Illustrasjonsfoto: iStock/undefined undefined

Vil snu opp ned på foretaksnavn

Nærings- og fiskeridepartementet vil lage en ny forskrift til foretaksnavneloven, slik at organisasjonsformen kommer til slutt i et foretaksnavn.

Publisert Sist oppdatert

I januar sendte Nærings- og fiskeridepartementet et forslag til ny forskrift til foretaksnavneloven på høring.

Departementet ønsker blant annet at norskregistrerte utenlandske foretak må registreres i Foretaksregisteret med ordene «norskregistrert utenlandsk foretak» eller eventuelt forkortelsen NUF, at foretaksnavn skal registreres ved bruk av små og store bokstaver akkurat slik foretakene selv ønsker det, samt at foretaksbetegnelsen skal angis til slutt i foretaksnavnet.

Sistnevnte betyr altså at man ikke lenger skal kunne ha eksempelvis «stiftelsen» først i et organisasjonsnavn, slik som Stiftelsen Lovdata.

I høringsbrevet skriver departementet at:

«Formålet med forslagene er å presisere tidligere lovvedtak og å standardisere skrivemåtene for foretak slik at ansvarsform og nasjonal tilhørighet gjøres tydelig.»

Forslaget hadde høringsfrist i starten av april, og selv om Advokatforeningen i utgangspunktet er positiv til en ny forskrift, påpeker den likevel en rekke utfordringer i kjølvannet av regelendringene.

Bør vurderes nærmere

Advokatforeningen liker tanken om en mer formell likhet, men påpeker i sitt høringssvar at forslaget innebærer en potensiell stor endring i navnet til foretakene som angir organisasjonsformen først i foretaksnavnet.

«Foretaksnavn er ofte godt innarbeidet i foretaket selv, herunder logo i brev mv., og også blant kunder. Det legges i høringsnotatet til grunn at det vil bli sendt ut en elektronisk melding om endringen til alle berørte selskaper.»

Foreningen mener at det bør vurderes hvor mange som vil bli berørt, og på hvilken måte, før endringen eventuelt gjøres gjeldende.

Viktig med bedre registrering av NUF

I det store og hele synes Advokatforeningen at en ny forskrift er en god idé, og skriver i sitt svar at:

«Den senere tids fokus på forenkling for næringsdrivende har medvirket til at antall nyregistrering av foretak er økende. Forslaget til ny forskrift vil berøre alle eksisterende foretak. Det er særlig positivt at forskriftens formål er klargjøring av regelverket, noe som vil bidra til å gjøre det mer brukervennlig, bidra til mer formell likebehandling og forutberegnelighet.»

«Antallet av eksisterende norskregistrerte utenlandske foretak («NUF») og nyregistreringer av NUFer er synkende. Det eksisterer imidlertid et ikke ubetydelig antall NUFer, og Advokatforeningen er enig i at det er behov for en presisering av regler for bruk av foretaksnavn for disse.»

Når det gjelder bruken av små og store bokstaver er Advokatforeningen enig i at det registrerte foretaksnavnet bør være det samme som foretaket selv bruker, og har ellers ingen innvendinger mot forslaget.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at man ikke lenger skulle kunne bruke ordet «advokatfirmaet» i begynnelsen av et foretaksnavn dersom endringen trer i kraft. Det stemmer ikke og er endret.

Powered by Labrador CMS