Ifølge VG mener advokat Kim Gerdts at «styret ukritisk gir sin støtte til en styreleder som kun verner om sine personlige interesser»

Kim Gerdts trekker seg som styremedlem i Forsvarergruppen

Sendte avskjedsbrev til medlemmene mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne våren har VG skrevet en rekke artikler om advokatfirmaet Rogstad og Afzzal Ghauri, som ifølge avisa har bygget opp advokatvirksomheten mens han sonet for lånebedragerier.

Også Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen, kommenterte VGs funn. Det har skapt uenigheter innad i gruppen. Dietrichson sa blant annet til avisa:

– Jeg tar sterkt avstand fra dette, gitt at det er riktig. Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det.

Etter dette stilte Kim Gerdts, som jobber i advokatfirmaet Rogstad, spørsmål ved om Dietrichson burde fortsette som leder etter uttalelsene. I det påfølgende styremøtet valgte resten av styret å stille seg bak Dietrichson, mens Gerdts tok dissens.

Deretter ble Dietrichson klaget inn for Disiplinærnemnden av advokatfirmaet Rogstad, og i starten av mai postet også Gerdts et Facebook-innlegg hvor han setter Dietrichsons uttalelser ved siden av en Aftenposten-sak om Tom Hagen.

Da Forsvarergruppen hadde styremøte sist uke, vedtok de kritikk av både disiplinærklagen og Facebook-posten.

Mandag kveld melder VG at Kim Gerdts trekker seg som styremedlem.

– Jeg meddeler (...) at jeg fratrer fra vervet som styremedlem med øyeblikkelig virkning, skriver Gerdts i et brev sendt til Forsvarergruppens medlemmer ifølge avisa, som videre skriver at han «uttrykker mistillit til både styret og styreleder».

Ifølge VG er det vedtaket om klagen som er hovedårsaken til at Gerdts trekker seg.

Powered by Labrador CMS