Advokat Anders Rosenberg mener den nye reguleringen av arbeidsavklaringspenger ikke holder mål. Foto: Privat

- Det blåser en iskald, kynisk vind over velferdsstaten, mener advokat Anders Rosenberg

I 2019 vil trygdeadvokat Anders H. Rosenberg fortsette kampen mot det nye «AAP-regimet», som han mener er helt urimelig. - Under enhver omstendighet er det lovverket i seg selv som representerer det største problemet, sier han.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilken sak krevde mest av deg i året som gikk?

- Da må jeg nok svare trygdesaker knyttet til det nye og grovt urimelige lovverket om forlengelse av arbeidsavklaringspenger (AAP) som trådte i kraft 01.01.2018. Her bør det være grunnlag for en noe mer liberal tolkning av lovverket enn NAV har lagt seg på, men under enhver omstendighet er det lovverket i seg selv som representerer det største problemet. Derfor har flere advokater, inkludert meg selv, engasjert seg noe «rettspolitisk» den siste tiden, blant annet i media.

ADVOKAT-JUL:

I spørsmål og svar-spalten Advokat-jul stiller Advokatbladet profilerte advokater både faglige og noen uhøytidelige julespørsmål.

Navn: Anders H. Rosenberg

Alder: 43

Arbeidssted: Advokatfirmaet Andersen, Oslo

Spesialisert i: Trygderett og personskadeerstatning

Bosted: Fredrikstad

Sivil status: Samboer, et barn

Trygdehistorisk er det vanskelig å se for seg innskjerpinger overfor anerkjent syke og arbeidsuføre som bryter mer med grunnleggende velferds- og rettssikkerhetshensyn.

Til Dagsavisen sa Rosenberg nylig at innstrammingen av AAP-lovverket er det groveste eksempelet han har sett på en fullstendig urimelig innstramming i sin yrkeskarrière.

– Har ditt advokat-kontor tatt i bruk noen legal tech-løsninger i løpet av året?

- Uff, dette spørsmålet er det flaut å svare på. Noe nytt og avansert? Svaret er nei. I en teknologikåring ville jeg gått inn for fjærpennen som største fremskritt, og det tror jeg gjelder advokat Anders Andersen også. Firmaet består av oss to.

Jeg burde vært født på 1920-tallet. En liten anekdote: Jeg ble i sin tid «shanghaiet» inn i aktørportalen av en god kollega, men på et tidspunkt da løsningen hadde fødselsvansker og min teknologiske tålmodighet var svært begrenset. Jeg meldte meg ut i forbannelse i forbindelse med en trygdesak i lagmannsretten. Det hadde ikke forværelset i Borgarting vært ute for tidligere.

Nå er man selvsagt inne igjen, som alle andre, men her printes fortsatt alt ut.

– Hva gleder du deg til å jobbe med i 2019?

- Fortsatt kamp mot det nye «AAP-regimet» som blant annet sterkt innskrenker muligheten for forlengelse av AAP ut over tre år for brukere som NAV selv anser fortsatt arbeidsuføre og i gang med en avklaringsprosess, men uten å være endelig «avklart» til arbeid eller uføretrygd. Det er helt vilt.

Etter en lengre pause har jeg igjen noen trygdesaker i lagmannsretten som jeg ser frem til, og dels brenner for. Det nærmer seg førti trygdesaker i lagmannsrettene over tid, hvorav minst to av tre avsluttede saker har vunnet frem, oftest ved at Staten har kastet kortene. Jeg har ikke planer om å ødelegge statistikken i 2019.

– Timeprismodellen i advokatbransjen: Kommet for å bli eller moden for endring?

- Den er moden for endring.

– Pr. dags dato er 24 av 264, altså om lag ni prosent, av partnerne i landets fem største advokatfirmaer kvinner. Hvor mange tror du det er om ett år?

11 prosent. Dette går tregt.

– Hvem er ditt faglige forbilde?

- Hadde stor glede av kontakt med min gamle studieveileder professor Asbjørn Kjønstad. For øvrig skal advokat Anders Andersen, min mangeårig mentor, sjef, kollega og så godt som familiemedlem få honnør. Han gikk i bresjen for trygdesaker som saksfelt på 90-tallet og var blant de første advokatene som stevnet en del trygderettskjennelser inn for lagmannsretten, med gode resultater.

Da jeg var ansatt i Trygderetten, for mange år siden, en kort stund, overhørte jeg at Andersen ble omtalt som «Trygderettens verste fiende», som åpenbart var en faglig anerkjennelse.

– Hva var det beste som skjedde på ditt fagfelt i 2018?

- Da må jeg svare den «samlingen i bånn» som forargelse knyttet til det nye AAP-lovverket har medført. Det blåser en iskald, kynisk vind over velferdsstaten, i hvert fall når det gjelder sykdomsytelser. Det er da godt å observere mange som ikke går på akkord med grunnprinsipper og engasjerer seg, både advokater og andre som er knyttet til problematikken, også internt i NAV-systemet.

– Hva er ditt nyttårsforsett i jobbsammenheng?

- Virkelig gå i meg selv og inkorporere mer «legal tech» i arbeidshverdagen. Det ender muligens som nyttårsforsetter flest.

– Hva er din viktigste juletradisjon?

- Å oppsøke gamle slektninger på stemningsfull gravlund. Nå som jeg er blitt far i godt voksen alder blir det spennende å se hvilke nye familietradisjoner som utvikler seg på sikt.

– Hvilket julebord var årets høydepunkt?

- Julebord med en høyt elsket kameratgjeng som, med unntak for undertegnede, jobber i justissektoren.

– Hva er din favoritt-julefilm- /serie?

- Jeg svarer alltid Stanley Kubricks klassiker «Full Metal Jacket» – også i julen.

Powered by Labrador CMS