Pollen i Arendal syder av liv under Arendalsuka, der nærmere to tusen arrangementer vil gå av stabelen i neste uke.

Advokatene inntar Arendalsuka

Advokatforeningen setter temaer som varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og nye regler for private granskninger på dagsordenen. Advokatbladet arrangerer debatt om straffenivåene i seksuallovbruddssaker. Rekordmange advokatfirmaer har egne arrangementer i år.

Publisert Sist oppdatert

For tredje året på rad inviterer Advokatforeningen til en rekke arrangementer på «Advokatlåven» under Arendalsuka. Det er lokalene til advokatfirmaet Hald & Co som er omdøpt for anledningen.

De siste årene har også stadig flere advokater og advokatfirmaer engasjert seg under den politiske festivalen.

- Nå har Advokatforeningen over flere år hatt tilstedeværelse på Arendalsuka, og vi har de seneste årene trappet den opp, etter at vi har vært så heldige å få låne lokalene fra advokatfirmaet Hald & Co. Det har vi gjort fordi erfaringene har vist at våre arrangementer er svært populære langt utover vår egen krets, sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

- Alt fra politikere og andre samfunnsaktører til «kvinnen i gata» kommer på arrangementene. Folk er interessert i jus, når vi setter temaene i et samfunnsperspektiv. Og det gjør vi, med aktuelle temaer om alt fra strafferettspleien og generelle rettsikkerhetsspørsmål til næringslivets vilkår og bærekraft - både på praktisk nivå og på mer filosofiske plan, sier han.

Filosof Henrik Syse og Jon Wessel-Aas er klar for en ny runde på Arendalsuka!

Få oversikt over programmet!

Advokatforeningen skal være vertskap for rundt tjue arrangementer. Nær halvparten av dem arrangerer foreningen selv, og de kan streames live. Advokatforeningens faglige program ser slik ut:

Thommessen: 10 advokater på plass

Advokatfirmaet Thommessen arrangerer debatter om hydrogen, solkraft, karbonfangst- og lagring og klimakutt i skipsfarten.

Få full oversikt her.

Mandag 14. august

Kl. 17:00-18:00: Den demokratiske samtalen

Bli med på en tankevekkende og engasjerende samtale om kunstig intelligens' innvirkning på den demokratiske samtalen, rettssystemet og demokratiet som helhet!

Medvirkende: Jon Wessel-Aas (Advokat og leder, Advokatforeningen), Henrik Syse (Filosof, Prio) og Elisabeth A. Asser (Stipendiat, UiA)

Tirsdag 15. august

Kl. 09:00-09:45: Norge hadde verdens beste fengsler - hva skjedde?

For ti år siden skrev New York Times om Norges humane fengselsystem. Nå viser Sivilombudets rapport fra Bredtvet kvinnefengselat det ble begått 25 selvmord og minst 287 selvmordsforsøk mellom 2018 og 2022, alle i norske fengsler med høyt sikkerherhetsnivå.

John Christian Elden spiller forsvarer i Advokatforeningens rollespill i år. Han deltar også i en debatt om erstatning alltid er svaret på rettsstatens utfordringer, arrangert av Sivilrettsforvaltningen.

Medvirkende: Maria Hessen-Jacobsen (Advokat og leder av Menneskerettighetsutvalget), Jan-Erik Sandlie (ass. dir, Kriminalomsorgen) og Asle Aase (Leder, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund).

Kl. 14:35-15:30: Fra fornorsking til forsoning? Samtale om sannhetskommisjonens rapport

Sannhets- og forsoningskommisjonen la 1. juni frem sin rapport om fornorskningen samer, kvener og skogfinner har vært utsatt for som en del av norsk, offentlig politikk. Hvordan kan veien frem mot forsoning se ut, når oppfatningen av hva som er «sannhet» spriker?

Medvirkende: Aslak Syse (professor), Silje K. Moutka (Sametingspresident) og Constance J. Holm (Advokat og medlem av Mennesrettsutvalget)

Fullt hus på Advokatforeningens arrangementer i fjor.

Onsdag 16. august

Kl. 09:00 Er straffene for strenge i noen seksuallovbruddssaker, og hvorfor varierer straffnivåene så sterkt?

Er straffenivåene i seksuallovbruddssaker på ville veier? Hva, om noe, bør endres? Advokatbladet tar debatten.

Berngaard: 6 debatter

Advokatfirmaet Berngaard inviterer til debatter om blant annet miljøkrav i vann- og avløpssektoren, om personvern og digital sikkerhet, om bærekraft, og kunstig intelligens.

Les mer på firmaets LinkedIn-side.

Medvirkende: Rune Bård Hansen (lagdommer), Henrik Bliksrud (advokat), Maria Aasen-Svensrud (justispolitisk talsperson, Ap) og Maria Zähler (politisk nestleder, Oslo Frp).

Advokatbladets debatt kan følges LIVE her!

Kl. 11:00-11:45: Justismord: Hvilke saker blir de neste?

NAV-skandalen, Baneheia, Silje-saken og Birgitte Tengs. Dette er saker som har preget nyhetsbildet de siste årene, og skapt stor debatt. Hva blir de neste sakene? Sitter det nå uskyldige mennesker i norske fengsler som lider samme skjebne som de store justismordsakene? Hva slags saker er i så fall dette?

Medvirkende: Tonje Lilaas Larsen (advokat), Katrine Holter (førsteamanuensis, Politihøgskolen), Henriette Willix (advokat) og Svein Tore Bergestuen (daglig leder, Sannum Bergestuen)

Kl. 14:30-15:30: Trenger overgriperen en forsvarer?

Den som er tiltalt for noe kriminelt, har du krav på å la seg bistå av en forsvarsadvokat. Hvorfor er det slik?

Haavind om havvind

Haavind arrangerer debatt om kapasitetsskvisen i leverandørindustrien til havvind.

Les mer her.

Medvirkende: Katrine Holter (førsteamanuensis, Politihøgskolen), Brynjar Meling (advokat) og Ellen Holager Andenæs (advokat).

Torsdag 17. august

kl. 12:00-12:00 Rettssak som rollespill

Advokatforeningen gjennomfører en rettssak om deling av bilder med seksualisert innhold. Deltakene fra ungdomspartiene vil fungere som jury i saken og bli bedt om å uttale seg om skyldspørsmålet og om straffenivået.

Rollene som tiltalte, fornærmede og vitner vil bli spilt av skuespillere, mens jurister fyller rollene som politiadvokat, forsvarer, bistandsadvokat og dommer. For eksempel stiller advokat John Christian Elden som forsvarer.

Til slutt vil publikum bli invitert til å avsi dom i skyldspørsmålet.

Velkommen til Advokatlåven!

Flere inviterte

Til Advokatlåven har Advokatforeningen også invitert andre advokatfirmaer og rettshjelpsorganisasjoner til å arrangere debatt.

Advokatfirmaet Selmer skal blant annet snakke om hvorvidt lokalbankene må dø mens finansnæringen gjennomreguleres, samt om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Juristforbundet skal diskutere hvorfor strandsonen er så hellig, i tillegg til om Norge lukker øynene for digitaliseringen som skjer ellers i Europa.

Wikborg Rein arrangerer tre sesjoner. Den første handler om hvorfor og hvordan næringslivet bør forholde seg til ESG-risikoer. Den andre om nye retningslinjer for private granskninger, og den tredje om samvær etter vold. Sistnevnte arrangeres i samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen.

HELP om rettshjelp

«Ny rettshjelpslov på trappene - hvordan skaper vi verdens beste rettshjelpsordning» er tittelen på en debatt arrangert av HELP.

I tillegg inviterer Jussbuss, Kirkens bymisjon og JURK til debatt om oppfølging av forslaget til ny rettshjelpslov, Redd Barna til panelsamtale om strategiske søksmål og menneskerettigheter, og NOAS til debatt om hvem som har ansvaret nå rettssikkerheten svikter.

BAHR-MP i topplederdebatt

Mange advokater deltar i debatter, for eksempel skal advokat Hedvig Moe i Thommessen delta i en debatt arrangert av Econa om hva som kreves av norske selskaper i en urolig verden, mens advokat Iselin Nybø i Schjødt snakke om Norge er en energisupermakt i Europa i regi av Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Thomas K. Svensen.

Også domstolene har egne arrangementer i år, der publikum inviteres til møter både med tingretten og lagmannsretten i Agder.

BAHR-topp Thomas K. Svensen deltar i en topplederdebatt arrangert av FutureBoards om topplederes og styremedlemmers rolle og ansvar for å bidra til bærekraftig verdiskapning.

KPMG arrangerer Skattedebatten 2023 - er Norge i ferd med å bli et ustabilt skatteregime? Der deltar blant annet advokat Thor Leegaard i KPMG.

Powered by Labrador CMS