Advokater i Oslo og Bergen vil ikke stille til fengslingsmøter i straffesaker og utlendingssaker i en uke i august. Disse 82 Oslo-advokatene er klare til aksjon, her med «aksjonsgeneralene» Marte Svarstad Brodtkorb (fra venstre) Frode Sulland, Berit Reiss-Andersen, Merete Smith og Erik Keiserud i front.
Advokater i Oslo og Bergen vil ikke stille til fengslingsmøter i straffesaker og utlendingssaker i en uke i august. Disse 82 Oslo-advokatene er klare til aksjon, her med «aksjonsgeneralene» Marte Svarstad Brodtkorb (fra venstre) Frode Sulland, Berit Reiss-Andersen, Merete Smith og Erik Keiserud i front.

Samlet til aksjon

Manet til opprør

Publisert Sist oppdatert

- Vi er klare til å aksjonere! Over åtti Oslo-advokater samlet seg foran Oslo tinghus for å vise sitt engasjement for aksjonen for høyere salærsats.

Noen kom løpende ut av rettssalen ikledd kapper, andre kom med trikken, og noen kontorer møtte opp med nærmest hele staben: Da Advokatbladet ba advokater i Oslo som støttet aksjonen om å stille opp til et gruppebilde foran Oslo tinghus, var de ikke vonde å be.

– Folk er soleklare til å aksjonere. Dette burde vi ha gjort for lenge siden, sier leder av Oslo krets, Marte Svarstad Brodtkorb.

– Det er vanskelig å tenke seg at folk skal synes synd på advokater, men det er helt nødvendig med aksjon for å rette opp det grove misforholdet i salærsatsen i forhold til lønnsutviklingen, sier Ellen Holager Andenæs, som selv nærmest bare jobber på offentlig salærsats.

I en uke i august vil advokater i Oslo og Bergen nekte å stille i fengslingsmøter. Nå håper de at staten forstår alvoret.

– Jeg håper det kan bo en liten rebell i mange av dere, for nå må vi på barrikadene, appellerte Frode Sulland, på vegne av Aksjonsutvalget for høyere salærsats.

Det er representantskapet i Advokatforeningen som i et enstemmig vedtak har besluttet at advokater i Oslo tingrett og Bergen tingrett i en uke fra 24.august skal unnlate å møte til fengslingsmøter. Aksjonen kan bli utvidet til flere steder i landet.

Under aksjonen skal plassen foran tinghusene i Oslo og Bergen etter planen vrimle av advokater som skal tilby gratis rettshjelp til befolkningen. Inne i tinghusene, derimot, skal det - hvis alt går etter planen - ikke befinne seg en eneste advokat.

Advokatforeningen er blitt informert av sorenskriverne i Oslo og Bergen om at de vil la fengslingene gå uten advokater til stede.

– Dette mener vi er problematisk i forhold til menneskerettskonvensjonene. Men dette må dommeren vurdere i den enkelte sak, sier Merete Smith.

Advokatforeningen ber sine medlemmer i Oslo og Bergen om å melde seg til gratis rettshjelp-tjeneste i aksjonsuken. Foreningen vil kompensere advokatene fra sitt aksjonsfond med 1220 kroner pr. time, som er det offentlig salærsats burde ha vært, dersom den hadde fulgt lønnsutviklingen.

Siden 1999 har salærsatsens relative verdi sunket med tyve prosent, og ligger i dag langt bak lønnsutviklingen i samfunnet, ifølge Aksjonsutvalget.

Satsen ble justert fra 965 til 970 kroner i statsbudsjettet for inneværende år.

Aksjonsutvalget for høyere salærsats har siden i fjor høst jobbet for å sikre en økning i salærsatsen i neste års budsjett. Utvalget ønsker også å få rettet opp etterslepet, få på plass en plan for videre opptrapping, samt få på plass en rutine for årlige forhandlinger med Justisdepartementet.

– Vi kan ikke ha det slik at vi hvert år blir en salderingspost på budsjettet, sier Frode Sulland.

- Noe av etterslepet må rettes opp, sa Frode Sulland.
- Noe av etterslepet må rettes opp, sa Frode Sulland.

[caption id="attachment_5483" align="alignleft" width="200"] - Noe av etterslepet må rettes opp, sa Frode Sulland.[/caption]

Da representantskapet den 28.mai vedtok å gå til aksjon, var det Sulland som førte ordet.

– Å aksjonere er ikke noe vi kan gjøre stadig vekk. Så nå må vi gjøre dette ordentlig, og da må alle være med. Jeg har tro på at også folk i hvit skjorte og slips kan kjempe for noe, og brenne for noe, så derfor har jeg håp om at alle skal slutte opp om aksjonen, sa Sulland.

Han understreket at aksjonen ikke primært er en kamp for forsvarernes betaling i straffesaker.

– Dette er en kamp for rettssikkerheten, og for alle somjobber på offentlig salærsats, for eksempel i barnesaker, helsevern- og utlendingssaker, og med alt som kan tenkes av fri rettshjelpssaker og saker etter stykkpris-forskriftene, sa Sulland.

Lojalitet er grunnleggende for å lykkes, påpekte han.

– Vi i aksjonsutvalget er ikke naive, og det er åpenbart at vi aldri vil kunne få ett hundre prosent oppslutning om en aksjon. Men det som er viktig, er at dere tillitsvalgte, som står i frontlinjene, støtter oss, sa han til representantskapet.

Staten betaler sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater.

– Dette skaper en ubalanse, og er et stort problem for rettssikkerheten, fordi lav salærsats påvirker rekrutteringen og kvaliteten på advokatytelsene som dekkes av det offentlige, sa Sulland.

– Nå ønsker vi umiddelbart å legge et press på Justisdepartementet i forhold til budsjettprosessene som foregår for 2016, så de ikke skal kunne si at det ikke var mulig å ta hensyn til våre krav, fordi de kom for sent. Eller departementet kan komme oss i møte, slik at vi unngår aksjonen, sier Sulland.

Nå skal aksjonsgruppen vurdere om aksjonen skal gjennomføres flere steder enn i Oslo og Bergen.

– Vi har nå fått en enstemmig tilslutning fra representantskapet, og et solid mandat fra advokater i hele landet, sier Sulland.

Vidar Brein-Karlsen. Foto: Gry Traaen
Vidar Brein-Karlsen. Foto: Gry Traaen

– Vi vet jo fra tidligere at Advokatforeningen er opptatt av salærsats. Når de nå varsler en aksjon forstår jeg at de er mer utålmodige. Det tar vi selvfølgelig på alvor, sier statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen.

Han vil ikke si om departementet vil komme advokatene i møte i forkant av aksjonen eller ikke.

– Vi er i gang med å se på hvordan dette kan løses, og eventuelt hvilke konsekvenser en slik aksjon vil få. Dette er det for tidlig å si noe om nå, men dette har vi fokus på, sier Brein-Karlsen.

Krever 80 kroner mer pr. time for å unngå aksjon

Store advokatfirmaer støtter aksjonen

Vurderer å fengsle uten forsvarer tilstede

Omdømmeekspert: - Ikke vær redde for at advokater tjener en del

Advokater skal utebli fra fengslinger

Powered by Labrador CMS