Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort. Foto: Henrik Evertsson

Flere beholder MNA-en

Hele 94 prosent av Advokatforeningens medlemmer hadde oppfylt etterutdanningskravet da forrige periode utløp ved årsskiftet, og kan fortsatt ha MNA etter navnet sitt.

Publisert

Foreløpige tall viser at 573 advokater ikke oppfylte etterutdanningskravet i siste periode. I forrige periode, som utløp i 2013, var tallet 759.

Medlemmer i Advokatforeningen er forpliktet til å ta 80 timer etterutdanning i løpet av hver femårsperiode, hvorav minst fem timer advokatetikk. Målet er å sørge for at alle medlemmer til enhver tid er oppdatert på rettsutviklingen, og at MNA-betegnelsen er et kompetansestempel og en trygghet for klientene.

Mens advokater tidligere måtte få timene godkjent av Advokatforeningen, innføres det for perioden fra 2019 til 2023 en tillitsbasert selvrapporteringsordning. Ved periodens utløp skal advokatene sende en erklæring til Advokatforeningen over antall timer undervisning de har deltatt på. Advokatene kan, om ønskelig, holde orden på egne timer via Advokatforeningens nettsider (Min side).

Representantskapet har vedtatt at dem som ikke oppfyller etterutdanningskravet, må betale avgift til Advokatforeningen. Avgiften er begrenset oppad til 30.000 kroner. For forrige periode viser foreløpige tall at om lag 130 advokater må betale maksbeløpet.

567 advokater meldte seg ut av Advokatforeningen i 2018, mens tallet var 329 i 2017. Samtidig økte medlemsmassen. I 2017 hadde foreningen 9205 medlemmer. Pr. 1.januar 2018 var tallet 9511. Av disse var 268 studentmedlemmer.

Powered by Labrador CMS