Ole Kristian Aabø-Evensen er for syvende gang kåret til landets beste M&A-advokat.

ADVOKAT-SPESIALISTEN

– Jeg var aldri i tvil om at vi kom til å lykkes

Forrige uke ble Ole Kristian Aabø-Evensen kåret til den beste M&A-advokaten i landet for syvende gang. Da han for over 20 år siden startet opp Aabø-Evensen & Co ønsket han å muliggjøre det påstått umulige.

Publisert Sist oppdatert

Ole Kristian Aabø-Evensen

Tittel: Advokat og partner

Firma: Aabø-Evensen & Co Advokatfirma

Alder: 58

Bosted: Oslo

Opprinnelig fra: Stranda på Sunnmøre

Antall timer på jobb daglig? Tilstrekkelig

– I ung alder mistet jeg faren min, jeg vokste opp på en liten bondegård på Sunnmøre, og i oppveksten var vi nødt til å overleve med lite. Dette formet meg. Jeg står ikke tilbake for utfordringer, og ikke minst å kunne muliggjøre det enkelte påstår er umulig. Da vi tilbake i 2002 startet opp Aabø-Evensen, var jeg aldri i tvil om at vi kom til å lykkes.

Det er Ole Kristian Aabø-Evensen som løsner på stemmebåndet. Han er synonymet på M&A, og har i over 25 år hatt som livsstil å skifte eierskap på milliardverdier.

Forrige uke ble han kåret til Norges beste advokat innen fusjoner og oppkjøp i Advokatundersøkelsen til Kapital Jus. Dette for syvende gang.

- Jeg er både stolt og ydmyk, og ønsker å takke alle kollegaene som stemte. Dette er samtidig en bekreftelse på at vi har en sterk markedsposisjon innen vår nisje, og det er en anerkjennelse av den iherdige innsatsen teamet vårt legger ned, sier han.

Å bygge noe eget

Aabø-Evensen har alltid drømt om å skape.

FAVORITTER

Sport: Alpint og dykking

Restaurant: Statholdergaarden

TV-serie: Det ser jeg som regel på når jeg trener

Feriedestinasjon: Sveitsiske alper, Paris, London, New York, Maldivene

– Motivasjonen for å starte egen praksis bunnet ut i ønsket om å bygge noe eget. Samtidig ønsket jeg å rendyrke fokuset på M&A i en tid der de tradisjonelle advokatfirmaene vokste seg større for å kunne levere fullservice.

– Og ikke minst i en tid der de største hårdnakket påsto at man var helt nødt til å ha et stort system bak seg for å håndtere store transaksjoner.

Påstanden har 58-åringen gjort til skamme.

– Forrige uke sendte ett av verdens ledende boreteknologiselskaper, IMDEX LIMITED, ut en børsmelding i forbindelse med deres kjøp av samtlige aksjer i DEVICO AS for ca. 2,2 milliarder kroner. Av børsmeldingen fremgår det vårt lille firma var «lead counsel» på transaksjonen. En transaksjon der Goldman Sachs var eksklusiv finansiell rådgiver for vår klient, sier han.

– I de senere årene har vi bistått i en rekke store internasjonale transaksjoner. Vaubans sitt kjøp av Boreal for en «håndfull milliarder», er et eksempel.

– Et annet er salget av Timex Group (et selskap med virksomhet i nesten 100 land), og der et av verdens største hedgefond, Baupost, endte med å kjøpe en majoritetspost i selskapet. Vi hadde hovedansvaret for transaksjonen for selgerne og vi var det eneste norske advokatfirmaet involvert, men der flere store internasjonale advokatfirmaer arbeidet for de øvrige partene som var involvert. Jeg kan fortsette en stund.

– Det er altså ikke kun de aller største advokatfirmaene som klarer å gjennomføre denne type internasjonale M&A-oppdrag. Dette finner jeg svært morsomt, og det gjør at jeg, stort sett, drar på kontoret med godt humør og pågangsmot.

Aldri hatt som mål å bli store

Kontoret han snakker om, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma, har siden oppstarten spesialisert seg på M&A. Det er et lite firma, men de har heller aldri hatt noe mål om å bli store. Snarere er målet å levere kvalitet på linje med de store. Og det gjør de: Av Finansavisen er firmaet seks ganger blitt rangert som et av landets tre beste M&A-aktører.

For co-founder Ole Kristian har karrieren likevel ikke vært en evig dans på roser. Den startet i krise.

– Opprinnelig startet min karriere i et firma som drev juridisk rådgivning til bedrifter i svært utsatte posisjoner. Dette var under «bankkrisen» på slutten av 80-, begynnelsen av 90-tallet, sier han.

– Som fersk advokat i ung alder ble jeg involvert i en rekke store gjeldsforhandlinger og konkurssaker. Jeg ble med andre ord kastet ut på veldig dypt vann, for å forsøke redde arbeidsplassene til veldig mange mennesker, fortsetter han.

Lærte av andres feil

– Et eksempel var gjeldsforhandlingene i Kristiansands Mek Verksted, Kristiansands nest største bedrift med over 600 ansatte. En bedrift som, da de fikk problemer, hadde en boligmodul under bygging, samtidig som de bygget om et skip (nå Color Line), og som i tillegg hadde inngått en kontrakt på 2 milliarder om bygging av 4 kjemikalietankere.

Under den perioden fikk han muligheten til å lære av andres feil, samtidig som han fikk viktig innsikt i hvilke kommersielle problemstillinger som opptar de fleste toppsjefer og økonomer.

– Dessuten lærte jeg meg å mestre flere juridiske fagområder, samtidig som jeg så viktigheten av å ha en grunnleggende forståelse for finans-, skatt og økonomisk teori.

– For å kunne håndtere vanskelige motparter og dyktige kollegaer på den andre siden av forhandlingsbordet, lærte jeg også viktigheten av å være godt forberedt, og ikke bare lese meg opp på selve saksdokumentene. Jeg lærte betydningen av «attention to detail», og hvor viktig det er at en advokat også er i stand til å tenke kommersielt, forteller han.

– Noen ganger er det best å skille lag

Kanskje har erfaringene sunnmøringen gjorde seg tidlig i karrieren kommet godt med de seneste årene. Årsskiftet 2019/20 opplevde firmaet å miste flere kollegaer som brøt ut og startet egen virksomhet.

– La det være sagt: Ingen liker å miste dyktige ansatte eller partnerkolleger, heller ikke vi.

- Vi kan likevel ikke tillate oss å dvele ved det som har vært. Noen ganger er det faktisk best for alle parter at man skiller lag.

– Det er heller ikke nytt for denne bransjen at advokater flytter rundt mellom advokatfirmaene. Dette har vært en tiltakende tendens i de senere år, og vi må nok bare akseptere hvordan verden er blitt.

– Vår oppgave er å forsøke å tilby våre ansatte en interessant og lærerik jobb sammen med hjelpsomme kollegaer, og samtidig legge til rette for en god karriereutvikling i vårt firma, forteller han.

Når det kommer til egen karriere, er partneren særlig opptatt av å kontinuerlig holde seg à jour, og samtidig beholde begjæret.

– I en verden der tillit er den eneste reelle kapitalen for en advokat, er det avgjørende at man holder seg oppdatert for å kunne yte kundene den aller beste assistanse, sier han.

Tvinger seg til å holde seg oppdatert

– På et område der konkurransen er hard, hva er de største faglige utfordringene på feltet ditt?

– M&A er nok det juridiske fagområdet der du, for å være en god advokat og prosjektleder, må ha god bredde men også dybde-kunnskap innenfor mange forskjellige fagområder. Alt fra kontraktsrett, børs og verdipapir-jus, selskapsrett, finansiering, konkurranserett og skatt, er innebefattet. Samtidig bør du ha grunnleggende innsikt i alt fra arbeidsrett, immaterialrett, panterett, konkurs, samt faste eiendommers rettsforhold. Dette er en utfordring i seg selv.

– Å hele tiden holde seg oppdatert på ulike lovendringer som kan være relevante for det området jeg arbeider med, herunder hvordan ulike EU-direktiver og EU-initiativer påvirker lovgivningen i Norge, er dessuten krevende.

– For min egen del har jeg løst sistnevnte ved å påta meg å skrive de norske kapitlene i en del internasjonale publikasjoner om oppkjøp og fusjoner. På den måten tvinger jeg meg selv til at jeg løpende gjennom året må oppdatere meg på hvilke lovendringer som har funnet sted. Herunder også hvilke lovendringer som er forventet å ville skje i løpet av de kommende årene.

– Er lovverket på ditt felt tilpasset samfunnets behov?

– Etter at vi i de senere årene har sett en del endringer innenfor både aksjelovgivingen og ikke minst konkurranselovgivningen, så er vel min påstand at lovverket i all hovedsak er tilpasset samfunnets behov.

– Man kan likevel i noen tilfeller stille spørsmål om ikke lovgiverne og byråkratene til tider blander seg inn på områder de ikke har kompetanse til å blande seg inn i.

Prosederte i Norges mest langstrakte rettssak

– Kan du fortelle om en sak du har jobbet med som du synes var spesielt interessant?

– Gjennom en lang karriere kan jeg nevne flere saker. En av de mer spesielle sakene og som ikke har noe å gjøre med «fusjoner og oppkjøp», er nok det at jeg i sin tid klarte å sikre min klient Amelia Riis en seier mot den Norske Stat i Norgeshistoriens lengste rettsmaratonn.

– Dette var et søksmål som opprinnelig var tatt ut mot Staten tilbake i 1978, men som i 1998, da jeg ble bedt om å ta over som Prosessfullmektig, ennå ikke var blitt hørt for domstolen. Søksmålet hadde på det tidspunktet ligget i arkivet til Oslo tingrett i over 20 år, før hovedforhandling endelig ble avholdt høsten 2001.

– Det er særlig to grunner til at denne saken var interessant. For det første var det snakk om et søksmål, som av det norske etablerte juristmiljøet, hadde blitt stemplet som en opplagt tapersak for Ameila Riis i over to tiår.

– For det annet fordi jeg la svært mye innsats i saken. Jeg var så godt forberedt da jeg startet mitt innledningsforedrag at jeg, omtrent ti minutter inn i foredraget, i mitt stille sinn tekte at at akkurat nå, nå taper den Norske Stat dette søksmålet. Det skjer her og, og det skjer uten at Statens prosessfullmektiger forstår noen ting av hva som skjer. Og tapte, det gjorde Staten.

– Tingrettens dom, til stor fornøyelse for leserne, gikk til det skritt å uttale at retten ikke «festet lit» til statens eget kronvitnes forklaring: En den gang ikke helt ukjent høyesterettsadvokat.

– Hos oss har vi tro på egenutvikling

– Hvordan kan en student gå frem for å spesialisere seg på ditt fagfelt?

– Jeg tenker at praksis i et rendyrket M&A-firma vil være en fin inngang. Hos oss har vi stor tro på egenutvikling av medarbeidere gjennom interne kurs, og vi får med dette også en mulighet til å sette vår egen standard på arbeidet som utføres. Om du som nyutdannet brenner for M&A, så har vi stor tro på at du lærer mer og raskere ved å jobbe for et mindre, spesialisert firma.

– Det vil også være en fordel om man tar noe tilleggsutdanning innen finansanalyse. Ellers kan jeg jo ta meg den frihet i all beskjedenhet å anbefale boken; «Aabø-Evensen: Om oppkjøp av selskaper og virksomheter», men også boken til Margrethe Buskerud Christoffersen: «Kjøp og salg av virksomhet risiko og ansvar for mangler», er absolutt verdt å lese fra perm til perm.

– Man tjener det man fortjener

– Tjener advokater på ditt felt godt nok?

– Det er jeg feil person å spørre om! Man tjener vel det man fortjener. Tjener man ingenting så fortjener man vel det også. Personlig har jeg aldri vært så opptatt av hva andre tjener, eller ikke tjener. Jeg har alltid lagt vekt på å yte før man kan nyte. Det tror jeg er en ganske god leveregel.

– Hva gjør du for å klare å yte maksimalt i hverdagen?

– Jeg har i alle år trent nesten på daglig basis. Jeg står stort sett alltid opp en gang mellom halv seks og seks for å trene en til to timer før jeg går på kontoret. Det gjør det mulig å holde det arbeidstempoet våre kunder etterspør.

Ingen helter

– Hvem er ditt faglige forbilde?

– Jeg har ingen spesielle forbilder eller «helter». Jeg forsto tidlig at de som lykkes veldig ofte er helt vanlige mennesker, men som har funnet glede og stolthet i sitt arbeid fordi de liker det de holder på med, og som samtidig har en indre drivkraft, kall det konkurranseinstinkt, men også nysgjerrighet, om hele tiden å lære noe nytt, og hver dag forsøke å bli litt bedre i det de holder på med.

– Hvis jeg eventuelt skulle tenke på et firma som imponerer meg er det vanskelig å komme utenom Wachtell, Lipton, Rosen and Katz – et New York-basert advokatfirma som har spesialisert seg på transaksjoner og restrukturering av selskaper. De opererer utelukkende fra ett kontor på Manhattan i New York, og anses i dag som det beste advokatfirmaet innen M&A i USA.

– De er relativt små i global sammenheng, men håndterer noen av verdens aller største transaksjoner. Jeg har møtt noen av partnerne i firmaet, og de har alle det til felles at de lever og ånder for det de holder på med.

Advokat-spesialisten

  • Serie fra Advokatbladet.
  • Vi intervjuer praktikere innen ulike spesialfelt for å høre om utviklingen på fagområdet, trender og utfordringer.
  • Ønsker du å være med i denne spalten, eller har tips om en advokat vi bør intervjue? Send oss gjerne en epost!
Powered by Labrador CMS