Magnus Stray Vyrje reagerer sterkt på Advokatbladets fremstilling av advokat Erling Mehus.
Magnus Stray Vyrje reagerer sterkt på Advokatbladets fremstilling av advokat Erling Mehus.

Sjikanerende av Advokatbladet

Publisert

Advokatbladet skriver i siste nummer om advokat Erling Mehus, som påtok seg oppdrag i aksjonsuken: «Brøt rekken – stilte til fengsling».

Som medlem i Advokatforeningen er jeg lite komfortabel med den måte foreningens medlemsblad omtaler advokat Mehus på. Advokatbladet bør føle seg for god til å videreformidle anonymiserte utsagn om at advokat Mehus kalles «rotte» og «brønnpisser» mv.

En ting er å være uenig med advokat Mehus, på saklig grunnlag. Men noe annet er å sjikanere ham, på den måte Advokatbladet medvirker til. Også den refererte uttalelsen fra en navngitt advokat om at advokat Mehus «ikke synes det er nødvendig å holde seg faglig oppdatert», er langt over streken.

Jeg ba derfor Advokatbladet slette oppslaget, med samtidig beklagelse til advokat Mehus. Hans anførsler kan – og bør – imøtegås på annen måte.

Min anmodning ble imidlertid avslått av redaktør Nina Schmidt, som bl.a. hevdet at Advokatbladet ville ha sviktet sitt «samfunnsoppdrag» dersom bladet ikke omtalte de sterke reaksjoner som kom fra aksjonerende advokater mot advokat Mehus.

Slik jeg vurderer, kan Advokatbladet ikke høres med noe «samfunnsoppdrag» når bladet medvirker til å omtale advokat Mehus som «rotte», «brønnpisser» og manglende faglig oppdatert. Dette er ikke annet enn sjikane, og det synes jeg at Advokatbladet skal avstå fra. Derfor mitt engasjement, og derfor min kommentar.

 

 

Magnus Stray Vyrje reagerer sterkt på Advokatbladets fremstilling av advokat Erling Mehus.
Magnus Stray Vyrje reagerer sterkt på Advokatbladets fremstilling av advokat Erling Mehus.
Powered by Labrador CMS