- Alle som ble spurt omå undertegne, svarte ja, forteller Erling Lind. Foto: Aina J. Rønning
- Alle som ble spurt omå undertegne, svarte ja, forteller Erling Lind. Foto: Aina J. Rønning

Store advokatfirmaer støtter aksjon

Ønsker ikke rettsløshet

Publisert
- Alle som ble spurt omå undertegne, svarte ja, forteller Erling Lind. Foto: Aina J. Rønning
- Alle som ble spurt omå undertegne, svarte ja, forteller Erling Lind. Foto: Aina J. Rønning

Seksten store advokatfirmaer har undertegnet en solidaritetserklæring om aksjonen.

Alle de største advokatkontorene i landet er blitt kontaktet av et utvalg bestående av Erling Lind, Dag Steinfeld og Cato Schiøtz. I initiativet overfor de store advokatfirmaene, ber hovedstyremedlem Erling Lind om at de advokatmiljøene som ikke selv er berørt av den offentlige salærsatsen, stiller seg solidarisk med aksjonens målsettinger ved å undertegne en solidaritetserklæring.

En som var tidlig ute med å undertegne, var Sverre Tyrhaug, managing partner i Thommessen.

I brevet han har undertegnet, heter det blant annet at «vi ønsker ikke et samfunn der svake grupper blir rettsløse grupper, og vil derfor uttrykke vår fulle støtte til målsettingene med Advokatforeningens pågående rettshjelpsaksjon.»

I eposten oppsummerer Erling Lind bakgrunnen for aksjonen:

«Forrige gang politikerne adresserte problemet var i 1999 da satsen, etter en politisk aksjon fra de faste forsvarerne, ble hevet til NOK 625,‑. Samtidig fikk Advokatforeningen et løfte om årlige justeringer nettopp for at satsen skulle holde følge med inntektsutviklingen i samfunnet.

Justisdepartementet og politikerne har ikke fulgt opp dette løftet. De få møtene Advokatforeningen har hatt med Justisdepartementet for å diskutere justeringer har hatt et rituelt preg som sjelden eller aldri har ført til meningsfylte økninger av satsen. Til illustrasjon kan jeg nevne at timesatsen, etter Advokatforeningens syn, burde ligget på ca. NOK 1.200,- i dag hvis myndighetene hadde fulgt sitt løftet fra 1999.

(…) Konsekvensene av at den offentlige salærsatsen er lav og sakker akterut i forhold til den alminnelige inntektsutviklingen er mange og bekymringsfulle. (…) Det er også relevant å påpeke at våre politikere stadig gir borgerne i Norge nye, individuelle rettigheter. Dette følges i ytterst beskjeden grad opp med virkemidler som gir borgerne en reell mulighet for å hevde disse i konflikt med statens organer. I stedet ser vi en konsekvent utarming av ordningen om fri rettshjelp. Igjen ser Advokatforeningen dette som en meget bekymringsfull utvikling.

Etter å ha forsøkt å nå frem til de bevilgende myndighetene med disse bekymringene i flere år uten hell, har Advokatforeningen nå kommet til at man må sette i verk en politisk aksjon for å skaffe nødvendig oppmerksomhet omkring saken. Hensikten er å markere at det må tas umiddelbare og vesentlige grep for å rette opp situasjonen.

(…) Aksjonsformen er valgt under hensyntagen til at den i minst mulig grad skal ramme tredjeparter. Det faktum at aksjonen er kortvarig og at den varsles i god tid i forveien skulle tilsi at dette kan oppnås», skriver Lind.

Bergensadvokat Dag Steinfeld er en av forretningsadvokatene som har bedyret at han personlig skal stå på stand og gi gratis rettshjelp under aksjonen.

Wikborg Rein, Wiersholm, Thommessen, BA-HR, Schjødt, Simonsen Vogt Wiig, Deloitte, DLA Piper, Selmer, Ernst & Young, Hjort, Steenstrup, Kluge, Haavind, Price Waterhouse Coopers, Arntzen de Besche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om advokat-aksjonen:

Advokatene samlet til aksjon

Krever 80 kroner mer pr. time for å unngå aksjon

Store advokatfirmaer støtter aksjonen

Vurderer å fengsle uten forsvarer tilstede

Omdømmeekspert: – Ikke vær redde for at advokater tjener en del

Advokater skal utebli fra fengslinger