- Folk aksepterer at leger tjener mye, sier Karl Fredrik Tangen. Foto: Privat
- Folk aksepterer at leger tjener mye, sier Karl Fredrik Tangen. Foto: Privat

- Ikke frykt høye advokat-lønninger

Vanskelig å snakke om

Publisert
- Folk aksepterer at leger tjener mye, sier Karl Fredrik Tangen. Foto: Privat
- Folk aksepterer at leger tjener mye, sier Karl Fredrik Tangen. Foto: Privat

Omdømme-ekspert Karl Fredrik Tangen tror at advokatene kan vinne folkets tillit med sin aksjon, dersom budskapet håndteres på en klok måte.

– Ja, jeg tror advokatene vil ha en sjanse til å vinne publikums tillit, fordi aksjonen dreier seg om hva advokater skal velge å bruke tiden sin på, og hvorvidt staten er villig til å gi penger til dem som helt opplagt ikke selv klarer å finansiere en advokat, sier Karl Fredrik Tangen.

Han er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo, spaltist i Dagens Næringsliv, og underviser i forbrukersosiologi, kommunikasjon, PR, metode og medier. Han er også forfatter og foredragsholder.

Aksjonen er en mulighet til å vise at mange advokater aldri er i nærheten av noen millioninntekt, mener Tangen.

– At enkelte forretningsadvokater tjener mange millioner, og at mange advokater tjener godt, er noe som slår tilbake på hele standen. Dette bør snakkes om. At en advokat som hjelper til med oppkjøp av selskaper tjener mye, hjelper jo ikke den advokaten som er i retten på vegne av klienten som ikke har råd til å betale for seg. Jeg tror det er mulig å vise frem mangfoldet av hva advokater holder på med, og vinne forståelse - om ikke i hele folket - for en slik aksjon. Klientens behov må vektlegges, sier Tangen.

Det er et problem at kvalitetshierarkiet mellom advokater er vanskelig å snakke om, mener han.

– Det finnes jo litt lavtlønnede advokatområder, og advokater som sliter med å få seg oppdrag. Dette er litt krevende å snakke om for en overordnet organisasjon som Advokatforeningen, men hvis den på en pen måte får frem at resultatet av lave offentlige salærer er at de svakeste også sitter igjen med de svakeste advokatene, vil det være lettere å få forståelse for aksjonen.

– For folk flest er 970 kroner i inntekt pr. time veldig mye?

– Hvis dette fremstår som timelønn, blir det vanskelig. Men folk aksepterer jo at leger tjener mye, og de tenker at det er dyrt å gå til advokat. Jeg tror ikke at advokater skal være så redde for at advokater tjener en del, det er jo den forestillingen som gjør at folk faktisk blar opp for advokater. Jeg tror aksjonen potensielt kan fremstå litt grelt, men det er mulig å håndtere den klokt ved å prioritere advokatens innsats og klientens interesse, sier Tangen.

Mer om advokat-aksjonen:

Krever 80 kroner mer pr. time for å unngå aksjon

Advokatene er samlet til aksjon

Store advokatfirmaer støtter aksjonen

Vurderer å fengsle uten forsvarer tilstede

Advokater skal utebli fra fengslinger