Illustrasjonsfoto/iStock/venuestock

Finanstilsynet mener 38 advokater har drevet eiendomsmegling ulovlig

Finanstilsynet har satt ned foten etter at det ble klart at 38 advokater mangler nødvendig etterutdanning for å drive eiendomsmegling. – Dette er advokater som er totalt ignorante rundt kompleksiteten i boligtransaksjoner, og som gir fullstendig blaffen i lovkravene, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24.

I et brev E24 har fått tilgang til står det at: «Finanstilsynet har på denne bakgrunn besluttet å forby Dem å drive eiendomsmeglingsvirksomhet».

Ifølge Finanstilsynets seksjonssjef Anne-Kari Tuv, handler alle sakene om manglende etterutdanning, som er et krav både til utdannede eiendomsmeglere og andre som driver med kjøp og salg av eiendom.

– Dette anser vi å være et grovt brudd på advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven. Det er her snakk om advokater med ingen eller få timer med etterutdanning, sier Tuv til E24.

Skaper risiko uten etterutdanning

Finanstilsynet mener den manglende faglige bakgrunnen byr på potensiell risiko, spesielt når det kommer til opplysningsplikten, budgivning og oppgjør. Siden eiendomsmegling ikke er en del av jussens ordinære studieløp, mener tilsynet at etterutdanningen blir ekstra viktig.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener dette vitner om advokater som gir fullstendig blaffen, og verdsetter Finanstilsynets reaksjon.

– Dette er advokater som er totalt ignorante rundt kompleksiteten i boligtransaksjoner, og som gir fullstendig blaffen i lovkravene. Sånn kan vi ikke ha det, sier NEF-direktør Carl O. Geving.

Kan gå på skreddersydde kurs

I desember 2017 kunne Advokatbladet fortelle at flere advokater ble tilbudt skreddersydde kurs som følge av manglende kunnskap om formkrav ved eiendomsmegling.

Etter sterk kritikk fra Finanstilsynet, gikk Eiendomsmeglingsgruppen i Advokatforeningen gjennom alle rapportene fra Finanstilsynet og fant at mye av kritikken skyldes manglende kunnskaper om detaljerte regler knyttet til krav om oppdragsavtale, salgsoppgave, journalføring, oppgjør, klientmiddelbehandling og hvitvasking.

– Den grunnleggende forskjellen fra det som advokaten ellers gjør, er at som eiendomsmegler skal du være en nøytral mellommann. Finanstilsynet har oppdaget at enkelte advokater har manglet kunnskap om formkravene ved gjennomføring av eiendomsmeglingsoppdrag, og om grensen mellom partsrepresentants-rollen og mellommannsrollen, sier Lena Drønnesund, som er leder i Eiendomsmeglingsgruppen i Advokatforeningen.

Finanstilsynet varslet i slutten av august i fjor at det ville sjekke om advokatene etterlevde kravet om etterutdanning.

Flere har klaget til Finansdepartementet

Ifølge E24 har flere av advokatene som fikk meglerforbud nå i høst, klaget inn forbudet til Finansdepartementet, som i noen tilfeller har mulighet til å overprøve tilsynet.

Etter endt jussutdannelse kan man starte som eiendomsmegler så sant advokatbevillingen er på plass, men det forutsetter at man følger opp kravet om 15 timers etterutdanning hvert andre år.

Geving frykter kompetansemangel hos advokatene som unnlater seg å ta dette på alvor.

– Vi synes ikke det er tilstrekkelig at man kan bli megler i kraft av advokatbevillingen. Strengere kvalifikasjonskrav må vurderes for advokatene, i form av tilleggsutdanning eller annet, sier han.

- Etterutdanning er klar forutsetning

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen understreker overfor Advokatbladet at det er viktig for advokater som driver med eiendomsmegling å holde seg a jour med lovendringene.

– For at advokater skal kunne drive med eiendomsmegling er det en helt klar forutsetning i loven at man tar etterutdanning.

Hun tillegger at den nye eiendomsmeglerloven er fra 2007.

– Advokatene har hatt god tid til å sette seg inn i de nye kravene som denne loven medførte. Advokatforeningen har flere ganger orientert om regelendringene, både på våre hjemmesider og i flere nyhetsbrev sendt spesifikt til de som har registrert at de driver med eiendomsmegling. Dette bør ikke ha kommet overraskende. For at man skal kunne oppfylle etterutdanningskravet på en god måte har vi i tillegg avholdt egne kurs for denne gruppen advokater, påpeker Smith.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith mener advokater som driver med eiendomsmegling har hatt god tid til å sette seg inn i kravene. Foto: Geir Egil Skog
Powered by Labrador CMS