Liv Minde er advokatfullmektig i Rederiforbundet, og nyvalgt leder av Yngre advokater.

YA inviterer til Europa-treff for unge advokater

I juni samles advokater fra hele verdensdelen i Oslo for både faglig påfyll og sosialt samvær. Blant trekkplastrene er Merete Nygaard, Sverre Blandhol, Marius Dietrichson, Cathrine Hambro og Timothy J. Brennen - i tillegg til gallamiddag og oppdagelsesferd til Oscarsborg.

Publisert Sist oppdatert

Fra 22. til 25. juni arrangerer Advokatforeningen Yngre Advokater (YA) sommerkonferanse for European Young Bar Association (EYBA) i hovedstaden, under tittelen «Empowering the Next Generation of Lawyers - to Tackle Climate and Digital Changes».

YA forventer om lag ett hundre deltagere.

«Dette er en unik mulighet for å tilegne deg viktig kunnskap, utveksle erfaringer og bygge nettverk også med unge advokater fra hele Europa», skriver Advokatforeningen på sine nettsider.

Forhandlingsteknikker, klima, Bristol og Oscarsborg

I løpet av konferansen skal blant annet Lexolve-gründer Merete Nygaard snakke om digitalisering, professor Sverre Blandhol om forhandlingsteknikker og Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson, skal holde foredrag om bevisavskjæring.

Videre skal advokat Cathrine Hambro snakke om klimasaken, og professor Timothy John Brennen om øyevitnepsykologi.

På programmet står også sightseeing til Oscarsborg i Oslofjorden, gallamiddag på Bristol og after party på S4. Det hele avrundes med avskjedsbrunsj.

Jakter sponsorer

Den ferske YA-lederen Liv Minde håper nå at flere advokatfirmaer vil sponse arrangementet.

– Det er en unik mulighet for firmaene til å markere seg som et selskap som satser på unge talenter, og til å møte fremtidens advokatkolleger og konkurrenter i Europa, sier hun.

– Som sponsor kan man også profilere seg overfor fremtidige ansatte i Norge på aktuelle rettsområder som digitalisering og klima.

Dette er EYBA:

EYBA er en organisasjon for rundt to hundre tusen unge advokater fra hele Europa, og sammen med blant annet YA jobber den for å styrke kollegialt nettverk, faglig utvikling og god kunnskapsutveksling.


Demokrati, menneskerettigheter, rettferdi rettergang og rettssikkerhet er organisasjonens kjerneverdier.

Gjennom kurs, sosiale arrangementer og nettverkssamlinger er målet å fremme yngre europeiske advokaters interesser. Årlig arrangerer EYBA også tre konferanser fordelt på vår, sommer og høst.

Organisasjonen ble stiftet i Praha i 1993.

KILDE: EYBA

Powered by Labrador CMS