Illustrasjonfoto: iStock/simpson33

Dømt til å tilbakebetale fullt salær på 1,6 millioner
etter omfattende RGA-brudd

Advokaten skal ha tatt penger fra klientkonto uten samtykke, ikke besvart henvendelser fra klienten, og dokumenterte ikke hva han krevde betaling for.

Publisert Sist oppdatert

En advokat har fått advarsel fra Disiplinærutvalget i Oslo krets og må tilbakebetale fullt salær etter flere brudd på Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 1.3, 3.1.2, 3.3.1 og 3.5.

Advokaten har også fått salærbot på over 24.000 kroner for manglende tilsvar i saken.

Advokaten, som ikke besvarte noen av Disiplinærutvalgets henvendelser i sakens anledning, har anket avgjørelsen til Disiplinærnemnden.

13 betalinger uten dokumentasjon

I august 2015 hyret klager advokaten i forbindelse med utbygging og utvikling av en eiendom.

I juni 2016 ble det inngått en avtale med et firma som drev med ferdighus og utbygging, og fram mot desember 2016 betalte firmaet seks millioner kroner til klagers klientkonto hos advokaten. Drøye 4,8 millioner av disse har advokaten etter hvert betalt videre til klager.

Advokaten har sendt fire fakturaer for «a konto honorar» til klienten på til sammen 381.250 kroner. Klager har i tillegg gjort ytterligere ni innbetalinger etter anmodning fra advokaten over telefon på drøye 400.000 kroner.

Samtidig skal advokaten ha overført 817.500 kroner til seg selv fra klientkontoen. Så vidt Disiplinærutvalget kan se, finnes det ingen dokumentasjon som viser hva de tretten innbetalingene og overføringen fra klientkonto faktisk er betaling for.

Overførte penger uten samtykke

Klager mener at «advokatens saksbehandling har vært usedvanlig treg og mangelfull, herunder har klager fått sene og dårlige tilbakemeldinger fra advokaten. Advokaten har ikke sendt spesifiserte fakturaer, ei heller noen sluttavregning for oppdraget.»

Klager tok kontakt med advokaten rundt 150 ganger per telefon, oftest for å purre, men mange av samtalene ble ikke besvart, ifølge klagers fremstilling. Fra sommeren 2018 droppet advokaten helt å svare på henvendelser fra både klager og klagers nye advokat, ifølge klagen.

Ifølge klager har advokaten også brutt reglene for håndtering av klientmidler, og flere ganger tatt ut penger uten samtykke. Advokaten skal også ha holdt tilbake 175.000 kroner som følge av «egne regnskapsmessige forhold».

Klager krever derfor tilbakebetalt salær, samt erstatning for «den skade advokaten har påført klager», slik som rentetap.

Seks RGA-fellelser

Disiplinærutvalget påpeker at de ikke kan behandle spørsmål om erstatningsansvar, men mener advokaten har brutt RGA punkt 3.5 om behandling av betrodde midler.

Siden advokaten hverken har sendt spesifiserte fakturaer, timeliste eller annen dokumentasjon som viser avregning av salær til klienten, feller også utvalget advokaten for brudd på RGA punkt 3.3.1 om beregning av salær.

Utover å disponere penger på klientkonto, mener Disiplinærutvalget at det er vanskelig å se hva advokaten faktisk har gjort for klager, og påpeker at oppdraget ikke er formelt avsluttet, og at advokaten heller ikke har kommet med en sluttavregning.

Dermed mener Disiplinærutvalget at advokaten ikke har ivaretatt klagers interesser «raskt, samvittighetsfullt og påpasselig», slik det står i RGA punkt 3.1.2. Advokaten felles også for brudd på RGA punkt 3.1.2 siste punktum for manglende informasjon til klienten om sakens gang.

Utvalget mener i tillegg at advokaten har brutt RGA punkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden for både manglende svar på klientens henvendelser, og for å holde tilbake klientmidler uten hjemmel.

Totalt har klager betalt over 1,6 millioner kroner i salær til advokaten, og utvalget konkluderer med at alt må betales tilbake til klager. Samtidig felles advokaten for brudd på RGA punkt 3.3.1 om at salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget.

Advokaten fikk også advarsel for en liknende sak i 2016, noe Disiplinærutvalget anser som skjerpende.

Powered by Labrador CMS