Foran fra v. leder Jon Wessel-Aas, generalsekretær Merete Smith og nestleder Trude Marie Wold i den norske Advokatforeningen sammen med de andre lederne i de nordiske og baltiske advokatforeningene.

Åtte advokatforeninger møttes i Oslo

Hvordan beholde unge i advokatyrket, vold og trusler mot advokater og ny konvensjon for beskyttelse av advokatprofesjonen var blant temaene da ledelsene i de nordiske og baltiske advokatforeningene i forrige uke møttes i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Over to dager møttes advokatforeningene i de nordiske og baltiske landene i Oslo for samtaler om aktuelle spørsmål i bransjen.

- Vi har mange felles problemstillinger og temaer, og det gir oss et større perspektiv å høre hvordan de andre advokatforeningene tenker, sier generalsekretær Merete Smith.

Martin Lavesen er leder av Danmarks Advokatsamfund.

Hun understreker at møtene, som er årlige og arrangeres på rundgang blant deltagerlandene, er uformelle. Til møtene kommer lederne, nestlederne og generalsekretærene i de åtte nordiske og baltiske landene.

Samtalene mellom advokatforeningene knytter bånd, og legger grunnlag for et bedre samarbeid i den felles europeiske advokatforeningen CCBE, forteller hun.

Danner interessefellesskap

Martin Lavesen er styreleder i Danmarks Advokatsamfund, og mener det årlige møtet er svært nyttig.

- Vi arbeider i samme region, og utvekslingen av erfaringer er veldig lærerik. Det deles eksempler på best practice som vi kan ta med oss videre, og man får et slags helikopterblikk på bransjen som er nyttig. Når vi står sammen, kan vi også danne en styrke når vi møtes i internasjonale forum, sier Lavesen.

Han er til daglig country manager i DLA Piper i København.

Undersøkelse: Stort omfang av trusler mot advokater

Ett av årets temaer var vold og trusler mot advokater.

- Bakgrunnen for temaet var en undersøkelse foretatt i Nederland, etter drapet på en advokat. Da ble vold mot advokater satt på dagsordenen, forteller Merete Smith.

Den europeiske konvensjonen for beskyttelse av advokatprofesjonen

«Formålet med konvensjonen er å styrke rettsstaten og dermed beskyttelsen av advokater, hvis arbeid er grunnleggende for rettspleien og for vernet av grunnleggende rettigheter. Angrepene på advokatenes rolle har faktisk økt de siste årene. Trakassering, trusler, fengsling, overvåking, forsvinninger og drap på advokater fortsetter å forekomme i mange stater i Europarådet, og er til og med økende i noen av dem.

Det trengs nå et nytt instrument for å sikre effektiv beskyttelse av advokatyrket, hvis oppdrag er avgjørende for tilgang til rettsvesen og beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, særlig rettighetene til forsvar og garantiene for en rettferdig rettergang.»

Kilde: CCBE ( Council of Bars and Law Societies of Europe)

- Undersøkelsen viste at vold og trusler mot advokater har økt i Nederland. Spørsmålet for oss var om dette også gjelder for våre land, sier Smith.

Det var etter drapet på strafferettsadvokat Derk Wiersum i Nederland at landets advokatforening lagde undersøkelsen. Wiersum var forsvarer for et vitne i en stor narkotikasak da han ble skutt og drept på åpen gate.

Spytting, trusler og hets

Den nederlandske advokatforeningens undersøkelse, som ble publisert i september i fjor, viste at halvparten av advokatene som deltok i undersøkelsen hadde opplevd aggresjon fra klienter eller andre.

Av de berørte advokatene hadde 41 prosent opplevd verbal aggresjon, som skriking og grove kommentarer, både ansikt til ansikt og på nett, mens 34 prosent rapporterte å ha vært utsatt for skremmende atferd, og 18 prosent hadde opplevd trusler. Fire prosent svarte at de var blitt spyttet på eller på annen måte fysisk forulempet.

Advokatprofesjonen skal få ny konvensjon

Tema på møtet var også Europarådets arbeid med å lage en konvensjon for å beskytte advokatprofesjonen i Europa.

Hensikten er å styrke rettsstaten, advokaters uavhengighet og advokatforeningers uavhengighet, forteller Smith.

CCBE har nedsatt en egen gruppe som arbeider med innspill til konvensjonen. Generalsekretær Paulius Griciūnas i den litauske advokatforeningen, som deltok på møtet i Oslo, har fått plass i denne gruppen.

Hvordan beholde de unge

Lederen i den latviske advokatforeningen, Jānis Rozenbergs, deltok for niende gang på en nordisk-baltisk samling.

Nordisk-baltisk forum

    Deltagerland:

  • Danmark
  • Estland
  • Finland
  • Island
  • Latvia
  • Litauen
  • Sverige
  • Norge

- Av alle advokatforumer vi deltar i, så er dette det mest nyttige og interessante, sa han.

- Fokuset her i Oslo er på de samme temaene og utfordringene som vi møter på i Latvia, noe jeg ikke kan si om temaene som står på dagsordenen for eksempel i den internasjonale advokatorganisasjonen eller i den europeiske, sa han.

Han synes det blant annet var svært interessant å drøfte hvordan advokatbransjen skal tiltrekke seg unge jurister og beholde dem.

- Vi har ikke dette problemet akkurat nå, men vi ser at det vil komme om ti-femten år, sa Rozenbergs, som til daglig er advokat i firmaet Rode & Partneri i Riga.

Også advokaters situasjon i Ukraina ble diskutert.

- Vi har snakket om hvordan de nordiske og baltiske advokatforeningene kan hjelpe til, og om vi bør opprette egne komiteer og gi felles uttalelser, sier danske Martin Lavesen.

Her er deltagerne samlet til fellesfotografering. Bak fra v. Martin Lavesen (Danmark), Petter Hetta (Sverige), Imbi Jürgen (Estland), Paulius Griciunas (Litauen), Ingimar Ingason (Island), Eva-Maj Mühlenbock (Sverige), Sigurdur Örn Hilmarsson (Island), Guna Kaminska (Latvia), Nico Jabobsson (Finland), Birgitte Sølvkær Olesen (Danmark), Trude Marie Wold (Norge), Eero-Pekka Uotila (Finland), Peeter Kutman (Estland), Mindaugas Kukaitis (Litauen), Elina Zeltina (Latvia) og Janis Rozenbergs (Latvia). Sittende foran fra v. Hanna Räihä-Mäntyharju (Finland), Merete Smith og Jon Wessel-Aas (Norge).
Powered by Labrador CMS