Jørn Sigurd Maurud og Trygve Staff.

Oslo krets' ærespris til riksadvokat Jørn Sigurd Maurud

Fikk prisen for sin uredde stillingstagen og åpenhet i Baneheia-saken, og for sine klargjøringer innen små narkotikasaker.

Publisert Sist oppdatert

På Oslo krets' årsmøte torsdag på Nasjonalmuseet i Oslo, ble riksadvokat Jørn Sigurd Maurud tildelt kretsens ærespris for 2023.

- Jeg føler meg fryktelig beæret akkurat nå. Å få denne prisen av dere gjør meg innmari stolt, og ikke minst, veldig glad. Det er en inspirasjon for meg til å fortsette med det jeg oppfatter som et fornuftig virke for rettsstaten, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Vi har alle grunn til å være stolte av vår rettsstat, mener han.

- Jeg er veldig glad i rettsstaten, og i staten også. Men rettsstaten er under press fra mange hold, også uventede hold. Derfor er det utrolig viktig å hegne om den, sa Maurud.

- Mange kloke rådgivere

Riksadvokaten la vekt på at prisen ikke bare er en heder til ham selv.

Slik ser kretsstyret ut etter valget:

 • Trygve Staff (leder)
 • Caterina Håland Gaeta (nestleder)
 • Rune Opdahl
 • Tom Sørum
 • Trond Audun Jacobsen
 • Anton Forssten

Varamedlemmer: Hilde-Marie Martinsen, Heidi Jorkjend og Line Kathinka Juuhl.

- Jeg er ikke alene om å ha tanker om styre og stell. Jeg er omgitt av kloke rådgivere, ikke minst ute ved de regionale statsadvokatembetene. Så en stor del av æren dere tildeler meg, tilfaller dem også, sa Maurud.

Kretsleder i Oslo, Trygve Staff, sa at styret mener at den viktigste rettssikkerhetsmessige begivenheten i fjor, var frifinnelsen av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

- Det er over tjue år siden domfellelsen, og det er mange som fortjener heder og ære i arbeidet med å få dette riktig; både forsvarere, forfattere og andre. Det var et stort spekter av ulike mennesker i forskjellige profesjoner som bidro til at saken terminerte som den gjorde i fjor høst, sa Staff.

- Men det er bare en som satte det endelige punktumet, og gjorde det på en slik måte at det har avtvunget respekt i alle leire. Det var så tydelig og fordomsfritt egentlig, at det fortjener all mulig honnør. Dette er den ene, og samtidig viktigste grunnen til valget av Maurud, sa Staff.

- Tusen takk, kjære kolleger - og heia Oslo krets, sa Jørn Sigurd Maurud.

- Sterk og tydelig beklagelse

Den andre årsaken er knyttet til endringen i politiets håndtering av narkotikasaker.

- Maurud har også evnet å prøve, egentlig å pålegge dem som utøver tvangsmiddel i politiet, til å følge reglene. Det i seg selv er en viktig bedrift, og viktig for vår alles tillit til politiet, sa Staff.

Han viste til at Høyesterett den 8. april 2022, i tre forskjellige straffesaker, forandret rettstilstanden i de små narkotikasakene.

- Det likte noen i politiet dårlig, men riksadvokaten har tydeliggjort gang på gang at disse reglene skal følges, sa Staff.

- Men først og fremst er det hans håndtering av Baneheia-dommen som er årsaken til at han får æresprisen. Det står respekt av hans beklagelse, den var sterk, klar og tydelig, og helt uten mumlende forbehold, sa Staff, og siterte Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle.

Oslo krets har hatt særlig fokus på å være relevante for de største firmaene, fortalte Trygve Staff.

Ønsker å være viktige også for de største firmaene

Nær 200 var påmeldt til årsmøtet, der styrets årsberetning ble gjennomgått, og det ble valgt nye representanter til styrene både i kretsen, Yngre Advokater, og Representantskapet.

Oslo krets hadde pr. 31.12.22 hele 6050 medlemmer, og er den suverent største kretsen, men 57 prosent av Advokatforeningens medlemmer,

I fjor arbeidet styret spesielt mot medlemsmassen i de aller største advokatfirmaene, fortalte Staff.

- Det er ikke så enkelt å finne svar på hva kretsen kan tilby våre medlemmer i de aller største firmaene. Vi har derfor gjennomført en liten workshop der vi inviterte ledelsen i de største firmaene for å drøfte dette. Vi vil gjerne være relevante for de aller største, som selv har overveldende ressurser på alle felt. Dette vil vi fortsette å arbeide med, sa Staff.

Disse sitter nå i styret til Yngre advokater:

 • Liv Minde (leder)
 • Lars Andre Strøm Arnesen
 • Magnus Hagem
 • Hege Moljord
 • Omar Tashakori
 • Lisa Eian
 • Henriette Cecile Breilid
 • Matias Baugerud

Nyheter fra årsmøtet

Styret i Oslo krets får et nytt medlem og et nytt varamedlem. Anton Forssten (partner i Nordia Law) som frem til nå har vært leder i Yngre Advokater, er valgt inn som styremedlem. Nytt varamedlem er Line Kathinka Juuhl, assosiert partner i Brækhus.

Liv Minde, advokatfullmektig i Norges rederiforbund, overtar som leder i Yngre Advokater Oslo etter Anton Forssten. Minde var tidligere nestleder i YA.

Også til representantskapet er det gjort nye valg. De to representantene Kaare A. Shetelig (partner i Wikborg Rein) og Else Marie Merkcoll (partner i Langseth advokatfirma) er begge valgt inn i hovedstyret i Advokatforeningen, og går derfor ut.

Fordi antallet medlemmer i Oslo krets har økt, har kretsen fått en ekstra plass i representantskapet.

De tre nye medlemmene er Gitte Marie Lundh Bjurling (partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS), Kristian Gjendemsjø (partner i Elden Advokatfirma AS) og Susanne Munch Thore (partner i Arntzen de Beche Advokatfirma).

De to vararepresentantene Aurora Lindeland Geelmuyden og Vjosa Maxhuni har sluttet som advokater, og går derfor ut av representantskapet. Nye varamedlemmer er Lisa Eian (partner i Advokatfirmaet Eian) og Audun Lillestølen (partner i Langseth Advokatfirma DA).

Etter årsmøtet ble det paneldebatt om hvordan unngå justismord.
Powered by Labrador CMS