Illustrasjonsfoto/iStock: AndreyPopov

Digitalisering betyr slutten på advokatfirmaer
slik vi kjenner dem - eller?

De siste ukene har flere advokater kastet seg med i debatten om hvilken betydning den digitale utviklingen vil få for den tradisjonelle advokatvirksomheten i framtiden.

Publisert

På spalteplass i Dagens Næringsliv strides de lærde om hvilken betydning den digitale utviklingen vil få for de tradisjonelle advokatfirmaene.

Mens advokatene i tre av de fire største revisjonskjempene mener den økte digitaliseringen er starten på slutten for tradisjonelle advokatfirmaer, ser advokatfirmaene Brækhus og Thommessen muligheter.

«Advokathusenes tilpasning til en digital virkelighet vil bli smertefull – og vil kreve tunge løft. Det vil kreves store investeringer i teknologi og kompetanse som norske advokathus ikke har i dag. Norges største advokatfirma hadde i fjor en markedsandel på omtrent 0,01 prosent av det globale advokatmarkedet. Norske advokathus har rett og slett for liten løfteevne til å kunne ta rollen som pådrivere i den teknologiske utviklingen», skriver PwC-advokat Lene Sakariassen, EY-advokat Joakim Marstrander og Deloitte-advokat Thorvald Nyquist et avisinnlegg.

- Norske advokathus har for lite løfteevne

Sakariassen, Marstrander og Nyquist viser til en EY-undersøkelse gjort med 1000 internadvokater i 25 land. Den viser blant annet at 74 prosent av internadvokatene har stor vilje til å kjøpe eksterne advokattjenester, og 60 prosent ser for seg at andre enn de tradisjonelle advokatfirmaene vil kunne gjøre jobben i framtiden.

I tillegg trekker de fram en undersøkelse gjort av Deloitte, hvor 50 prosent av respondentene tror de vil bruke kunstig intelligens i forhandlinger om bare noen få år.

«De lokale advokathusene har dominert markedene, også i Norge. Men dette endrer seg nå. Flere aktører ønsker en del av kaken og næringslivet signaliserer at de er villige til å prøve ut nye leverandører for advokattjenester»

De viser blant annet til hvordan PwC, Deliotte, EY og KPMG jobber med «aggressive strategier for å ta markedsandeler på advokatmarkedet», og at flere store teknologiselskaper «utvilsomt vil ta større plass i advokatbransjen».

- En utvikling vi ser fram til å være med på

Mens Sakariassen, Marstrander og Nyquist tror foreløpig ukjente utfordrere vil treffe advokatbransjen hardt, er Brækhus-partner Christian Bendiksen lysere i sitt syn på advokatbransjens digitale framtid.

- Bør vi i stedet være bekymret for norske advokaters evne til å bruke ny teknologi? Neppe, mener Brækhus-partner Christian Bendiksen.

Han forstår ikke hva det er ved den digitale utviklingen som gjør at norske advokater i tradisjonelle advokatfirmaer vil havne på NAV med det første, skriver han i sitt DN-svar.

«Vi er et lite land med få innbyggere og et lite språk. Dette gjør at inntil arbeidet med språkforståelse og -prosessering innen kunstig intelligens er kommet mye lenger, vil fremdeles norske jurister måtte tolke norske dokumenter og forhandle viktige avtaler med nordmenn (eller til nød skandinaver).

På den annen side vil tilgjengelig teknologi, gjerne utviklet for andre land eller andre bransjer, gjøre at måten vi leverer disse tjenestene på, sannsynligvis ikke kommer til å være til å kjenne igjen om tre til fem år.

Og den utviklingen ser vi i tradisjonelle advokatfirma frem til å være med på.»

- Helt sikre på at advokaten ikke blir overflødig i framtiden

Heller ikke Thommessen er enig i at at de store advokathusene ikke evner å ta rollen som pådrivere i den teknologiske utviklingen, og mener de tradisjonelle advokatfirmaene foreløpig står godt posisjonert i konkurransen med andre aktører - inkludert de fire store.

- Fremvekst av ny teknologi, krav til effektivisering og nye konkurrenter utfordrer allerede de etablerte advokatfirmaene. Dette er bare starten, men her ligger også muligheten til å skape fremtidens advokatfirma, skriver Thommessen-MP Sverre Tyrhaug og hans kollega Trine Melsether.

«Digital teknologi er blitt den nye driveren i bransjen, og det dukker stadig opp alternativer til advokater. Det er ingen tvil om at disse tjenestene allerede har fått grobunn både i Norge og internasjonalt. Etterspørselen globalt etter juridiske tjenester er økende, men antall timer levert av advokatbransjen har vært på samme nivå siden finanskrisen i 2008. Vi innser at advokater ikke lenger er den eneste kilden til juridisk rådgivning», skriver Thommessen-MP Sverre Tyrhaug og Thommessens digitaliseringssjef, Trine Melsether, i nok et innlegg i Dagens Næringsliv.

Men det betyr ikke at advokatens rolle vil bli overflødig i framtiden, fortsetter de.

«Vi er helt sikker på at det ikke kommer til å skje. Det vil alltid være behov for faglig dyktige advokater som er ledende innen sitt område og samtidig evner å tenke kommersielt og være en strategisk sparringpartner for klientene. Men vi innser samtidig at vårt bidrag inn i klientenes prosjekter må effektiviseres, og at flere av dagens arbeidsoppgaver vil bli automatisert.»

«For å utnytte mulighetene som ligger i en bransje i endring må vi tilpasse oss, og utvikle og tilby de tjenestene klientene trenger og ønsker. Ved hjelp av teamarbeid og nye samarbeidsformer skaper vi en innovasjonskultur som vi mener gjør oss i stand til å vri det Marstrander, Nyquist og Sakariassen fremstiller som et problem til en gyllen mulighet.»

Powered by Labrador CMS