Tre ingredienser skal til for at Elden-advokat Mette-Julie Sundby får en god sommer: Familie, venner og lune svaberg. Foto: Privat

Bekymret for strafferettspleien

Elden-advokat Mette-Julie Sundby frykter at vi holder på å miste grepet om den humane strafferettspleien, og sier at det virker som om straff er det eneste saliggjørende virkemiddel. Aller helst skulle hun endret rettshjelploven snarest mulig, og i mellomtiden nyter hun sommerdagene på lune svaberg.

- Hva er det mest spennende du har jobbet med i løpet av våren?

- Det mest spennende jeg har ventet på er dommen i Lime-saken. Nå er den her – 1099 sider. Det er med andre ord litt lesestoff som venter.

- Hva engasjerer deg i 2018?

- At vi skal beholde den moderate, humane strafferettspleien som vi har hatt tradisjon for i vårt samfunn. Mange krefter trekker i motsatt retning for tiden: Straffenivået skrus stadig opp, mange politikere vil heve maksimumsstraffen, og pressgrupper med politisk gehør tar til orde for å senke beviskravet i enkelte type straffesaker. Det foreslås stadig prosessuelle innskrenkninger til ugunst for siktede, viktige lovendringer vedtas uten reell debatt med korte høringsfrister, og siktedes rettssikkerhet blir oftere og oftere satt direkte opp mot hensynet til fornærmede. Samtidig kriminaliseres stadig flere handlinger, for eksempel forsømmelser i yrkeslivet. Det virker som om straff har blitt det eneste saliggjørende virkemiddel. Vi trenger én ny Nils Christie, minst.

- Hvilken lov bør endres fortest mulig?

- Rettshjelploven.

- Hva ville du gjort om du var justisminister for en dag?

- Jeg måtte jo selvsagt ha forsøkt å heve salærsatsen opp til et anstendig nivå.

- Hva skulle du ønske du hadde gjort eller sagt annerledes?

- Jeg sier som min gode kollega, advokat Henrik Bliksrud, ville sagt det på perfekt fransk: Je ne regrette rien.

- Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

- De mange navnløse advokatene verden over som jevnlig setter egen sikkerhet på spill for å sloss for andres rettssikkerhet.

- Hvilke arbeidsverktøy er et «must have» for deg på jobben?

- Lovdata og Rettsdata.

- Hva skal til for å få flere kvinnelige partnere inn i yrket?

- Jeg er nok ikke den rette til å svare, siden jeg ikke har jobbet i den type firmaer og miljøer hvor problemstillingen kommer mest på spissen. De store forretningsjuridiske advokatfirmaene har en helt vill kjønnsfordeling i partnerskapene sine – og det er tross alt noe annerledes i strafferettsdelen av bransjen hvor jeg kommer fra. Overordnet tror jeg reell likestilling på hjemmebane er det viktigste for å oppnå likestilling i arbeidslivet. Men det er så klart veldig mye mer sammensatt enn som så.

[su_box title="DEN LILLE RASKE" box_color="#ec3c5a" title_color="#fefefd" radius="5"]Antall timer på jobb i uken: Det varierer veldig – som småbarnsmor prøver jeg å kompensere perioder med høyt timeantall med roligere perioder

Antall saker i retten siste året: Tror jeg kommer til åtte hovedforhandlinger - av mellom en dag og en måneds varighet

Antall champagneglass i måneden: I snitt mer enn null og mindre enn ett

Hvor ofte trener du: Til vanlig flere ganger i uken, men det går alltid ad dundas i de periodene jeg står i retten

En bok som har vært med på å forme deg: Jørgen + Anne = Sant

Favoritt TV-serie: Det er så mye bra, men skal jeg velge én, blir det «Twin Peaks»

Favoritt sommerlåt: Introen fra «Pacific Blue»

Favoritt advokat-kjendis: Sandy Cohen[/su_box]

- Hva er det viktigste for å lykkes som advokat i dag?

- Det er vel, nå som før, hardt arbeid.

- Hva skal til for at sommeren blir perfekt for deg?

- Familie, venner og varme svaberg.

- Hva trenger du for å havne i feriemodus?

- Må ut av byen. Og akseptable badetemperaturer.

- Hvor går ferien i år?

- Roskilde, Montenegro, og (som alltid) Østfoldkysten.

- Hvem er din drømmegjest ved middagsbordet og hva ville du servert?

- Drømmegjest akkurat nå er kusina mi som jeg har sett alt for lite i det siste. Det blir pad thai.

HILS PÅ

Navn: Mette-Julie Sundby

Alder: 38

Arbeidssted: Advokatfirmaet Elden

Bosted: Oslo

Opprinnelsessted: Råde i Østfold

Sivil status: Gift

Barn: Ett

Powered by Labrador CMS