– Det var et veldig positivt møte. I denne type saker er det avgjørende at alle kjenner hverandres roller og hva vi forventer av hverandre, sier Ingrid Lauvås, som forberedte seg til møtet sammen med Merete Smith. Foto: Nina Schmidt

Advokatforeningen vil ha bedre kår i barnesakene

Advokatforeningen har nylig hatt et samarbeidsmøte med Sentralenheten for fylkesnemndene. Akuttsaker, salærspørsmål og mulighet for større offentlighet i barnesakene var blant temaene på agendaen.

I november møttes barneadvokat Ingrid Lauvås, medlem av lovutvalget for velferdsrett, og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith med direktør for Sentralenheten for fylkesnemndene Pernille Pettersen Smith og Ingrid Johansen, fagsjef i Sentralenheten. Formålet var å ta en konstruktiv prat om utfordringer sett fra et advokatperspektiv.

– Først og fremst er det veldig positivt at en slik samling kom i stand, og at de tok oss imot. Det var et interessant møte hvor samarbeid videre var det viktigste, forteller Ingrid Lauvås.

Hun er til daglig advokat i Eurojuris i Haugesund og jobber mye med barnesaker.

Må kjenne advokatens rolle

På agendaen stod det flere punkter til diskusjon, deriblant advokaters salærdekning i såkalte samtaleprosessaker.

Samtaleprosess er en toårig forsøksordning som startet i 2016, der det megles mellom foreldrene og barnevernet. Advokatforeningen opplever at fylkesnemndene benytter faste satser i denne type saker, noe den mener ikke er riktig.

– Det er viktig at Fylkesnemnden ser nødvendigheten av advokatens rolle i samtaleprosessene. Ordningen er nå til vurdering, og vi håper de tar med våre innspill, sier Lauvås.

Vil åpne for mediene

Lauvås tok også opp muligheten for at mediene kan få være tilstede i enkelte saker.

– Nemndsbehandlingen er en skjult verden som offentligheten ikke får ta del i. Fylkesnemndene fremstår svært positive til forslaget, men setter som vilkår at alle må samtykke. Så lenge det etableres som en forutsetning, virket de velvillige. Det er et viktig steg i riktig retning.

Hun mener medienes tilstedeværelse er viktig for tilliten til Fylkesnemndene.

Partisk og forutinntatt

– Hva er hovedutfordringen med fylkesnemndene slik du ser det?

–  Det er mange ting jeg er kritisk til, blant annet at jeg ofte opplever fylkesnemndsleder som partisk i prosessledelsen, og legger til grunn at det offentlige har rett. Dermed blir de gjerne svært lite kritiske til barnevernstjenesten, sier Lauvås.

– Private advokater blir ofte mer presset på tidsplanen, mens kommunens advokater får fritt spillerom. Jeg synes også nemndleder ofte er forutinntatt i måten de omtaler saken på, sier Lauvås.

Hun nevner også bruk av talsperson som en utfordring.

– I mange tilfeller kjenner ikke barnet talspersonen og omvendt. Heldigvis blir det mer og mer bruk av barnesamtaler også i fylkesnemndene. Vi fikk opplyst i møte at fylkesnemndene nå kurses i dette. Barnet skal få større plass og barnets stemme skal komme mer til rette. Det er positivt.

Powered by Labrador CMS