På det årlige fellesmøte for alle disiplinærutvalgene som ble avholdt i mai, orienterte Kåre I. Moljord om saker mot advokater som er brakt inn for domstolene.
På det årlige fellesmøte for alle disiplinærutvalgene som ble avholdt i mai, orienterte Kåre I. Moljord om saker mot advokater som er brakt inn for domstolene.

Kim blir ny klagegeneral

Kåre I. Moljord, leder av Disiplinærutvalget for Oslo krets, er ny talsperson for alle landets disiplinærutvalg.

Publisert

Arntzen de Besche-partner Kåre I. Moljord, eller Kim blant kjente, har hittil vært leder for disiplinærutvalget i Oslo krets.

Opprettelsen av den nye rollen ble nylig vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre, og skjer som en følge av en ny elektronisk advokatklageordning som er på trappene, og dels som følge av et ønske om å skille talsperson-rollen i disiplinærsakene fra generalsekretæren-rollen.

– Vi har klar en moderne og elektronisk basert advokatklageordning, som skal rulles ut. Jeg ser frem til å ta fatt på den nye oppgaven. Behandlingstiden på klagesakene har tradisjonelt vært for lang, selv om den nå gledelig har gått noe ned det siste året, grunnet et godt arbeid av disiplinærutvalgene og et særskilt ad hoc-utvalg, forteller Moljord.

Tar ut forliksklage

En av Moljords oppgaver blir å følge opp saker der advokater, som blir klaget inn i disiplinærsystemet rutinemessig, tar ut forliksklage å hindre klienten i å ta saken videre.

– Jeg har altfor ofte sett at advokaten slår kontra med å ta ut forliksklage når det blir inngitt salærklage fra klienten. Da blir klageren ofte skremt fra å forfølge salærklagen, og trekker oftest også de deler av klagen som ikke gjelder salærspørsmål. Dette er en bestemmelse, som etter min oppfatning, har blitt misbrukt, uttalte Moljord nylig til Advokatbladet.

– Dette er et viktig arbeid som må følges opp. Det er behov for å klargjøre reglene ytterligere på dette området, sier Moljord.

- Et samfunnsoppdrag

– Hvordan blir det å kombinere rollen som partner med å være talsperson i disiplinærsaker mot andre advokater?

– Jeg tror det blir helt uproblematisk, og ser på det som et samfunnsoppdrag å bidra til utvikling av advokatstanden og at advokatene følger god advokatskikk. I tillegg bor det nok en liten skolemester i meg, sier Moljord.