Håkon Danielsen synes det er spesielt at han må håndtere bevillingssaken før den pågående etterforskningen mot ham er ferdigstilt.

Håkon Danielsen: - Svært overrasket

- Jeg mener at Tilsynsrådet forhåndsdømmer meg, sier Håkon Danielsen, etter at det ble kjent at Tilsynsrådets styre innstiller på å frata ham og hans far bevillingen.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Tilsynsrådet har innstilt overfor Advokatbevillingsnemnden at bevillingene til Per og Håkon Danielsen tilbakekalles.

Nå tar den suspenderte advokaten Håkon Danielsen til motmæle mot kritikken fra Tilsynsrådet.

- Vi har hatt bokettersyn fra Tilsynsrådet før, rundt år 2007-2008, slik alle får. Da slo vi vedtaket tilbake i retten, og er om nødvendig innstilt på å gjøre det samme nå. Tilsynsrådet har dessverre verken saksbehandlet eller vurdert våre innsigelser, ser vi av vedtaket, sier Danielsen.

- Når det gjelder meg særskilt, kom varselet svært overraskende på meg. Min bevilling er suspendert, og jeg så frem til den videre saksbehandlingen overfor politiet, ikke Tilsynsrådet. Jeg mener at Tilsynsrådet forhåndsdømmer meg, sier han til Advokatbladet.

- Ikke hold i teorien

Han minner om at han ikke er dømt for noe.

- Jeg er siktet av Kripos i en sak som Kripos allerede har gitt fra seg, fordi Kripos har kommet frem til at det ikke er hold i den opprinnelige teorien det ble bygget på. Saken ligger nå hos Øst politidistrikt, sier han.

Som Advokatbladet har skrevet før, er Danielsen siktet for å ha hjulpet en utenlandsk klient med å overføre et større pengebeløp til utlandet. Klienten er siktet for hvitvasking av fire hundre millioner kroner.

Advokatbevillingsnemnden suspenderte Danielsens bevilling i desember 2021, og den ble opprettholdt av Oslo tingrett i februar.

Da uttalte advokat Fredrik Berg i Tend, som er Håkon Danielsens prosessfullmektig, at han synes det er problematisk at Advokatbevillingsnemnden har så mye makt.

– Senest for noen uker siden ble en av Danielsens advokatkolleger rettskraftig frifunnet, etter å ha sittet suspendert og rettsløs i rundt to år. Det er betenkelig at advokater har dårlige rettssikkerhet enn alle andre yrkesgrupper, sa Berg til Finansavisen.

- Prisgitt politiets etterforskning

- Jeg stiller meg bak kommentaren til advokat Berg. Min bevilling er suspendert, og jeg er prisgitt politiets etterforskning av politisaken, samtidig som jeg nå må håndtere bevillingssaken parallelt, før den pågående etterforskningen mot meg er ferdigstilt, sier Håkon Danielsen.

Han sier at det er en del mangler ved Tilsynsrådets saksbehandling og vedtak som vil bli påpekt i den videre behandlingen, og viser til at saken mot hans far og ham selv er to helt forskjellige saker.

- I saksbehandlingen er alt blandet sammen. Det gjør det vanskeligere å ta stilling til det Tilsynsrådet konkluderer med, men våre anførsler knyttet til saksbehandlingen vil bli redegjort for overfor Advokatbevillingsnemnden, sier han.

Saken skal behandles på et møte i Advokatbevillingsnemnden den 1. september.

Powered by Labrador CMS