Frykter advokater kan miste retten til å drive eiendomsmegling

Finansdepartementet skal utrede nye retningslinjer for eiendomsmeglingsloven. Advokatforeningen ber om at advokater fremdeles skal kunne drive eiendomsmegling gjennom advokatbevillingen , men åpner for strengere etterutdanningskrav.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen satte i fjor høst ned et utvalg for å evaluere eiendomsmeglingsloven. Eiendomsmeglingsutvalget skal blant annet vurdere om advokater fortsatt skal kunne drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen, og om det i så fall bør fastsettes særlige regler.

Nylig møtte representanter fra Advokatforeningen eiendomsmeglingsutvalget for å fremme sitt syn.

- Må holde seg oppdatert

Advokatforeningen mener hovedhensynet bak loven må være trygghet for forbrukerne, en trygg handel og et godt forbrukervern. «Å opprettholde muligheten for at advokater kan tilby eiendomsmeglingstjenester er forbrukervern», sier advokat Margrethe E. Willoch som deltok i møtet på vegne av Advokatforeningen.

Willoch viser til at det gir mer konkurranse og lavere pris på eiendomsmeglingstjenester, og det sikrer et tilbud om eiendomsmeglingstjenester også på mindre steder. Det legger også til rette for og sikrer at man kan velge å selge bolig selv ved at advokatene tar oppgjøret.

- Ut fra de signalene vi har fått, er jeg bekymret for at utvalget vil foreslå at advokater ikke skal kunne drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen. Men vi er helt enige i at det bør stilles krav til advokater som driver eiendomsmegling, at de må holde seg oppdatert på gjeldende lovverk og ha særlig innsikt i det å foreta oppgjør, sier Willoch.

Margrethe E. Willoch er advokat i Advokatforeningen.

- Rimeligere for forbrukerne

Foreningen peker i sitt skriftlige innspill til eiendomsmeglingsutvalget på at advokater har lengre utdanning enn eiendomsmeglere, og at advokatene har få klagesaker i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Advokatforeningen foreslår derfor at advokater gjennom sin advokatbevilling fremdeles skal kunne drive eiendomsmegling, men at det stilles krav til etterutdanning eller kurs innen oppgjør.

I innspillet understreker foreningen at advokater ofte spiller en positiv rolle, og er en trygghet i eiendomsoverdragelser.

«Advokater har en større og bredere kompetanse enn eiendomsmeglere og kan derfor tilføre noe positivt og trygge forbrukerne. Forbrukertrygghet er også å få lov til å benytte den advokaten som alltid – eller hittil – har bistått deg, og det er således forbrukervern i at advokater kan drive eiendomsmegling. En slik løsning vil også gi rimeligere tjenester for forbruker, da det å måtte benytte eiendomsmegler til å få sluttført en eiendomsoverdragelse vil være fordyrende», påpeker foreningen.

Advokatforeningen tok i møtet også opp betydningen av å klargjøre grensen mellom advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet.

Advokatbistand som inkluderer eiendomsoverføring innebærer ofte komplisert juss. Advokatforeningen fremhevet at dette er bistand som advokatene hyppig yter og som advokatene også fremover må ha anledning til å bistå med, som for eksempel generasjonsskifter, oppløsning av sameie og odelsløsningssaker.

Synkende marked

Willoch understreker at det er store lokale forskjeller når det gjelder tilbudet av eiendomsmeglingstjenester. På mindre steder bør også forbrukeren kunne få bistand lokalt, og der er det nettopp ofte advokatene som er de nærmeste til å bistå.

Opplysninger fra Finanstilsynets årsrapport for 2019 viser at 951 advokater var registrert med eiendomsmegling i egen praksis, noe som var en nedgang fra 1056 i 2018.

Mange advokater tar imidlertid kun sporadisk på seg eiendomsmeglingsoppdrag. Basert på innrapporterte omsetningstall for 2018 hadde kun 290 advokater ti eller flere formidlinger eller oppgjørsoppdrag i løpet av året.

Powered by Labrador CMS