Ageras har nå åtte ansatte på sitt kontor på Skøyen i Oslo. Her visedirektør Jonathan Magnussen, sjef for Norgeskontoret.
Ageras har nå åtte ansatte på sitt kontor på Skøyen i Oslo. Her visedirektør Jonathan Magnussen, sjef for Norgeskontoret.

OK med advokat på anbud

Gir advokatene stjerner

Publisert

Hele tyve norske advokatkontorer har sagt ja til å samarbeide med nett-tjenesten Ageras.no etter at Etikkutvalget den 5. mars avgjorde at tjenesten ikke bryter reglene for god advokatskikk.

Fra før hadde flere titalls norske advokatkontorer takket ja til å delta i Ageras formidlingstjeneste, forteller administrerende direktør Rico Andersen ved Ageras hovedkontor i Danmark.

– Vi samarbeider nå med mellom femti og seksti norske advokatfirmaer, sier Andersen.

Firmaet formidler kontakt mellom forbrukere og de tre yrkesgruppene advokater, revisorer og regnskapsførere.

En kunde som ønsker tilbud fra advokat, legger inn en kort beskrivelse av oppdraget innenfor kategoriene bolig og hytte, testamenter, skilsmisse, dødsbo, kontrakter, inkasso eller annet. For kunden er tilbudet gratis.

Ageras sender oppdragsbeskrivelsen til aktuelle advokater, som så kan levere tilbud på oppdraget. Innen et par timer er omme, skal kunden ha mottatt tre uforpliktende tilbud fra tre forskjellige advokater, ifølge nettsiden.

Advokater betaler pr. tilbud via et klippekortsystem; jo mer komplisert oppdraget er, jo flere klipp må advokaten ut med.

Når oppdraget er avsluttet, kan kunden skrive en omtale av advokaten som publiseres på nettsiden. Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co. i Oslo har fått kjempegod omtale på siden.

«Perfekt. Meget dyktig og klar behandling av saken», skriver kunde Curt Willy Nilsen, og gir firmaet fem av fem mulige stjerner.

Hva slags oppdrag saken gjaldt, eller hvordan det ble løst, omtales ikke.

Advokat Bjørn Zwilgmeyer i Stray Vyrje & Co. synes samarbeidet med Ageras er spennende.

– Jeg synes det er positivt at vi har fått en aktør som Ageras. Jeg tror det er interesse for nye forretningsmodeller i advokatbransjen, og det er spennende å være med for å se hva som skjer, sier Zwilgmeyer.

Uttalelsen fra Etikkutvalget var korrekt, mener han.

Også advokat Narve Helge Eikhaug på Bønes i Bergen har fått positiv kundeomtale på Ageras’ nettsider.

– Jeg har allerede fått mange oppdrag gjennom Ageras.no, og har bare positive ting å si om denne formidlingstjenesten, sier Eikhaug.

Etikkutvalget har vurdert om advokater som velger å inngå et samarbeid med Ageras.no handler i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.2. om henvisningshonorarer:

«En advokat skal verken av advokater eller andre kreve eller motta noen form for honorar eller vederlag for å henvise eller anbefale en klient. Advokaten skal heller ikke betale noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en klient til seg.»

Etikkutvalget synes at Ageras virksomhet kan være betenkelig, men kom etter en helhetsvurdering frem til at tjenesten er innenfor rammene av Regler for god advokatskikk:

«Advokatene kjøper klippekort av Ageras.no, og betaler for en anledning til å inngi tilbud. Hensynet til klientens rett til fritt å velge advokat ivaretas ved at klienten selv velger hvilket tilbud han vil godta, og advokat-klient forholdet anses ikke etablert før tilbudet er godtatt. Videre gir ikke Ageras.no anbefalinger til hvilken advokat som bør velges», skriver Etikkutvalget.

Ageras har vært etablert i Danmark siden 2005, og også det danske Advokatsamfunnet mener at tjenesten opererer innenfor god advokatskikk. I Sverige, derimot, mener Advokatsamfunnet at advokater ikke kan bruke tjenesten, da den «på mange måter ikke er forenlig med god advokatskikk».

Ageras har både gått til injuriesøksmål mot Sveriges Advokatsamfunn på grunn av avgjørelsen, og også bragt saken inn for EU-parlamentet, forteller Rico Andersen.

Ifølge Andersen mottar Ageras.no nå fire hundre advokatoppdrag i måneden i Norge.

– Men vi siler bort omlag tretti prosent av henvendelsene, da dette er saker som vi mener at ikke bør gå til advokat. Slik slipper advokatene å kaste bort tid på dårlige kundeemner, sier Andersen.

En av advokatene som stod oppført med positiv omtale på Ageras nettsider, har ingen forbindelse med tjenesten.

«Veldig dyktig og pålitelig», skriver kunden «Trine» i en kommentar som på dansk forkynner at den er «vertifisert av Ageras».

Advokaten, som ønsker å være anonym, ble svært overrasket da Advokatbladet gjorde oppmerksom på omtalen.

– Jeg har aldri hatt kontakt med dem, og forstår ikke hvordan en omtale av mine tjenester har havnet der, sier advokaten.

Visedirektør Jonathan Magnussen er sjef for Ageras.nos Norgeskontor, og forteller at kommentaren har havnet på Ageras nettside fordi kunden, som er en reell kunde av advokaten, har skrevet omtalen på ratingportalen Trust Pilot, som Ageras samarbeider med.

– Her har det dessverre skjedd en glipp. Advokater som omtales på Ageras nettsider, skal være kunder av oss, sier Magnussen.

Trust Pilot er en nettside der forbrukere kan skrive omtaler og «rate» alle slags varer og tjenester. Ageras har integrert Trust Pilots plattform på sine nettsider.

Ifølge Magnussen vil Ageras ikke publisere ærekrenkende kommentarer om tjenestetilbyderne.

– Påstander som ikke kan bevises, blir ikke publisert, sier Magnussen.

Les uttalelsen fra Etikkutvalget i sin helhet her.

Ageras har nå åtte ansatte på sitt kontor på Skøyen i Oslo. Her visedirektør Jonathan Magnussen, sjef for Norgeskontoret.
Ageras har nå åtte ansatte på sitt kontor på Skøyen i Oslo. Her visedirektør Jonathan Magnussen, sjef for Norgeskontoret.
Powered by Labrador CMS