I fjor ble Ingvild Næss kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner av Abelia og ODA-nettverket. Nå, i Finansavisen JUS’ årlige Advokatundersøkelse, ble Næss kåret til årets «up and coming» som internadvokat, på delt førsteplass med Jørgen Gran i Scandza. Foto: Thea N. Dahl

Må få frem fleksibiliteten og
firmaenes samfunnsverdier

Å jobbe som dommer eller lege gjør deg mye mer bundet enn å jobbe som forretningsadvokat, mener Ingvild Næss, personvernsjef i Schibsted og tidligere senioradvokat i Thommessen.

Publisert

DETTE ER:

Navn: Ingvild Næss

Alder: 40

Stilling: Personvernsjef, Schibsted

Tidligere jobber: Senioradvokat i Thommessen

I utgangspunktet er kjønnsdelingen ganske jevn i advokatbransjen. Både blant fullmektiger, ansatte advokater og på seniornivå ligger det omtrent rundt 50 prosent kvinner og 50 prosent menn i de 25 største advokatfirmaene i Norge, viser en undersøkelse Advokatbladet har gjort.

På partnernivå er derimot kvinneandelen fortsatt bare 14,6 prosent i de samme firmaene, en andel som kun har økt med 0,2 prosent fra 2016 til 2018.

Ingvild Næss synes det er litt rart at så mange kvinner forlater advokatbransjen, og mener at det ikke peker seg ut en god, entydig forklaring.

– Det handler nok en del om tradisjoner som tar tid å endre, men jeg må nok si at jeg synes det er litt rart. Jeg tenker at det er mye mer krevende, med tanke på familielogistikken, å være lege på et sykehus eller å være dommer i domstolen, hvor du i mye større grad er helt bundet til faste tider.

– Jeg tror det er mye å hente i å få frem fleksibiliteten i advokatyrket - og jo flere digitale verktøy som blir tatt i bruk, jo mer fleksibel tror jeg mange vil oppleve at jobben er i praksis. I tillegg tror jeg det vil være motiverende for mange kvinner om firmaene var tydeligere på hvilken rolle de har, og vil ha, i et bredere samfunnsperspektiv.

Næss mener det absolutt er rom for å endre den etablerte bransjeorganismen som gjør at mange kvinner faller fra.

– Jeg tror det trengs spesifikke tiltak for å få dette til, men da må disse tiltakene være bredt forankret, og inkludere støtte fra mannlige partnere. Rene kvinnetiltak- og satsinger kan i verste fall bidra til å befeste et skille mellom kvinner og menn, sier Næss.

Hun ble i fjor kåret til en av Norges femti fremste tech-kvinner av Abelia og ODA-nettverket. I Finansavisen JUS’ årlige Advokatundersøkelse i år ble Næss kåret til årets «up and coming» som internadvokat, på delt førsteplass med Jørgen Gran i Scandza.

Etter ti år i Thommessen, og i en posisjon som senioradvokat på vei opp, takket hun i 2016 for seg til fordel for en stilling som personvernsjef i Schibsted.

Næss var med å bygge opp Thommessens personvernsatsing. Hun beskriver tiden der som utrolig spennende, og legger ikke skjul på at det var vanskelig å slutte.

– Ja, det var jo det. Men det var en «once in a lifetime»-mulighet som dukket opp. Man har masse givende og utfordrende oppgaver som forretningsadvokat, og kommer i kontakt med mange spennende selskaper.

Hun identifiserer seg ikke som en kvinnelig advokat som ikke trivdes med den tradisjonelle partnerstigen og timeprismodellen.

– Rent personlig følte jeg ikke det på kroppen. Tvert imot hadde jeg en positiv opplevelse i forretningsadvokatfirmaet, og fikk rom til å gjøre det jeg hadde lyst til.

Powered by Labrador CMS