Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og leder Jon Wessel-Aas i Bergen for møte med Konkurransetilsynet.
Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og leder Jon Wessel-Aas i Bergen for møte med Konkurransetilsynet.

Advokatforeningen: – Vi regner med at dette var vår siste kontakt med Konkurransetilsynet om advokataksjonen

– Vi inviterte oss selv til et møte med tilsynet for å legge riktige fakta om aksjonen på bordet, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Etter at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et brev til Advokatforeningen antydet at rettshjelpsaksjonen i Høyesterett kunne være ulovlig etter konkurranselovgivningen, tok foreningen selv initiativ til et møte med Konkurransetilsynet i Bergen.

Brevet adressert til foreningen ble publisert kort tid etter at professorene Erling Hjelmeng og Øystein Foros skrev et innlegg i Dagens Næringsliv med samme budskap.

Fredag formiddag ble møtet avholdt, med foreningens leder Jon Wessel-Aas, generalsekretær Merete Smith og advokatfullmektig Silje Berge som representanter fra Advokatforeningen.

– Hensikten med å be Konkurransetilsynet om et møte har vært å gi dem korrekt og utfyllende informasjon om hva advokataksjonen går ut på og hvordan den er innrettet. Bakgrunnen for dette var at de to professorene i sitt innlegg i Dagens Næringsliv omtalte aksjonens forhold til konkurranseloven, med faktiske feil og villedende informasjon om hva aksjonen går ut på. Like etterpå kom justisministeren på banen og nærmest oppfordret Konkurransetilsynet til å involvere seg. Derfor ønsket vi å legge litt ordentlig og faktabasert informasjon om aksjonen på bordet hos dem, forklarer Wessel-Aas.

– Justisministeren utfordrer maktfordelingen

Konkurransetilsynet har ikke opprettet noen sak mot Advokatforeningen i forbindelse med advokataksjonen, så noen rettslig argumentasjon rundt lovligheten av aksjonen sto derfor ikke på agendaen under møtet med tilsynet, påpeker han.

– Det er ingen dramatikk rundt dette, og Konkurransetilsynet har heller ikke tatt noe initiativ. Hos tilsynet er det ikke opprettet noen sak, og vi vil mene at dette var vår siste kontakt med tilsynet om den pågående aksjonen, sier Wessel-Aas.

Han mener det er problematisk at justisministeren uttaler seg om aksjonen og forholdet til konkurranselovgivningen på en måte som impliserer skyld.

– Hadde dette vært en verserende sak hos Konkurransetilsynet og hun uttalte seg på denne måten, ville dette nokså klart ha vært i strid med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6. Nå er jo ikke dette en sak, men når hun som øverste politiske ledelse i justisdepartementet går ut med slike antydninger om noe som ville vært underlagt Konkurransetilsynet og domstolene som uavhengige organer, kan man stille spørsmål ved om hun utfordrer maktfordelingen, mener Wessel-Aas.

– Forventer ytterligere dialog med ministeren

Etter møtet med Konkurransetilsynet i Bergen, er det først og fremst den videre dialogen med ministeren og departementet om å komme i en mekling, som står i fokus, understreker han.

– Nå jobber vi videre med det saken i realiteten dreier seg om, og det er den politiske konflikten med justisdepartementet om å få på plass en forhandlingsrett og en bærekraftig rettshjelpsordning.

Powered by Labrador CMS