Det må holdningsendringer til, mener Tina Storsletten Nordstrøm som leder Kvinneutvalget i Advokatforeningen.

En av to kvinnelige advokater mobbes på jobb

Nærmere 50 prosent av alle kvinnelige advokater og om lag 30 prosent av mannlige har blitt mobbet på jobb, viser tall fra IBA.

Ifølge IBAs rettspolitikk- og forskningsenhet (LPRU) har en av to kvinnelige advokater innen kommersiell praksis blitt mobbet på jobb.

Om lag en av tre har opplevd seksuell trakassering. Tilsvarende tall gjelder også for mannlige advokater, hvor en av tre forteller at de har blitt utsatt for mobbing.

Undersøkelsen fra 2017 omfatter 6000 advokater fra hele verden. Nå følger IBA opp med en ny undersøkelse om temaet, og IBA ber også norske advokater om å svare.

De fleste varsler ikke om trakassering

Alle IBAs medlemsorganisasjoner har blitt bedt om å videresende undersøkelsen til sine medlemmer, deriblant Advokatforeningen, som sendte ut en oppfordring til sine medlemmer nylig.

På nyåret laget Juristforbundet en tilsvarende undersøkelse som viste at tilstanden ikke er like ille i Norge. En av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb eller sosiale arrangementer i jobbregi, ifølge forbundets medlemsundersøkelse.

Selv om tallene er lavere enn hva IBAs internasjonale undersøkelse viser, sier likevel hele 80 prosent av respondentene som har opplevd trakassering at de ikke sa fra om hendelsen til noen. Mobbing og trakassering i advokatbransjen er altså mindre utbredt i Norge, men en stor overvekt av ofrene holder tyst.

Vil motivere til internkontroll

Advokatforeningen oppfordrer alle sine medlemmer til å svare på undersøkelsen, uavhengig av om man har opplevd mobbing eller ikke, for å skape et bedre grunnlag for å kartlegge situasjonen.

IBA LPRU skriver på sine nettsider at målet med den nye undersøkelsen er å forstå hva trakasseringen består av og hvor utbredt problemet er i bransjen på verdensbasis. Undersøkelsen er anonym og tar mellom fem og ti minutter å fullføre, ifølge Advokatforeningen.

Undersøkelsen skal munne ut i en rapport som presenterer resultatene og kommer med anbefalinger. Håpet er at advokatbedrifter over hele verden skal bli motivert til å ta en gjennomgang av sine interne regelverk og rutiner for opplæring, slik at de i større grad kan bidra til forebygging av nettopp trakassering og mobbing, ifølge IBA.

- Bransjeundersøkelser løser ikke problemet

Tina Storsletten Nordstrøm er advokat i LOs juridiske avdeling og også leder for Advokatforeningens kvinneutvalg.

Hun mener det er bedriftenes egne holdninger og kulturer som er hovedutfordringen når det kommer til mobbing og seksuell trakassering.

- I seg selv skaper ikke undersøkelser som dette endringer, men de er veldig viktige for å få kunnskap om sensitive temaer som mobbing og trakassering. Her må bedriftene kartlegge egen virksomhet og eventuelt iverksette tiltak. Det er jo kultur og holdninger dette er en konsekvens av, sier hun.

- Dette blir jo noe av det samme som med kvinneandelen på partnernivå. Bransjeundersøkelser viser år etter år at det fremdeles er få kvinner på topp i advokatfirmaene, men til tross for undersøkelsene beveger tallene seg nesten ikke. Det må holdningsendringer til.

Nordstrøm mener bransjen må jobbe for en tydelig nulltoleranse for mobbing og trakassering.

- Både mobbing og trakassering er visst en del av menneskets natur, men vi jo må jo ha et mål om nulltoleranse. Vi må ha gode arbeidsplasser hvor medarbeiderne kan prestere og ingen kan prestere uten trivsel. Det er avgjørende at man føler seg trygg på jobb.

Powered by Labrador CMS