Jon Wessel-Aas starter gjerne dagen med brettseiling - om vinden er den rette. Foto: Privat

Mest engasjert av Snowden-saken

Jon Wessel-Aas mener Snowden-saken kombinerer spennende jus med storpolitikk av historiske dimensjoner. Sommeren tilbringer han helst barbeint på vestkysten av Danmark - med vind i seilet.

- Hva er dine morgenvaner om sommeren?

- Om det blåser, er det bare om å gjøre å mobilisere resten av brettseilerne i familien (som ellers liker å sove lenge), og komme seg ut på vannet. Ellers utnytter jeg, som morgenfugl, at resten av familien sover litt lenger, og setter meg ut med en kopp sterk, sort te med melk i, og nyter freden.

 

- Hvilken sak har engasjert deg mest på jobben denne våren?

- Som for alle advokater, er jo mange av de sakene jeg jobber med taushetsbelagte som sådanne. Av dem som kan omtales, kan jeg trekke frem Snowdens søksmål mot Norge, der han krever dom for at han ikke kan utleveres til USA dersom han kommer til Norge for å motta Norsk PENs Ossietzky-pris. Der er det gode kolleger i advokatfirmaet Schjødt som drar lasset, som Snowdens prosessfullmektig, mens jeg er «hjælpemann på bil", som prosessfullmektig for partshjelperne, de norske presseorganisasjonene. Det er en sak som kombinerer spennende jus med storpolitikk av historiske dimensjoner.

 

- Advokatstanden har opplevd flere uheldige saker de siste ukene. Hvor skadelige er disse sakene for bransjens omdømme?

- Vår bransje har, som alle bransjer, brodne kar blant medlemmene. Feil kan vi alle begå, der må man være ydmyk. Det er i de tilfellene hvor det er mer enn en glipp, der det er tale om handlinger som viser forakt for grunnleggende etiske prinsipper og der advokaten grovt undergraver den tilliten som rettssamfunnet har til advokater, at det blir problematisk. Jeg mener at det avgjørende for advokatstandens omdømme, er at publikum ser at det blir reagert tydelig og klart overfor slike tilfeller, fra advokatenes disiplinærorganer. Jeg mener i den sammenheng dessuten at terskelen for å frata en advokat bevillingen nok burde være noe lavere enn hva den er i praksis.

 

- Hva gjør du for å gå fra jobb- til feriemodus, og hvor tilbringer du årets ferie?

- Vi har feriehus i Danmark, i Vestjylland, ved Atlanterhavet. Der tilbringer familien de fleste ferier og alle sommerferier. Selv om jeg, som selvstendig næringsdrivende, ikke kan være helt frakoblet jobb i mange uker, kommer jeg i alle fall raskt vekk fra hverdagsmodus, med en gang vi vi er fremme her og livet foregår barbent.

 

- Hvor ofte sjekker du mail og sosiale medier i sommer?

- Det gjør jeg - stort sett - hver morgen/formiddag og kveld. Det betyr ikke at jeg nødvendigvis svarer på alt der og da, men jeg holder oversikten - og så har jeg økter innimellom, der jeg svarer på og følger opp de henvendelsene som krever det.

 

- Hvordan holder du formen ved like?

- I ferien får kroppen min langt bedre oppmerksomhet enn i hverdagen. Er det vind, tilbringes gjerne fire til fem timer på seilbrettet. Er det stille, er det løpeturer på stranden og svømmeturer i havet, ofte i én og samme økt.

 

- Hvilken hobby dyrker du i ferien?

- Som nevnt dyrker jeg fremdeles en sport som jeg en gang var aktiv utøver av; brettseiling. Der er jeg så heldig at jeg - ikke helt tilfeldig, dog - har fått alle tre barn med meg. De begynte tidlig, og nå, i alderen henholdsvis 14-19 år gamle, er de mine beste surfekamerater i all slags kuling. Det blåser ofte og godt på vestkysten.

 

- Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?

- Jeg har bodd i fire og vært i mer enn 40 land og på alle kontinenter utenom Sør-Amerika, og jeg tror ikke at jeg kan si at det er noen steder jeg aldri ville reist tilbake til.

 

- Hvilken advokat er din drømme-gjest til middag – og hva ville du servere?

- Om jeg kan velge blant de avdøde, ville valget ha stått mellom Nelson Mandela og Mahatma Gandhi. Begge var jo jurister og begge hadde praktisert som advokater. Det er vel unødvendig å forklare nærmere hvorfor hver av dem ville være interesante å ha som middagsgjester. Her ville samtalen ha vært i fokus. Begge var nøkterne menn. Gandhi var vel dessuten hva vi i dag ville ha kalt en veganer. Serveringen ville måtte hensynta det. Fingermat bestående av mye frukt og grønt, samt vann og te til - det vill passe fint.

 

- Hvilke forventninger har du til Jens Johan Hjort som ny leder i Advokatforeningen?

- Jeg forventer at han følger opp det gode arbeidet som hans forgjenger, Erik Keiserud, påbegynte, og at han bruker sin politiske teft og medieerfaring til å sørge for at Advokatforeningen er en stemme også i en stadig endrende medievirkelighet. Jeg forventer videre at han har foreningens nye rettspolitiske plattform  hengende på kontorveggen, og at dens ånd preger foreningens viktige, rettspolitiske engasjement i en tid da mange av våre rettsstatlige prinsipper er under press. (Wessel-Aas har selv vært som utarbeidet plattformen, journ. anm.).

 

- En undersøkelse viser at de advokatene med jurist-foreldre får gjennomsnittlig høyere lønn enn de som har foreldre med andre yrker. Er det et problem?

- Det er i alle fall kuriøst, men så lenge man ikke har dykket lenger ned i materien og eventuelle årsakssammenhenger, er det ikke så enkelt å kommentere. Selv har jeg ingen foreldre som er jurister, men jeg opplever vel ikke at det spiller noen merkbar rolle med hensyn til mine inntjeningsmuligheter. Vår datter har akkurat kommet inn på jusen i Oslo. Kanskje hun går en økonomisk lys fremtid i møte… - uten at jeg tror at det er hennes motivasjon. For øvrig er vel ikke jurister en yrkesgruppe som har mest å klage på i den sammenheng, med unntak av påtalejurister og dommere. Der er det i rettsstatens interesse at begge grupper har lønninger som samsvarer med arbeidspresset og samfunnets behov for faglig kvalitet hos den enkelte. Det har de ikke i dag.

Advokat-sommer

I spørsmål og svar-spalten Advokat-sommer stiller vi kjente advokater viktige og mindre viktige spørsmål. I dag er turen kommet til Bing Hodnelands partner Jon Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS