ADVOKATJUL

- Å starte opp eget firma var en av de største milepælene i min karriere, sier Stêrk.

- Jeg har en konkurransefordel overfor selskaper som ikke fullt ut erkjenner verdien av mangfold

Tidligere i år startet talentprisvinner Servet Yildiz Stêrk (36) opp for seg selv: - Vi skal utfordre de større firmaene på verdier og prinsipper, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Som treåring kom Servet Yildiz Stêrk til Norge fra Tyrkia. Under oppveksten opplevde han mye urett, og følelsen av å være en av «de andre» har stått sterkt i store deler av hans liv. På et tidspunkt vurderte han å gi opp ambisjonene om å bli advokat, frustrert over følelsen av å være en av de utenforstående.

Stêrk ga seg likevel aldri. I senere tid har han blant annet jobbet i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell, og i 2021 vant han Advokatforeningens talentpris

Regjeringen lanserte nylig en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering.

Stêrk har blitt beskrevet som en av «de modigste aktørene i advokatbransjen», og har blitt hyllet for å sette ord på diskrimineringen i bransjen. Helt nylig var han med på å gi innspill til regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering og rasisme. 

Denne sommeren ga han seg i kast med karrierens kanskje største utfordring ved å starte opp eget firma.

- Min reise fra en kurdisk fjellandsby, via Groruddalen, til advokatbransjen, har formet meg som person. Det har gitt meg betydelig og uunnværlig livserfaring, og evne til å forstå og kommunisere på tvers av kulturer og språk. Denne innsikten, kombinert med mine kvaliteter som advokat og gode forståelse av forretningsverdenen, har tiltrukket en jevn strøm av klienter fra dag én.

Skal utfordre de største på verdier og prinsipper

Oppstarten har med andre ord vært en suksess, skal vi tro Stêrk. Han er likevel ikke overrasket.

- Fra første dag har jeg lagt sjelen min i dette. Jeg har engasjert meg helhjertet, noe som har blitt vel mottatt av klientene.

- Dessuten bringer firmaet et unikt perspektiv til bordet, og vi fyller et etterlengtet behov. I en bransje der de største dominerer, vil vår tilnærming gi oss et fortrinn. Vi skal utfordre de største på verdier og prinsipper. 

- Advokatfirmaet Sterk skal tilby en type advokatvirksomhet som reflekterer vår unike bakgrunn og forståelse for våre klienters behov, sier han.

- Vanskeligere å oppnå suksess med minoritetsbakgrunn

Servet Yildiz Stêrk

Alder: 36

Opprinnelig fra: Groruddalen

Bosatt: St.Hanshaugen

Familie: Gift, et barn som snart blir 2 år gammel.

Stêrk forteller at han fra tidlig av besluttet å ikke forfølge en karriere i et av de største advokatfirmaene på grunn av manglende fokus på mangfold og inkludering. Det er også en av grunnene til at han har valgt å gå solo.

- Med min minoritetsbakgrunn, var veien til suksess og anerkjennelse vanskelig i de største advokatfirmaene, sier han.

- Ved å etablere eget firma, fikk jeg derfor en unik mulighet til å dra nytte av min mangfoldige bakgrunn. Dette gir meg en konkurransefordel overfor selskaper som ikke fullt ut erkjenner verdien av et slikt mangfold. Dette var rett og slett en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, sier Stêrk. 

Skal utvide teamet

Da advokatfirmaet ble startet opp for fire måneder siden var Stêrk eneste ansatt. I oktober utvidet han teamet ved å ansette sin egen kone.

- Ece Ella Stêrk har bakgrunn som leder og har erfaring innen forretningsutvikling og digitalisering. Det komplementerer meg som advokat, og sammen styrker vi firmaets kapasitet til å vokse på en bærekraftig måte, sier han.

- Videre planlegger vi å styrke teamet vårt ved å ansette en ny advokat etter nyåret. For 2024 har vi også ambisjoner om å flytte inn i nye lokaler, rulle ut en oppfrisket visuell identitet, samt lansere nye nettsteder og digitale løsninger, sier Stêrk.

- Hva gleder du deg til å jobbe med i 2024?

- Selv om jeg kjenner på en viss nervøsitet ved tanken på å ansette en ny advokat etter nyttår, kjenner jeg samtidig på en følelse av forventning og spenning. Jeg ser frem til utfordringen og gleden ved å utforske mine evner som leder og arbeidsgiver. Det er en rolle jeg trer inn i med en blanding av respekt og ærefrykt.

På nyåret skal Stêrk og firmaet flytte inn i nye lokaler i St. Olavs gate.

- Den største saken du jobbet med i år, hva handlet den om?

- Jeg kan trekke frem en tvist mellom et oppstartsselskap og en ansatt, omhandlende brudd på en konfidensialitetsavtale og usaklig oppsigelse. Mitt arbeid krevde en inngående forståelse av flere fagområder, inkludert arbeidsrett, kontraktsrett og immaterialrett, ettersom jeg representerte og skulle ivareta selskapets interesser. Over en periode på tre måneder, med grundige forberedelser og strategiske forhandlinger, oppnådde vi en minnelig løsning.

- Ingen feilskjær

- Hva er ditt største feilskjær så langt som advokat?

- Som advokat har jeg ennå ikke støtt på store feilskjær. Men jeg er fullt klar over at vi alle er mennesker og at feil kan oppstå. Jeg er forberedt på denne realiteten og forholder meg ydmyk til den. Selv om jeg ikke har opplevd et betydelig feilskjær til nå, erkjenner jeg at feil kan være kilde til verdifulle læringsopplevelser.

- Skulle jeg møte på feil i fremtiden, er jeg innstilt på å lære av dem. Jeg vil gjøre nødvendige justeringer og fortsette å arbeide med integritet og høy kvalitet for å opprettholde standarden i mitt arbeid som advokat.

- Hva er den største utfordringen for advokatbransjen fremover, slik du ser det?

- Den største utfordringen ligger nok i å balansere teknologisk innovasjon med etikk og personvern. Med teknologiens raske fremmarsj, må vi som advokater kontinuerlig tilpasse oss nye verktøy og plattformer, samtidig som vi må beskytte klientenes konfidensielle opplysninger. Dette krever en delikat balanse mellom å omfavne moderne løsninger og å opprettholde de strenge etiske standardene vårt yrke krever.

- En adekvat rettshjelpssats er avgjørende

- Forskriftene til advokatloven er nå ute på høring. Er det noe i forslagene du mener ikke bør innføres?

- Forslaget om at hver klient skal ha en egen klientkonto uavhengig av beløp, har potensiale til å øke transparensen og sikkerheten for klientmidler, noe som er positivt. Dette kan likevel medføre betydelige administrative utfordringer og kostnader for advokatkontorer. Det er viktig å finne en balanse mellom å beskytte klientmidler og å unngå unødvendig administrasjon som kan hemme advokaters evne til å effektivt representere sine klienter.

- Hva tenker du om at Justis- og beredskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett ikke tok hensyn til Salærrådets anbefaling om rettshjelpssatsen?

- Skuffende. En adekvat rettshjelpssats er avgjørende for å sikre rettferdig tilgang til rettssystemet for alle, spesielt for de med begrensede ressurser.

Favoritter

Podkast: Guy Kawasaki´s remarkable people

Sport: Yoga

Juleby: Oslo

Julesang: Driving home for christmas

Julemat: Baklava

Bok du har lyst til å lese i julen: «Maskiner som tenker» av Inga Strümke

Mener en rekke aktører i bransjen har en jobb å gjøre

- Hvem her i landet har en jobb å gjøre for å endre sitt rennommé til det bedre i 2024? 

- I advokatbransjen finnes det en rekke aktører, både enkeltpersoner og firmaer, som ville tjene på å styrke sitt omdømme, da særlig de som har mottatt kritikk for manglende mangfold og inkludering. Selv om diskriminering og rasisme er komplekse problemer, er det viktig å anerkjenne at systemiske strukturer, fordommer, samt mangelen på mangfold og inkludering i rekrutterings- og forfremmelsesprosesser bidrar til utenforskap.

- Og hvem synes du har gjort seg fortjent til en juleblomst i år? 

- Jeg vil rette fokuset mot de som arbeider i det stille. Eksempelvis fortjener medarbeiderne i Jussbuss og Rettssenteret en spesiell anerkjennelse. Deres utrettelige innsats og dedikasjon til å gi juridisk hjelp til de som trenger det mest, ofte uten synlighet og anerkjennelse, gjør dem til ideelle kandidater for en juleblomst.

Jul med orientalsk vri

- Liker du julen? 

- Feiringen, fellesskapet, og gleden rundt denne tiden av året er fantastisk. Jeg liker julen veldig godt.

- Hvordan så julefeiringen din ut i år? 

- I år var jeg hjemme sammen med familien min, noe som ble ekstra spesielt med vår tyrkiske og kurdiske bakgrunn. Vi tilbrakte tid sammen, spiste en herlig julemiddag med en orientalsk vri, utvekslet gaver og skape gode minner. Det var en hjertevarm og kjærlig tid.

Powered by Labrador CMS