ADVOKAT-SOMMER

- Jeg er blitt tatt veldig godt imot i Advokatforeningens sekretariat. Man merker godt engasjementet, kvaliteten og imøtekommenheten som er der. Det er en veldig vilje til at skiftet av leder ikke skal påvirke effektiviteten i arbeidet, sier Siri Teigum.

Møt Advokatforeningens nye leder! 

Halvannen uke er gått siden Siri Teigum tok over som Advokatforeningens leder. I fanget fikk hun en streik og et sterkt mediesøkelys på økonomisk kriminalitet blant advokater.

Publisert

- Å overta som leder har vært en veldig fin opplevelse, og det er en del saker som man bare må gå inn i med en gang, sier Siri Teigum, partner i Thommessen.

En av sakene er streiken, som nå har vart siden 4. mars.

- Målet er å oppnå bedre betaling for offentlig rettshjelp. Aksjonen ble drøftet på representantskapsmøtet da jeg ble valgt, og en samlet forening står bak den, sier hun.

Advokat-sommer!

Siri Teigum er først ut i årets utgave av Advokatbladets sommerspalte, der vi stiller kjente advokater både aktuelle og faste spørsmål.

Følg spalten her på Advokatbladet.no  i sommer!

Hun har også rukket å delta i et møte med justisministeren for å gi innspill til hvordan økonomisk kriminalitet kan forhindres.

- Det er mye mediefokus på saken i Sandnes, og på erfaringene som er kommet frem i dokumentaren Den sorte svane fra Danmark og på saker relatert til hvitvasking. Dette er alvorlige hendelser. Sakene er en belastning for alle som er involvert og berørt. Selv om Advokatforeningen ikke kommenterer enkeltsaker, så er det åpenbart at sakene reiser spørsmål både om regelverket er hensiktsmessig, og om hvordan etterlevelse kan sikres, og sakene utfordrer tilliten til advokater. Dette tar Advokatforeningen på det største alvor.

- Foreningen arrangerte for første gang i år en antihvitvaskingsdag for å øke forståelsen for regelverket og hva som er den beste måten å etterleve det på i ulike advokatvirksomheter. Dette vil vi følge opp med årlige arrangementer, sier Teigum.

I absolutt alle miljøer er det risiko for at det vil være noen som handler galt, påpeker hun.

- Også innenfor advokatbransjen. Det må forebygges, og det må reageres om noe urettmessig skjer. Integritet og hederlighet er kjerneverdier som må ligge til grunn for vårt virke som advokater.

Tradisjon for å bidra

Advokatbladet møter henne i Thommessens åpne kontorer i VIA-bygget i Vika. Her sitter alle i landskap, inkludert sjefene. Bygget, som stod ferdig i 2021, er et såkalt forbildeprosjekt for bærekraftige løsninger, og huser flere advokatfirmaer og andre aktører innen eiendom, bank og rådgivning. Her er store takterrasser, en mathall, kaffebarer, butikker og kontorhotell.

Siri Teigum (62)

Tittel: Leder av Advokatforeningen og partner i Thommessen.

Fagområde: Konkurranserett.

Opprinnelig fra: Årdal i Sogn.

Bosted: Nordberg i Oslo (nylig kåret til Norges hyggeligste nabolag i Aftenposten).

Fra Thommessens kontorer er utsikten mot fjorden og byen slående. Teigum foretrekker utsikten mot byen. Den er mer interessant, synes hun, enn sjøen og øyene. Hun liker byliv, men dette skal vi komme tilbake til.

Teigum har jobbet i Thommessen i 32 år, siden 1996 som partner, og har selskapet i ryggen når hun nå skal vie mye av tiden sin til Advokatforeningen.

- Thommessen har en tradisjon for å stille opp for Advokatforeningen, enten det er i hovedstyret, i Oslo krets, i lovutvalgene, i mangfoldsutvalget eller i debatter. Jeg tilhører en robust og ganske stor gruppe advokater her, så virksomheten og oppgaven i Advokatforeningen er forenlige.

Ville ha en leder fra en av de fem store

At Jon Wessel-Aas etterfølger skulle komme fra et av de fem største advokatfirmaene, ble trukket frem som et avgjørende moment for valgkomiteen. Den siste lederen som kom fra et av de største firmaene var Glittertind-partner Anders Ryssdal, som den gang var advokat i Wiersholm. Han var leder fra 2003 til 2008.

Foreningen har om lag åtte hundre medlemmer bare i de fem største firmaene.

Siri Teigum er av Finansavisen JUS i en årrekke blitt kåret til Norges beste konkurranserettsadvokat. Her i Tullinkvartalet, der Advokatforeningen holder hus.

- Det er viktig at Advokatforeningen er representativ for medlemsmassen. Vi bør hente erfaring fra hele bredden av saksfelt som norske advokater arbeider med, og dermed også klientenes erfaringer både med lovgivningen og prosesser i domstolene og i forvaltningen. Ved å ha noen fra store advokatfirmaer som ledere fra tid til annen, bidrar man til slik representativitet, sier Teigum.

– Et særskilt ansvar

Hun synes at Advokatforeningen er en samfunnsaktør av stor betydning.

– Foreningen har flere roller. Vi tilrettelegger for advokatenes drift av sine virksomheter, etablerer og følger opp god advokatskikk, og engasjerer oss rettspolitisk. Det er selvsagt en sammenheng mellom disse rollene. Alle er viktige for å sikre gode og effektive advokattjenester, og fremme rett og hindre urett.

Foreningen har også et særskilt ansvar og engasjement for å ivareta rettssikkerhetsgarantier og rettsstatsprinsipper, for å jobbe for effektivitet i forvaltningen og i domstolprosesser, og for kvalitet i lovgivningen, understreker hun.

Ja eller nei til...

Å forby ordet «jusen» med én s *:

- Det spørsmålet klarer jeg ikke å engasjere meg i. Språket er i utvikling, og det må man respektere.

Shorts på kontoret: Nei.

Cellekontor: - Et praktisk spørsmål som må løses ut fra behov og kultur i det enkelte firma.

Rettssakseksamen: Ja

Eksterne eiere: Nei

* Språkrådet foreslår at bestemt form av jus tas ut av rettskrivningsnormen.

- Her gjør Advokatforeningen mye viktig og godt arbeid, både gjennom høringsarbeidet, men også i samspillet med offentlige myndigheter ellers. Advokatforeningen setter viktige spørsmål på dagsordenen.

Hun liker å tenke på jussen som samfunnets byggeklosser.

- Både politikere og næringslivet trenger juridiske virkemidler for å realisere sine mål. Du kommer ingen vei med å skape noe som helst, om du ikke har og behersker de grunnleggende verktøyene. Det er derfor det er så utrolig morsomt å jobbe med juss.

– Bør se etter anledninger til å jobbe pro bono

– Hva er den største utfordringen på ditt fagområde?

– Mitt fagområde er konkurranserett, og en grunnleggende utfordring innenfor dette området, er at det er svært ressurskrevende å bli underlagt kontroll fra konkurransemyndighetenes side, og ivareta sine interesser. Bevis og begrunnelseskrav forstås dessuten ikke alltid på den måten vi mener er riktig på myndighetenes side.

– Har du jobbet noe pro bono i år?

På Thommessens terrasse i Vika.

– Ja, det har jeg. Pro bono-klienter er som alle andre beskyttet av vår taushetsplikt, så jeg kan ikke si noe nærmere om dem, men jeg påtar meg selvsagt pro bono-arbeid. Thommessens store og langvarige pro bono-engasjementer er godt kjent. Vi bidrar blant annet med vår kompetanse til våre fire faste samarbeidspartnere Leger uten Grenser, Oslo Pride, Lex Mundi Pro Bono Foundation og Big Enough Global.

– Jeg tenker det enkelte firma og den enkelte advokat bør se etter anledninger til å bidra på måter som passer for deres virksomhet. Det er viktig at arbeidet som gjøres pro bono utføres med den samme kvaliteten og ansvarsfølelsen som ellers. Advokatforeningens advokatvakt-ordning gir et godt tilbud, og foreningen har også satt i gang et nytt pro bono-prosjekt.

Bond-følelsen

– Hva er det viktigste å kunne i din jobb?

– Å lytte, analysere, kommunisere godt og samarbeide om løsninger. Det er også viktig å ta standpunkt, og å unngå å somle.

– Hva er din guilty pleasure?

- Det er vel heller en «pleasure» enn en «guilty pleasure», men i hverdagen liker jeg å spasere til og fra møter. Noen ganger kan det gi meg dårlig samvittighet å sløse med tiden midt i arbeidsdagen, men jeg liker å gå gjennom byen og ta inn livet. Det gir meg energi. De mer private pleasures har jeg sjelden dårlig samvittighet for, må jeg innrømme, men jeg regner ikke med at de er av særlig interesse for Advokatbladets lesere.

- Hvor går årets sommerferie?

- Kjernen i mine sommerferier er turer i fjellet i Mellom-Europa. Det kommer jeg til å gjøre i år også. Tidligere har jeg gjerne kjørt med en sprek sportsbil fra sted til sted, men i sommer blir det med buss sammen med barn og barnebarn. Feriene legges opp med inspirasjon fra de gamle James Bond-filmene. Ingrediensene der er som kjent fysiske utskeielser i pen natur, noen friske kjøreturer, gode bosteder og restauranter, litt stæsj og et godt glass før middag. Bond minus volden, altså. Man bør ikke la anledninger til lek og moro passere.

- Hva leser du nå?

- En bok som heter Fri, en oppvekst ved historiens ende, av Lea Ypi. Boken handler om Leas oppvekst i Albania under diktaturet og det som skjedde da Europas siste sosialistiske fyrtårn sluknet. Den beskriver hva som skjer når hennes verdigrunnlag og oppfatning av hverdagen forvitrer, og sier også noe om hva frihet er. Jeg opplever den som svært aktuell.

Får mange gode lesetips

- Hvordan velger du litteratur?

- Det er beklageligvis færre bokanmeldelser i norske aviser nå enn før, men man finner fortsatt gode anbefalinger der. Jeg henter også tips fra The Guardian og New York Times, og fra en bokklubb jeg har vært en del av i mange år. Som styremedlem i Gyldendal er jeg også så heldig å møte mange som leser og gir gode tips.

- Har du en favorittpodkast?

- Nei, men jeg vil gjerne anbefale Fabel og Audible, strømmetjenester for lydbøker. De gir et bredere repertoar enn de podkastene som jeg har testet.

 - Så musikkspørsmålet: Hva hører du på nå?

– Jeg går på konsert et par ganger i måneden om tiden tillater det, men størstedelen av musikkbruken finner sted hjemme. Spotify gjør at jeg som de fleste utforsker sjangre jeg tidligere ikke lyttet til. Spillelisten viser likevel foruroligende mye main stream – nytt og gammelt. Men på den annen side, hva er galt med Lou Reeds It's a perfect day en sommerkveld på terrassen?

- Hvilket spørsmål vil du gjerne få?

- Det er det ikke så lett å svare på. Utenfor jobb er det kanskje «skal vi gå en tur?» eller «danse?». Begge spørsmål bringer jo bare glede med seg. På jobb er det nok «hva gjør vi nå?».  Det ligger både personlig engasjement, løsningsorientering og forpliktelse overfor fellesskapet i det.

- Din favorittsommerdrikk?

- Det er sjeldent feil med noe som bobler.

Powered by Labrador CMS