Å kunne engelsk juss er viktig for å lykkes som norsk advokat i utlandet, forteller Torgeir Willumsen, her hjemme i Singapore.

- Alt som kan misforstås, blir misforstått

Sjørettsadvokat Torgeir Willumsen i Simonsen Vogt Wiig har jobbet i Asia i elleve år, og er nå bosatt i Singapore. Han liker å jobbe internasjonalt, men kan også av og til savne norsk arbeidskultur, forteller han i dette intervjuet.

Publisert

Torgeir Willumsen har siden desember 2017 vært såkalt resident partner ved Simonsen Vogt Wiigs Asia-kontor i Singapore. Han er spesialist i sjørett, og har tillatelse til å være advokat også i England og i Norge. I tillegg til å studere juss både i Norge og i Tyskland, har han en master i shipping og logistikk fra København universitet.

Willumsen jobbet i åtte år for Wikborg Rein i Asia - først i Japan og så i Singapore - før han meldte overgang til Simonsen Vogt Wiig.

- Hva tiltrakk deg til Singapore?

- Før jeg flyttet til Singapore, jobbet jeg fire år i Japan hvor jeg møtte min kone. Singapore var mer attraktivt for henne enn Norge, og mitt daværende firma Wikborg Rein hadde bruk for meg på kontoret der.

- Hvordan har koronakrisen påvirket arbeidsdagen din? Er du fornøyd med Singapores håndtering av koronakrisen?

- Hele verden har blitt sterkt påvirket av koronakrisen. Denne traff først i Asia og vi merket i januar at aktivitetsnivået i Kina ble kraftig redusert, noe som gir dominoeffekter i verden generelt og shippingnæringen spesielt. I begynnelsen ble situasjonen håndtert til alles tilfredshet i Singapore, hvor myndigheten innførte diverse tiltak, men som ikke påvirket dagliglivet i altfor stor grad.

- I mars begynte man dessverre å få større smitteutbrudd blant utenlandske arbeidere, for eksempel blant bygningsarbeidere og verftsarbeidere, som bor veldig tett på sovesaler. Dette førte til et stort antall smittede, og at hele landet gikk inn i full lockdown som varte et par måneder, men som vi nå heldigvis er ute av. Blant expats virker det å være nokså bred enighet om at myndigheten i hovedsak har håndtert krisen godt, men at lockdown'en varte litt for lenge.

- Tror du erfaringene advokater gjør seg nå, vil endre måten de jobber på for alltid?

- En klar effekt av koronakrisen er at den har akselerert alle eksisterende digitaliseringstiltak, og samtidig ført til en rekke nye initiativ. Advokater er profesjonelle serviceleverandører som i prinsippet ikke trenger så mye mer enn en PC og mobiltelefon for å kunne gjøre jobben sin.

- Savnet av andre ting - som kollegialt fellesskap, muligheten til å stikke hodet inn på et kontor og klientmøter - blir veldig tydelig under en lockdown. Mitt syn er at koronakrisen har presset mange til å ta i bruk digitale hjelpemidler som man kanskje tidligere ikke har benyttet seg av. Dette vil nok bli med oss videre fremover, men det vil ikke fundamentalt endre arbeidsmåten til advokater.

- Hva blir den største utfordringen for deg og advokatfirmaet ditt fremover?

- Akkurat nå står vi fremdeles midt oppi koronakrisen, og vi har ikke sett begynnelsen på slutten til den effekten denne har på våre klienter. Så på kort sikt er den største utfordringen å bevare en sunn drift av firmaet, samtidig som mange av våre klienter sliter. På lengre sikt, og med tanke spesielt på Singapore-kontoret, er det en pågående utfordring å være et lite kontor i den store verden hvor man hele tiden må kjempe for å være relevant for eksisterende og nye klienter.

- Er det én spesiell ting du har lært av korona-krisen? I tilfelle; hva?

- Det må være hvor raskt verden kan endre seg på meget kort varsel.

- Vil koronakrisens ringvirkninger påvirke norsk næringsliv i Singapore?

- Ja, uten tvil, men omfanget er uklart. Innenfor det maritime, som er mitt felt, så er det stor forskjell på segment: Tankmarkedet har hatt en voldsom aktivitet på grunn av svingninger i oljeprisen, mens for eksempel bilfraktmarkedet har vært hardt rammet, ettersom å kjøpe ny bil har vært langt nede på folks prioriteringsliste.

- Alle som opererer skip, ikke minst managementselskap, har vært hardt rammet av problemer med mannskapsskifte på grunn av restriksjoner på reise og immigrasjon. Verftsindustrien i Singapore har også vært sterkt påvirket av krisen ettersom de fleste verftsarbeiderne har vært nødt til å holde seg hjemme. Dette påvirker igjen norske utstyrsleverandører.

- Hvilke råd vil du gi til unge advokater som vurder en internasjonal karriere?

- Man må lære seg engelsk til profesjonell bruk, gjerne gjennom studier i utlandet. Det er en fordel å studere en del engelsk juss hvis man vil jobbe med internasjonal business ettersom veldig mange kontrakter inneholder engelskrettslig lovvalg og alle common law-jurisdiksjoner stammer herfra.

- Har du et norsk faglig forbilde?

- Her må jeg få lov til å trekke frem tre partnere som betydde mye for min utvikling som advokat tidlig i min karriere da jeg jobbet i Wikborg Reins shippingavdeling i Oslo: Trond Eilertsen, Gaute Gjelsten og Henrik Hagberg (nå i Thommessen). Alle tre er faglig bunnsolide advokater med høy integritet som det var et privilegium å jobbe for og med.

- Hvor reiser du neste gang du skal tilbake til Norge?

- For øyeblikket er det uklart når neste Norgestur vil være – det må bli en endring i karantenereglene både i Norge og Singapore først. Men etter all sannsynlighet vil turen innebære et opphold i Oslo for å jobbe på vårt kontor der en stund, samt en tur til mitt barndomshjem på Kjelling i Nordland.

- Er det noe du savner, eller ikke savner, med å jobbe i Norge?

- Jeg savner å være en del av norsk kultur, hvor man har felles referanseramme med kolleger og andre. I Asia er det ofte slik at alt som kan misforstås, gjerne blir misforstått. Samtidig trives jeg veldig godt i en internasjonal setting, og Norge er på mange måter litt innadvendt og sentrert rundt det som skjer der. Utover det jobbmessige savner jeg famile og venner, samt årstider! I Singapore er det rundt 30 varmegrader året rundt og det blir man lei av etter hvert.

LES FLERE SOMMER-INTERVJUER HER!

Powered by Labrador CMS