Illustrasjonsfoto/iStock:

Derfor ble advokatbevillingene suspendert

I fjor trådte fire bevillinger ut av kraft da advokatene ble siktet for en forbrytelse.

Publisert

I 2019 behandlet Advokatbevillingsnemnden til sammen 36 saker. 18 advokatbevillinger ble tilbakekalt, og ni personer mistet retten til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Etter forslag fra Tilsynrådet for advokatvirksomhet kan også nemnden suspendere en bevilling dersom en advokat «blir siktet for en forbrytelse eller forseelse som kan medføre tap av bevilling, jf. domstolloven §230 fjerde ledd».

I fjor skjedde dette ved fire tilfeller, ifølge Advokatbevillingsnemndens årsrapport.

Mottok tjenester og betydelige beløp

Nemnden besluttet å suspendere bevillingen til en advokat etter at vedkommende «ble siktet for på utilbørlig vis å ha mottatt tjenester og betydelige beløp fra en privatperson over en periode på mer enn 5 år, i forbindelse med hans virke som advokat og offentlig oppnevnt medhjelper i en tvangssalgsprosess.»

Foreløpig er ikke straffesaken mot advokaten avgjort.

Tilstod seksuallovbrudd

Nemnden suspenderte også bevillingen til en advokat som ble siktet for seksuallovbrudd.

I løpet av 2019 ble straffesaken avgjort ved tilståelsesdom, og nemnden skal i år behandle spørsmålet om tilbakekall av advokatens bevilling.

Frifunnet i lagmannsretten

I tingretten ble en advokat dømt for å ha bidratt til å plante og/eller fabrikkere bevis for å motarbeide politiets etterforskning av en straffesak mot hans klient.

Nemnden suspenderte advokatens bevilling, men vedtaket ble senere opphevet som følge av frifinnende dom i lagmannsretten.

Tiltalt for grovt underslag

I 2019 ble en advokat tiltalt for «medvirkning til grovt underslag, subsidiært medvirkning til grov formuesforringelse». Dermed ble vedkommendes bevilling suspendert av nemnden.

Advokaten ble frifunnet i førsteinstans, men saken er anket og bevillingen forblir derfor suspendert inntil saken er rettskraftig avgjort.

Powered by Labrador CMS