Martin Lavesen.

En av disse utfordringene knytter seg for eksempel til hvordan man skal håndtere økt kriminalitet samtidig som rettsstatens grunnleggende prinsipper ivaretas, innvender Merete Smith.

Særlig i Sverige er dette en dagsaktuell problemstilling.

En annen utfordring er de økende forskjellene mellom forretningsadvokatene i de store byene, og advokatene som betjener privatpersoner i distriktene, forklarer den norske generalsekretæren. 

– Vi ser at advokater i distriktene sliter mer enn før med å få det til å gå rundt. Dette er en utfordring som gjelder advokatbransjen på tvers av de nordiske landene.

– Det er nyttig å kunne dele erfaringer og ideer med de andre foreningene om hvordan denne typen utfordringer kan håndteres, sier Smith.

F.v.: Generalsekretær Mia Edwall Insulander i Sveriges advokatsamfund, belgiske Simone Cuomo fra Council of Bars and Law Societies of Europe, italienske Riccardo Cajola i Cajola & Associati, og generalsekretær Merete Smith i Den norske advokatforening.

Misoppfatninger knyttet til advokatrollen

Ifølge islandske Sigurður Örn Hilmarsson er det også en veletablert utfordring at allmennheten mangler forståelse for advokatenes rolle i samfunnet.

Leder i den islandske advokatforeningen, Sigurður Örn Hilmarsson.

– Gjennom jobben min som advokatforeningsleder har jeg fått mange rare spørsmål fra media, hvor de for eksempel har spurt meg om hvorvidt det er advokatens rolle å dikte opp løgner og historier sammen med klienten. Det er jo åpenbart helt feil, og det vitner om en grunnleggende misoppfatning blant folk når det gjelder innholdet i advokatrollen.

– Her tror jeg at alle de nordiske advokatforeningene kan gjøre en enda bedre jobb med å opplyse allmennheten, påpeker Hilmarsson.

Norges ambassadør i Paris, Niels Engelschiøn, og hans kone Bente Stenberg-Nilsen, var blant de inviterte på mottakelsen til de nordiske advokatforeningene. Bente Stenberg-Nilsen er selv jurist og tidligere advokat, og er for øvrig datter av den kjente høyesterettsadvokaten og tidligere Advokatforeningslederen Hans Stenberg-Nilsen.
Alle advokater tilknyttet de nordiske advokatforeningene var invitert på mottakelsen i Automobile Club de France, en spektakulær klubb i enden av Champs-Elysées. BAHR-partner Ida Marie Windrup var blant de norske som tok turen. BAHR arrangerte også en frokost på samme sted tidligere i uka, som du kan se bilder av i den ferske utgaven av Advokatbladet som kommer i løpet av neste uke.
Også managing partner i Thommessen, Sverre Tyrhaug, var blant gjestene til de nordiske advokatforeningene. På årets IBA-konferanse har han både vært med på å arrangere Thommessens tur til Versailles sammen med fem andre partnere, og ledet en faglig paneldebatt i kraft av sin lederposisjon i IBAs Strategi- og finanskomité. Bilder fra Versailles-turen får du se i det fysiske Advokatbladet.
Powered by Labrador CMS