- Våre krav bør møtes med sunn fornuft, sier John Christian Elden, som stod på stand i Bergen sammen med Linda Ellefsen Eide
- Våre krav bør møtes med sunn fornuft, sier John Christian Elden, som stod på stand i Bergen sammen med Linda Ellefsen Eide

Aksjonerte landet rundt

– Vent til han har prøvd seg

Publisert
- Våre krav bør møtes med sunn fornuft, sier John Christian Elden, som stod på stand i Bergen sammen med Linda Ellefsen Eide
- Våre krav bør møtes med sunn fornuft, sier John Christian Elden, som stod på stand i Bergen sammen med Linda Ellefsen Eide

I Bergen tinghus ble to fengslingsmøter gjennomført med stedfortredere for aksjonerende advokater.

En av stedfortrederne var advokat Helge Wesenberg, som er fast forsvarer i Nordhordland tingrett.

Helge Wesenberg stilte i fengslingsmøte av hensyn til sin faste forsvareravtale med Nordhordland tingrett.
Helge Wesenberg stilte i fengslingsmøte av hensyn til sin faste forsvareravtale med Nordhordland tingrett.

[caption id="attachment_5613" align="alignright" width="233"] Helge Wesenberg stilte i fengslingsmøte i Nordhordland tingrett, som ikke var omfattet av aksjonen.[/caption]

– Uten kontrakten hadde jeg også sagt nei i dag, sier advokat Helge Wesenberg.

Han viser til avtalen om å være fast forsvarer i Nordhordland tingrett, og så seg kontraktsbundet til å stille. Nordhordland tingrett var ikke omfattet av aksjonen.

Wesenberg støtter aksjonen.

– Den er berettiget og betimelig. Utviklingen for honorarene har i mange år nærmest vært en provokasjon, og dekker nesten ikke advokatutgiftene, sier han.

Som i Oslo sendte Bergen tingrett en forespørsel om å møte i retten til en rekke advokater. På tinghuset i Bergen var det mandag to fengslinger: Én i Bergen tingrett, og én i Nordhordland, som ikke omfattes direkte av aksjonen. Begge forløp med stedfortredere for aksjonerende advokater.

Erstatteren i den første saken var advokat Jan Bakke. Han ønsket ikke å kommentere sitt oppmøte, men viste til at han ikke er medlem av Advokatforeningen.

Advokat John Christian Elden stod på stand i Bergen, og stusset over statssekretæren Vidar Brein-Karlsens kritikk av advokataksjonen.

– Vi får vente til Brein-Karlsen har prøvd det virkelige livet som advokat på rettshjelpssatser, sa Elden, etter å ha tatt på seg den oransje aksjonstrøya.

Selv mener Elden at det er «nokså åpenbart» at salærsatsen er for lav, og at dette bidrar til at de mer erfarne advokatene prioriterer bedre betalte saker.

Kyrre Osmundsen og kolleger stod på stand på tinghustrappen i Trondheim.
Kyrre Osmundsen og kolleger stod på stand på tinghustrappen i Trondheim.

[caption id="attachment_5615" align="alignleft" width="300"] Kyrre Osmundsen og kolleger stod på stand på tinghustrappen i Trondheim.[/caption]

I Lillestrøm ledet konstituert sorenskriver i Nedre Romerike, Åge Karlsen, en tingrett der siktede ble fremstilt for fengsling uten forsvarer.

– Vi satte av mer tid enn vanlig til møtet, for å kunne veilede siktede. Så la vi inn at hvis det var særlig alvorlige forhold eller unge som skulle fremstilles, ville vi ta opp spørsmålet om dispensasjon med foreningen sentralt og med forsvarervakten hos oss. Vi var også innstilt på ikke å følge politiets begjæring når det gjelder lengden på fengslingen, men å sette kortere fengslinger for å kunne ta nytt møte så fort aksjonen var over, sier Åge Karlsen.

Han mener at løsningen er innenfor lovverket, og ikke i strid med menneskerettighetene.

– Finner vi at det ikke er mulig å skaffe noen forsvarer, så gir straffeprosessloven mulighet for å gjennomføre møtene. Dessuten er fengslingssaker slik at retten har mye større kunnskap om saken enn den har i en meddomsrettssak. Retten har bedre grunnlag for å ivareta siktede her enn den har for å ivareta tiltalte under hovedforhandlingen, sier Karlsen.

I Bodø lot advokatene være å stille i fengslinger, og stod på stand og ga fri rettshjelp ved Stormen bibliotek, forteller advokat Kristin Fagerheim Hammervik.

Bodøs advokater vil utebli fra fengslinger i hele aksjonsuken. Foran leder av Helgeland og Salten krets, Rohnny Andersen.
Bodøs advokater vil utebli fra fengslinger i hele aksjonsuken. Foran leder av Helgeland og Salten krets, Rohnny Andersen.

[caption id="attachment_5614" align="alignright" width="750"] Bodøs advokater vil utebli fra fengslinger i hele aksjonsuken. Foran leder av Helgeland og Salten krets, Rohnny Andersen.[/caption]

I tillegg stod Bodøadvokatene på stand på torget i byen.

– Alle advokatene i Bodø er positive til aksjonen. For eksempel vil mange advokater i Private barnehagers landsforbund stille opp på linje med oss andre, selv om de ikke jobber for fri rettshjelp, forteller Hammervik.

Troms krets arrangerte stand for å yte fri rettshjelp utenfor Nord-Troms tingrett onsdag og torsdag i aksjonsuken, forteller Stine Lettrem-Eliassen, leder av Troms krets.

I Kristiansund stod advokater på stand utenfor Nordmøre tingrett onsdag i aksjonsuken. De ga fri rettshjelp og informerte om aksjonen, forteller Lill Ingrid Skogrand Snekvik, leder i Møre og Romsdal krets.

Midt Hålogaland krets avholdt aksjoner i Svolvær, Narvik og Harstad, forteller Hugo Storø, leder av kretsen.

Også i Haugesund, Stavanger og i Sandnes ble det avholdt aksjoner.