ADVOKAT-JUL

- Det er en feilslutning å tenke at rettsvern er viktigere enn rettssikkerhet, sa Jens Johan Hjort i sin siste årstale som leder.
- Det er en feilslutning å tenke at rettsvern er viktigere enn rettssikkerhet, sa Jens Johan Hjort i sin siste årstale som leder.

Sjekk hva han gjerne skulle ha vært!

Fra boss til bestefar, skrev iTromsø da Jens Johan Hjort gikk av som leder av Advokatforeningen i mai, etter fire år som leder. På spørsmål om hva som var Advokatforeningens viktigste seier i hans periode ved roret, trekker han spesielt frem én sak.

Publisert

– Måten vi har satt dagsorden i korona-perioden. Det har vært en god del spørsmål knyttet til å suspendere helt grunnleggende rettssikkerhetsgarantier for rettsstaten. Der har Advokatforeningen forsvart disse garantiene, og bidratt til at korona-lovgivningen har fått et ganske annet og smalere virkeområde enn den ellers ville ha hatt, sa han til iTromsø.

– Her har foreningen og tillitsvalgt-apparatet i foreningen gitt veldig gode høringsuttalelser på ekstremt korte frister. Foreningen er den fremste talsperson for rettsstaten og rettsprinsipper. Og det er jeg stolt av, fortsatte han.

Jens Johan Hjort (56)

Tittel: Farfar

Firma: Rekve, Pleym & Co

Fagområde: Lett blandet

Da Hjort overlot roret til Jon Wessel-Aas i mai, hadde han sittet fire år som leder, som er så lenge vedtektene tillater.

- Flertallet i en annen lønnsklasse

Hjort har som leder ofte påpekt at advokat-inntektene på partnernivå i de største firmaene ikke er representative for advokater flest.

– Foreningen består av advokater som jobber på for at folk skal få rett. Ofte fremheves advokater som tjener veldig mye, men det store flertallet av advokater er i en helt annen lønnsklasse. Og mange jobber på fri rettshjelp-satser, som tilsvarer relativt ordinære lønninger, men de jobber for dem som er svakest stilt i samfunnet, sa Hjort til iTromsø.

Jens Johan Hjort var ordfører i Tromsø fra 2011 til 2015, og har mange verv. Blant annet er han styreleder for festspillene i Nord-Norge.
Jens Johan Hjort var ordfører i Tromsø fra 2011 til 2015, og har mange verv. Blant annet er han styreleder for festspillene i Nord-Norge.

I dette juleintervjuet med Advokatbladet lar han heller ikke anledningen gå fra seg til å rette fokuset på den offentlige rettshjelpssatsen. Den bør få et solid hopp fra nyttår, mener han. Og så forteller han hva han skulle ønske han hadde gjort, men som ikke ble noe av.

- Hvordan har korona-året vært for deg?

- Arbeidsmessig har det ikke budt på de store omveltninger, rent bortsett fra overgangen fra flytting av møter fra rom til Zoom. Korona har mye av æren for at verdens mest nydelige skapning og første barnebarn Johanne ble og forblir tromsøværing, så svaret er «BRA!». Men jeg gleder meg til å klemme igjen.

- Hvilken sak krevde mest av deg i 2020 - og lærte du noe av den som andre advokater kan ha nytte av å kjenne til?

- Det var nok en gransking for en kommune i Troms knyttet til en varslingssak mot rådmannen. Jeg lærte først og fremst at vår juridiske grunnmur – jussutdanningen – har gitt oss et solid fundament for objektiv tilnærming til et sakskompleks når det kreves.

- Håper du på noen varige endringer som følge av koronapandemien? I tilfelle hva?

- Jeg håper at offentlige kontorer som har innført mulighet for elektronisk søknadsbehandling uten oppmøteplikt mellom 10.30 og 14.30 på hverdager opprettholder dette, post-korona!

- På hvilket område bør rettstilstanden endres fortest mulig?

- Rettshjelpsatsen bør forhøyes til 1400 kroner fra 1. januar 2021.

Til det nederste svaret hører denne setningen med: - Ulf Lundell kan ta seg en bolle!
Til det nederste svaret hører denne setningen med: - Ulf Lundell kan ta seg en bolle!

- Hvem er ditt faglige forbilde?

- Det er usedvanlig mange flinke folk der ute, men jeg holder meg ikke med forbilder.

- Har du mål om å lære noe nytt i 2021?

- Ja! Med en mamma på 96 som studerer fransk, spansk og latin, har man litt å leve opp til.

- Hva skulle du ønske du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?

- Jeg skulle gjerne vært dommerfullmektig. Det er nok svært nyttig ballast for en praktiserende advokat å ha sittet på den andre siden av skranken.

- Hva får deg i julestemning?

- Advent i mørketids-Tromsø. Men vi trenger en meter snø nå!

- Hvordan blir din julefeiring i år?

- Same procedure as always, Miss Sophie. I Tromsø kødder man ikke med tradisjonene. Men en viss koronatilpasning må vi tåle.

- Din favoritt julefilm eller jule-serie? Hvorfor?

- Jeg ser svært lite på TV i julen. Fordi livet er her og nå.

Powered by Labrador CMS