ADVOKAT-JUL

Christoffer Falkeid nyter roligere juledager på Vestlandet etter tre uker i Høyesterett rett før juleferien.
Christoffer Falkeid nyter roligere juledager på Vestlandet etter tre uker i Høyesterett rett før juleferien.

Satt seg mål om å ha møterett for Høyesterett innen han er 35 år

Haugesundsadvokat Christoffer Falkeid (32) avsluttet året med sin aller første høyesterettssak. Nå ser han frem til nye utfordringer både på jobb og hjemmebane.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 startet Christoffer Falkeid som kontorfelle ved advokatkontoret til Erik Lea i Haugesund som da skiftet navn til Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid. Falkeid har erfaring fra flere styreverv, blant annet som styreleder i Advokatforeningen Haugesund krets og styremedlem i FK Haugesund (Fotballklubben Haugesund) - et verv han innehar fremdeles.

Han har tidligere også representert 79 Tesla-eiere i et gruppesøksmål. I høst fikk han bryne seg på sin første sak i Høyesterett, en sak om DNA-registrering i forbindelse med promillekjøring.

- Hvordan opplevde du å prosedere prøvesak i Høyesterett og attpåtil på video?
- Det medførte tre uker med ekstra lange dager på jobb, men selve gjennomføringen av ankeforhandlingen var spennende og gjenkjennelig fra å prosedere i underrettene. Det var kjedelig da det ble besluttet fjernmøte bare én uke før ankeforhandlingen, men forhåpentligvis blir det ikke altfor lenge til jeg får prøvd meg fysisk i Høyesterett. Da jeg begynte som advokatfullmektig i 2014, satte jeg meg som mål å ha møterett innen jeg er 35 år. Nå har jeg tre år på meg til å fullføre og bestå siste prøvesak, så vi se om jeg kommer i posisjon igjen innen den tid. Som privatpraktiserende advokat i Haugesund kan man på ingen måte ta det for gitt!

Christoffer Falkeid (32)

Tittel: Advokat i Advokatene Lea Haavik Helland Falkeid

Fagområde: Sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre

- Hvordan har korona-året vært for deg?
- Som de aller fleste, har jeg opplevd det som kjedelig å være mindre sosial enn ellers. Når det er sagt, har vi vært heldige og vært i posisjon til å beholde samtlige kolleger på kontoret gjennom hele året. Hvis vi ser bort fra Covid-19 og dens negative konsekvenser, har det vært et godt år. Privat har jeg og samboeren endelig kommet oss i hus etter å ha vært på jakt en stund og i mars venter vi vårt første barn. Profesjonelt har det vært preget av omsetningsvekst og gode resultater i retten. Frem til det forsmedelige tapet i Høyesterett nå i desember, hadde mine klienter vunnet de siste åtte rettssakene.

- Hvilken sak krevde mest av deg i 2020?
- Det er vanskelig å trekke frem én sak fremfor andre. Den enkelte sak krever noe av deg på ulike måter. Det har vært et spennende år og målet må være å gjøre seg nye erfaringer for hver dag som går.

- Håper du på noen varige endringer som følge av koronapandemien? I tilfelle hva?
- Nei, jeg ønsker stort sett alt tilbake som det var. Hvis jeg likevel skal trekke frem noe, må det være at min gode kollega Erik Lea oppholder seg på eget kontor under lunsjen også i fremtiden.

- På hvilket område bør rettstilstanden endres fortest mulig?
- Jeg engasjerte meg i spørsmålet som var oppe til behandling i Høyesterett i den såkalte BankID-saken i HR-2020-2021-A. Jeg har i år selv bistått en klient som var uheldig i valg av kjæreste. Som en konsekvens av det, fikk han tolv banker på nakken som gjorde gjeldende et krav mot ham som samlet var på cirka 1,5 millioner kroner. Med stor hjelp fra Høyesterett, kom han til slutt svært godt ut av dette.

- Når det gjelder rettsregler som fremdeles ikke er endret, er jeg som prosedyreadvokat særlig opptatt av tvisteloven. Etter min mening har vi i dag en ordning med forliksråd og småkravsprosess som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar klientenes rettssikkerhet.

(Fra 1. juli 2020 ble det gjort flere endringer i tvisteloven; blant annet ble ankegrensen i sivile saker øket fra en tvistesum på 125.000 kroner til 250.000 kroner. Videre ble grensen for småkravsprosess hevet tilsvarende, og den obligatoriske grensen for å ta saker til Forliksrådet ble hevet fra 125.000 til 200.000 kroner. Forliksrådet fikk også økt mandat til å avsi dom. Les mer her.)

- Hvem er ditt faglige forbilde?
- Her må jeg nok trekke frem min studiekamerat Torbjørn Bjelland fra Thommessen og hans look-alike Louis Litt fra «Pearson Specter Litt». Når det gjelder Bjelland, hadde vi en sunn konkurranse oss imellom gjennom studiene som senere ga meg en del muligheter. Når det gjelder Litt, fremstår han som en avbalansert og sympatisk type.

- Har du mål om å lære noe nytt i 2021?
- Som vordende førstegangsfar har jeg mer enn nok å lære meg. Utover dette, har jeg booket bane i den nye Padel-hallen i Haugesund hver onsdag i 2021.

- Hva skulle du ønske du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?
- Jeg har helt sikkert gjort mye dumt, men ingenting som jeg selv er bevisst på.

- Hva får deg i julestemning?
- Sosiale sammenkomster med venner som kommer hjem til jul og deretter romjulen på fjellet sammen med min samboer og hennes foreldre.

- Hvordan blir din julefeiring i år?
- Vi gjør det beste ut av det og skal i alle fall ta noen jobbfrie dager på fjellet etter et hektisk år.

- Din favoritt julefilm eller jule-serie?
- Favoritten er nok «Alene Hjemme 1».

Powered by Labrador CMS