Hvert år arrangerer EYBA flere konferanser i ulike land. I år ble sommerkonferansen lagt til Oslo.

Yngre Advokater samlet sytti europeiske advokater i Oslo

Klimasøksmål, fremtidens digitale advokathverdag, øyevitnepsykologi, smarte forhandlinger og samarbeid mellom forsvarsadvokater på tvers av landegrensene stod på programmet.

Publisert Sist oppdatert

- European Young Bar Association (EYBA) er den ledende organisasjonen for unge advokater i Europa. Vi er stolte over å kunne arrangere den årlige konferansen i Oslo, sier YA-leder Liv Minde.

Hun og Yngre advokater Oslo krets var vertskap for konferansen «Empowering the Next Generation of Lawyers - To Tackle Climate And Digital Changes», som åpnet med en mottagelse i Advokatforeningens lokaler i Oslo sentrum torsdag, og varte hele helgen frem til søndag.

Merete Nygård, gründer av Lexolve, åpnet det faglige programmet med et overblikk over de digitale mulighetene som ligger i fremtidens advokatmarked.

Advokat og partner i Bull, Cathrine Hambro og Jenny Sandvig i Simonsen Vogt Wiig holdt et innlegg om klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom anla mot den norske stat. Spørsmålet i saken er utvinningstillatelser til oljevirksomhet i Barentshavet er i strid med Grunnloven § 112. Saken ligger nå til behandling i EMD i Strasbourg.

Vladimir Palamarciuc.

Takker for herlige minner

Arrangementet samlet deltakere fra 14 ulike land, deriblant Irland, Storbritannia, Tyrkia, Ukraina, Italia, Danmark og Nederland.

Det har vært en fantastisk konferanse, mener avtroppende EYBA-leder Vladimir Palamarciuc fra Moldova.

- Det var interessante foredragsholdere, vennlig atmosfære, vakkert vær og fremragende program. Denne opplevelsen vil bli husket lenge. Særlig båtturen var spesielt fantastisk, sier han.

- Det har vært flott å bli kjent med nye mennesker. Kanskje kan vi ønske EYBA velkommen til Dublin en dag. Tusen takk for herlige minner, sier den irske advokaten Fiona McNulty.

Britiske Amrit Dhanoa er takknemlig for YAs innsats.

- Jeg har virkelig kost meg på min første tur til vakre Oslo og på min første EYBA-konferanse. Jeg gleder meg til å se alle igjen, sier hun.

Programmet

  • Digitalization - future for lawyers Merete Nygaard, Founder & CEO, Lawbotics & Lexolve.
  • Eyewitness Psychology in a Digital age, Timothy J. Brennen, professor, Dep. of Psychology University of Oslo.
  • Climate litigation – in Norway and before the European Court of Human Rights (ECtHR), Cathrine Hambro, partner / lawyer, Bull & Co, and Jenny Sandvig Partner/lawyer Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
  • The electronic platform Encrochat - as evidence in criminal cases, Albulena Krasniqi, partner / laywer, Furuholmen Dietrichson.
  • Smart Negotiation, Sverre Blandhol, professor, Fac. of Law, University of Oslo.

60.000 brukere av EncroChat

Albulena Krasniqi, partner i Furuholmen Dietrichson, holdt et innlegg om det krypterte kommunikasjonsnettverket EncroChat og bruk av elektroniske bevis som Advokatbladet fulgte.

Bruken av verktøyet har ført til et utstrakt samarbeid mellom forsvarsadvokater i hele Europa, fortalte hun.

- Vi mener autorisasjonen som ble gitt for hente data fra EncroChat bryter med de tiltaltes rettigheter til rettferdig rettergang, retten til privatliv og en rekke andre grunnleggende rettigheter, sa Krasniqi.

EncroChat var et europeisk kommunikasjonsnettverk bestående av modifiserte mobiltelefoner som muliggjorde krypterte tekst- og talemeldinger mellom brukerne. Det ble i hovedsak brukt til å planlegge organisert kriminalitet.

I 2019 var det registrert seksti tusen brukere globalt.

- Helt tilbake siden 2016 har politimyndigheter i hele Europa mistenkt at EncroChat ble brukt som kommunikasjonsplattform for organisert kriminell aktivitet, fortalte Krasniqi.

Albulena Krasniqi, advokat og partner i Furuholmen Ditrichson.

250 brukere og 13 saker i Norge

I 2018 og 2019 ga en fransk dommer autorisasjon til å hente data fra en server knyttet til EncroChat i Frankrike i en operasjon kalt «Emma».

I 2020 fikk franske myndigheter også autorisasjon til å installere et avlyttingsverktøy i telefonene. På den måten kunne de hente data fra alle brukerne over hele verden direkte og kontinuerlig. Verktøyet er klassifisert som en nasjonal forsvarshemmelighet, fortsatte Krasniqi.

Det som startet som en etterforskningssamarbeid mellom Frankrike og Nederland, fikk snart en internasjonal karakter, og både Norge, Storbritannia, Belgia, Tyskland, Spania og Sverige deltok i operasjonen.

250 brukere i Norge

- Etter at Europol ble involvert, ble dataene også delt med andre land basert på geolokasjoner. Oppdaget man en bruker i Norge, fikk nasjonale myndigheter tilbud om å få tilgang til informasjonen.

I Norge har det vært registrert 250 brukere, men politiet overvåket kun femti stykker samtidig. Dette har foreløpig ført til 13 rettssaker.

- Sammenliknet med andre land er det få. Jeg har kolleger i Storbritannia som utelukkende har jobbet med EncroChat-saker de siste tre årene.

Det faglige programmet foregikk på Hotel Bristol.

Advokat-samarbeid på tvers av landegrensene

Her hjemme har Høyesterett besluttet at de elektroniske bevisene hentet fra EncroChat kan legges frem for retten forutsatt at det er hentet på lovlig vis i Frankrike.

Fransk høyesterett har allerede kommet med én dom med motsatt resultat, og til høsten er det ventet nok en avgjørelse som går på lovligheten av datainnhentingen.

Advokatforeningen Yngre Advokater Oslo krets

Leder: Liv Minde, Norges Rederiforbund

Nestleder: Lisa V. Eian, Eian Advokatfirma

Medlemmer: Lars Arnesen, Matias Baugerud, Cecilie Henriette Breilid, Magnus Hagem, Hege Moljord, Omar Tashakori, Kamilla Sagen Hildre og Anton Forssten.

- Dette har ført til at forsvarsadvokater over hele Europa samarbeider som aldri før, og vi har reist rundt for dele informasjon med hverandre. I disse sakene fant vi fort ut at ulike land delte ulik informasjon om operasjonen. Det vi hørte fra UK-kollegene våre var noe annet enn det vi hørte fra norske myndigheter.

Advokatene har blant annet forfattet et brev til Europakommisjonen og EU-parlamentet.

- Der uttrykte vi våre bekymringer for manglende transparens og rettferdig rettergang. Franske myndigheter mente EncroChat kun ble brukt til kriminell aktivitet, og at dette derfor legitimerte tilgang til samtlige brukere, men det viser seg likevel at autorisasjonen kun ble gitt basert på sju kriminelle tilfeller over en periode på to år. Vi mener det ikke er tilstrekkelig skjellig grunn til å få tilgang til 60.000 brukere.

- Frykter omgåelse av nasjonale regler

I Frankrike er overvåkningsverktøyet som nevnt blitt klassifisert som en nasjonal forsvarshemmelighet.

- Dette gjør det umulig å ettergå bevisene. Dersom operasjoner som dette begynner å forekomme oftere, frykter vi at det vil forringe rettssikkerheten, og at enkelte nasjoner vil begynne å «shoppe» etterforskningsskritt i landene hvor de får autorisasjon og på den måten omgå nasjonale reguleringer.

Grillmiddag på takterrassen til Advokatforeningens lokaler.

Fag, galla og fest

Fag var ikke det eneste sommerkonferansen hadde å by på.

Deltakerne ble også tatt med på sightseeing med båt i Oslofjorden, galla på Bristol, barbeque på takterrassen til Advokatforeningen og after party på S4. Det hele ble rundet av med en avskjedsbrunsj.

YA-leder Liv Minde forteller at det har tatt ett år å planlegge konferansen.

YA-leder Liv Minde under gallamiddagen på Bristol.

- Hva betyr en slik konferanse, og hva sier den om neste generasjon advokater? Etter mitt syn viser det evne til å se utover landegrenser og nysgjerrighet på andre mennesker, profesjon og yrke. Det betyr innsikt i andre lands rettssystemer, lovverk, men også kunnskap om forskjeller og likheter, utfordringer og muligheter i yngre advokaters hverdag. Det betyr forståelse for mangfold og kulturulikhet. Det innebærer også kunnskap å ta med hjem til eget land, som igjen kan påvirke eget arbeid og nettverk, sier hun.

Minde er mildt sagt fornøyd med gjennomføringen.

- Vi er veldig takknemlig for foredragsholderne, som holdt et faglig høyt nivå. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at de faglige temaene reiste universelle, interessante problemstillinger og ga ny innsikt.

- Samlet har det vært helt overveldende mange godord og takknemlighet fra deltakerne. Med over 70 deltakere er man vanligvis litt reservert, men her var det snarere tvert imot. Jeg er imponert over engasjementet, samholdet og hengivenheten. Deltakerne har bidratt til å gjøre denne konferansen til en begivenhet som jeg vil minnes resten av livet!

Dette er EYBA:

EYBA er en organisasjon for rundt to hundre tusen unge advokater fra hele Europa, og sammen med blant annet YA jobber den for å styrke kollegialt nettverk, faglig utvikling og god kunnskapsutveksling.


Demokrati, menneskerettigheter, rettferdi rettergang og rettssikkerhet er organisasjonens kjerneverdier.

Gjennom kurs, sosiale arrangementer og nettverkssamlinger er målet å fremme yngre europeiske advokaters interesser. Årlig arrangerer EYBA også tre konferanser fordelt på vår, sommer og høst.

Organisasjonen ble stiftet i Praha i 1993.

KILDE: EYBA

Powered by Labrador CMS