Brukte «følelseskort» i samtale med klienten - må kutte salæret med 21.000 kroner

En advokat tok i bruk meklingsmetodikk for å hjelpe klienten å håndtere følelser etter et samlivsbrudd. Selv mener klienten at hun ikke ønsket dette. Nå har Disiplinærnemnden konkludert med at salæret må reduseres. 

Publisert Sist oppdatert

Den innklagede advokaten bistod klager i etterkant av et samlivsbrudd. Nå er hun klaget inn for overfakturering og brudd på god advokatskikk fordi klager mener bistanden har vært utilstrekkelig. 

Klager anfører at advokaten ikke ønsket å bistå henne i retten, at hun ikke opptrådte uavhengig, og at hun gjentatte ganger tok i bruk et såkalt «følelseskort» for å kartlegge klagers psykiske helse til tross for at hun ikke selv ønsket dette. Klager omtaler dialogen om hennes følelser som «et sluk av fakturert tid». 

Etter halvannen måneds bistand, ble klienten fakturert til sammen 71.968 kroner. 

Brukte meklingsmetodikk i møte med klienten

Advokaten selv begrunner det høye timeantallet med at hun brukte mye tid på å lytte til klientens historie, i tillegg til at hun måtte reise hjem fra en ferie for å bistå klienten i et møte med barnevernet. 

Hun anfører også at klager fikk tilbud om bruk av såkalt «følelseskort» fordi advokaten opplevde at hun var sterkt preget av følelser etter samlivsbruddet. Ifølge advokaten var dette sentralt for at klager «skulle forstå og prosessere den rådgivningen hun fikk.»

Advokaten har tilleggskompetanse i mekling, og tar i bruk meklingsmetodikk i saker med mye konflikt og følelser, dersom klienten ønsker dette. 

Av disiplinærutvalget ble advokaten frifunnet på alle punkter, mens Disiplinærnemnden har et noe annet syn på saken. 

Også nemnden frifinner advokater for RGA-brudd, men konkluderer med at salæret må kuttes. 

Kutter dialog-salæret

Nemnden mener salæret som er knyttet til samværssak og kontakt med motpart, er rimelig og nødvendig. At det er fakturert 13,5 timer og drøye 33.700 kroner for dialog med klient, mener nemnden derimot at er for høyt. 

Nemnden begrunner dette med at partene er uenige om hva bistanden skulle innebære, og at det er advokaten som må bære risikoen for uklarheter. 

«Disiplinærnemnden bemerker at det ikke er noe i den foreliggende saken som dokumenterer at klager kontaktet advokaten grunnet hennes meklingskompetanse og bruk av den omtalte meklingsmetodikken. Nemnden legger til grunn at klager kontaktet advokaten for å få juridisk bistand til å ivareta hennes interesser i det økonomiske oppgjøret etter samlivsbruddet, samt senere i samværssaken » , heter det i avgjørelsen.

«Det er for øvrig ikke noe i saken som tilsier at klager ønsket advokatens bistand som mekler i den konkrete tvisten. Videre bemerker nemnden at advokatens bruk av "følelseskort" ikke kan anses som en alminnelig del av bistanden i sak om økonomisk oppgjør eller i sak om samvær.

Det legges avgjørende vekt på at det ikke er fremlagt noe dokumentasjon som tilsier at klager tok et informert valg om at bistanden også skulle omfatte bistand med å prosessere klagers følelser ved bruk av en særlig meklingsmetodikk, og at advokaten skulle fakturere med alminnelig timepris for det.»

Nemnden konkluderer med at den delen av salær som omfatter dialog med klienten, skal kappes med drøye 21.000 kroner (saksnummer: 16539).

Powered by Labrador CMS