Kåre I. Moljord har siden 2019 vært talsperson for Advokatforeningens sju regionale disiplinærutvalg.

Så mange advokater ble felt for brudd på RGA i 2020

- Mitt inntrykk er at klagene blir mer kompliserte og voluminøse. Nedsettelse av salær er en hyppig reaksjon, sier leder av disiplinærutvalget, Kåre I. Moljord.

Publisert

I fjor mottok disiplinærutvalget 562 saker. Det er en økning på drøye 5,2 prosent fra året før, altså 28 saker, viser ferske tall fra Advokatforeningen.

Totalt 489 saker ble behandlet. Det er 83 saker flere enn hva som ble behandlet i 2019. Da ble det behandlet 120 saker færre enn året før.

Av de behandlede sakene, ble 346 realitetsbehandlet og 143 avvist. Saksbehandlingstiden lå på sju måneder.

Til sammen ble 104 advokater ilagt reaksjoner eller nedsatt salær av disiplinærutvalgene i fjor.

REAKSJON: ANDEL 2020: ANDEL 2019:
Kritikk57 / 16 %19 %
Irettesettelse11 / 2 %4 %
Advarsel5 / 1 %1 %
Nedsatt salær31 /8 %11 %
Medhold til klager93 / 27 %27 %
Ikke i strid med RGA212 / 63 %66 %
Ikke nedsatt salær103 / 28 %28 %

Tabellen viser ilagte reaksjoner i disiplinærutvalgene. Kilde: Advokatforeningen

Det er særlig tre punkter i Regler for god advokatskikk som går igjen blant fellelsene:

  • Punkt 1.3 advokatens opptreden (39 rettskraftige fellelser)
  • Punkt 3.1.2 om saksoppfølging (34 rettskraftige fellelser)
  • Punkt 3.3.1 om salærberegning (19 rettskraftige fellelser)

- Klagene blir mer kompliserte og voluminøse

Statistikken viser dessverre at antallet klager er svakt stigende, sier leder av disiplinærutvalget, Kåre I. Moljord.

- Mitt inntrykk er at klagene også blir mer kompliserte og voluminøse. Nedsettelse av salær er en hyppig reaksjon.

Dette er nok en utvikling som stemmer med uttalelser i tvistelovens forarbeider og i avsagte dommer om at enkelte saker «overarbeides» uten at klienten holdes løpende orientert om påløpt salær, fortsetter han.

- Det er likevel gledelig at antallet behandlede saker har økt i disiplinærutvalgene. Jeg benytter anledningen til å takke alle som er med i Advokatforeningens sekretariat og i de regionale disiplinærutvalgene for det betydelige, viktige og gode arbeidet som gjøres. Jeg håper vi her også ser positive virkninger av den digitale advokatklageordningen som tar sikte på forenkling og raskere saksbehandling. Det er dessverre mindre gledelig at det fortsatt er et stort antall fellelser for advokatens opptreden og saksoppfølgning.

REAKSJON: ANDEL 2020: ANDEL 2019:
Kritikk68 / 33 %29 %
Irettesettelse11 / 5 %2 %
Advarsel2 / 1 %5 %
Nedsatt salær20 / 10 %14 %
Medhold til klager77 / 37 %37 %
Ikke i trid med RGA128 / 61 %65 %
Ikke nedsatt salær47 / 22 %23 %

Tabellen viser ilagte reaksjoner i Disiplinærnemnden. Kilde: Advokatforeningen

Økning for Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden er første og eneste klageinstans på advokater som ikke er medlemmer av Advokatforeningen, og ankeinstans for beslutninger fra disiplinærutvalget.

Nemnden mottok i fjor 269 saker. En økning på drøye åtte prosent, eller 22 saker, sammenliknet med året før.

Til sammen ble 101 advokater ilagt reaksjoner eller nedsatt salær av disiplinærnemnden i fjor.

I 2019 behandlet Disiplinærnemnden et rekordlavt antall saker. I 2020 lå derimot tallet på 295, hvilket er 125 saker flere enn året før. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på åtte måneder.

Powered by Labrador CMS