Illustrasjonsfoto/iStock/SvetaZi

Etterutdanningsperioden løper mot slutten, men fremdeles mangler over halvparten av advokatene nok timer

Advokater som ikke innfrir etterutdanningskravet innen 2019 risikerer opp mot 30.000 kroner i bot. Fremdeles mangler halvparten av de 8842 advokatene som har krav til etterutdanning nok timer.

Fristen for nåværende etterutdanningsperiode utløper 31. desember. Tall fra Advokatforeningen viser at det ved utgangen av september fortsatt er drøye 4400 advokater som ikke har oppfylt kravet om åtti etterutdanningstimer.

Det betyr at over femti prosent av Advokatforeningens medlemmer fremdeles manglet etterutdanning pr. første oktober. Blant de som allerede har banket inn nok timer, er det nesten 1120 personer som ikke har oppfylt kravet om fem timer advokatetikk.

Timekravet skilles i tre kategorier; juridiske timer, ikke-juridiske timer og advokatetikk. Minst femti timer må være juridiske timer, og dersom man tar disse gjennom JUS eller Advokatforeningen godkjennes timene automatisk, uten søknad.

For å sørge for at medlemmene holder seg faglig oppdatert, belastes medlemmer med gebyr dersom de ikke innfrir etterutdanningskravet.

På sine nettsider skriver foreningen at: «MNA er et løfte til dine klienter om at du holder deg oppdatert på fag og advokatetikk.» I verste fall risikerer man opp mot 30.000 kroner i bot dersom dette løfte ikke blir innfridd.

Representantskapet har vedtatt å innføre selvdeklarering av etterutdanningen. Fra januar neste år er det slutt på at Advokatforeningen skal godkjenne timene. I neste etterutdanningsperiode skal advokater selv angi hvor mange timer de har gjennomført i et tillitsbasert system uten dokumentasjonskrav.

SLIK BLIR DU FERDIG I TIDE:

  • Arranger interne kurs hvor de ansatte selv foreleser om ulike tema. Hvert kurs må være minst 2 x 45 minutter. Den som foreleser får doble timer.
  • Det arrangeres kurs i Advokatforeningens kretser over hele landet ut året.
  • Ta e-kurs gjennom JUS.
  • Spill deg til fire timer (hvorav én time etikk) etterutdanning gjennom Advokatforeningens opplærings-app om hvitvaskingsreglene.
  • Husk å sende inn søknad og dokumentasjon om godkjenning av kurs holdt av andre enn Advokatforeningen og JUS.

Kilde: Tips fra Advokatforeningen

 

AVGIFT FOR MANGLENDE KURS:

1 - 2 timer: 5000 kr

3 - 16 timer: 10.000 kr

17 - 32 timer: 15.000 kr

33 - 48 timer: 20.000 kr

49 - 80 timer: 30.000 kr

Powered by Labrador CMS